Πρόσκληση – Τετάρτη 17-6-2020, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Τετάρτη 17-6-2020, ώρα 09:00

 

    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                     

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                                  Λάρισα, 12 Ιουνίου 2020

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                                    Α.Π.: 90

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ν. Αλεξίου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 254/17-06-2020, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  1.  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /518680/39971/38996/13247/18-11-2019.

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 17 η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Νέα τριώροφη οικοδομή με Pilotis και Πατάρι» στην οδό Δημητριάδος με Μωυσέως στο Ο.Τ. 279, Δ. Βόλου.
  2. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης επιχείρησης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, εντός ορίων οικισμού Μηλεών, Δ. Ν. Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

3. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THESSALIA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5,5 ΜW στη θέση «Μικρό Πετρώτο 1» στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

4. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THESSALIA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5,5 ΜW στη θέση «Μικρό Πετρώτο 2» στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

5. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THESSALIA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8,5 ΜW στη θέση «Μικρό Πετρώτο 3» στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

6. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THESSALIA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 19,9 ΜW στη θέση «Πετρωτό 1» στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

7. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THESSALIA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8,5 ΜW στη θέση «Πετρωτό 2» στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

8. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR VOIOTIA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8,5 ΜW στη θέση «Δεσπότης» στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

9. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR VOIOTIA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5,5 ΜW στη θέση «Τούμπανος» στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

10. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THIVA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5,5 ΜW στη θέση «Φιλικό» στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

11. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR FLORINA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 13 ΜW στη θέση «Λιβαδότοπος 1» στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

12. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR FLORINA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 19,9 ΜW στη θέση «Λιβαδότοπος 2» στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

13. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THIVA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 19,9 ΜW στη θέση «Τσουκαλιά 1» του Οικισμού Καλλιθέας Τ.Κ. Καλλιθέας & Οικισμού Σκοπιάς Τ.Κ. Φλάμπουρου του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

14. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THIVA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7 ΜW στη θέση «Τσουκαλιά 2» στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

15. Έγκριση ή μη της αίτησης της «SPDGR THIVA IKE» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 4,5 ΜW στη θέση «Τσουκαλιά 3» στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

16. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Ανάργυρου Μπότση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,95 kWp, στο αγροτεμάχιο 138, στη θέση   Καλαμάκι της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Κραννώνος, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

17. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,60 kW, στο αγροτεμάχιο 137, στη θέση Καλαμάκι της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Κραννώνος, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

18. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,90 kW, στο αγροτεμαχίου 235, στη θέση Χιλιόστρεμμα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Κραννώνος,  Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

19. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,90 kW, στο αγροτεμαχίου 226, στη θέση   Χιλιόστρεμμα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Κραννώνος, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

20. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας SURYA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,80 kW, σε τμήμα του αγροτεμαχίου 202, εκτάσεως 9.443,03τ.μ., στη θέση Παλιοχώρι της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ.Ε. Κοιλάδας, Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

21. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας MINFIN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,80 kW, σε τμήμα του αγροτεμαχίου 202, εκτάσεως 7.500,00τ.μ., στη θέση Παλιοχώρι της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ.Ε. Κοιλάδας, Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

22. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας MINFIN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,80 kW, σε τμήμα του αγροτεμαχίου 202, εκτάσεως 7.800,00τ.μ., στη θέση Παλιοχώρι της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ.Ε. Κοιλάδας,  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

23. Έγκριση ή μη αίτησης για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου σε αγροτεμάχιο έκτασης 43.000,00 τμ. στη θέση «Γούρνα» της Τ.Κ. Σωτήριου, του Δήμου Κιλελέρ του νομού Λάρισας.

24. Έγκριση ή μη αίτησης για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου σε αγροτεμάχιο έκτασης 67.000,00 τμ. στη θέση «Πέτρα» της Τ.Κ. Σωτήριου, του Δήμου Κιλελέρ του νομού Λάρισας.

25.  Έγκριση ή μη της αίτησης της ‘ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.’ για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,96 kW σε μισθωμένο αγροτεμάχιο στη θέση «Βαρδάρη» της Τ.Κ. Συκαμινέας, της Δ.Ε. Καρυάς, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας.

26. Έγκριση ή μη της αίτησης της ‘ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.’ για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,95 kW σε μισθωμένο αγροτεμάχιο στη θέση «Ράχη Κατσάρα» της Τ.Κ. Συκαμινέας, της Δ.Ε. Καρυάς, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.

27. Έγκριση ή μη της αίτησης του Δήμου Ελασσόνας, για την υλοποίηση του έργου «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ» ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΥΡΝΑ» ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

28. Έγκριση ή μη της αίτησης του Δήμου Ελασσόνας, για την υλοποίηση του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΕΧΤΕΣΙ» ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

29. Έγκριση ή μη της αίτησης του Δήμου Ελασσόνας, για την υλοποίηση του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜIKΡΗ ΓΟΥΡΝΑ» ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

30. Έγκριση ή μη της αίτησης του Δήμου Ελασσόνας, για  την υλοποίηση του έργου «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ « ΤΟΥΡΤΟΦΩΛΕΙΑ» ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

31. Έγκριση ή μη του αιτήματος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,99 ΚWp, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, στη θέση «Ασμάκι», στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Αμπελώνα, του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας.

32. Έγκριση ή μη του αιτήματος για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού της εταιρίας EDPR ΕΛΛΑΣ 2 στη θέση «Γυρτώνη 1» του Δ.Ε. Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών, της Π. Ε. Λάρισας.

33. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,90 kw, σε αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης 23.823,52 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Ρουπακιά Γεωργίου του Ιωάννη, που βρίσκεται στη θέση «Ρουμανιώστρατα» της ΤΚ Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

34. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Άννας Μαγαλιού για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 399,52 kWp., σε αγροτεμάχιο, φερόμενης ιδιοκτησίας της, έκτασης 7.820,52 τ.μ., στη θέση «Σεμίς Τεπέ» της Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας.

35. Έγκριση ή μη της αίτησης των κκ. Σιαμάτρα Νικολάου και Μαργαρίτη Άννας, για την ανέγερση νέας κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση «Τσουκάλια» της κτηματικής περιφέρειας Καλλιθέας, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας.

36. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Φαρσάλων για την υλοποίηση του έργου: “Πρόληψη ζημιών στο Αισθητικό Δάσος Φαρσάλων, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και φυσικών συμβάντων.

37. Έγκριση ή μη αιτήματος για χορήγηση άδειας για μελέτη των αρχιτεκτονικών λειψάνων και κατάρτιση καταλόγου (corpus) των γλυπτών της Περραιβικής Τρίπολης.

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

38.  Χορήγηση ή μη άδειας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 385,92 KW, της εταιρείας ΑΦΟΙ Β. ΜΠΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Παπούλα» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Παλιουρίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας.

39.  Έγκριση ή μη της αίτησης της κας Χαντζιάρα Παρασκευής του Θωμά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 499,99 KW στο αγροτεμάχιο 754 (αναδ. Ματαράγκας 1968) στη θέση «Μαγούλια» της Τ.Κ. Ματαράγκας, Δ.Ε. Άρνης, του Δήμου Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτσας.

40.  Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Μπράχου Αθανάσιου του Αθανάσιου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 499,95 KW στο αγροτεμάχιο αρ. 405 στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Κυψέλης, Δ.Ε. Άρνης, του Δήμου Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτσας.

41.  Έγκριση ή μη της αίτησης της κ. Μπράχου Σωτηρίας του Αποστόλη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 499,95 KW στο αγροτεμάχιο αρ. 404 στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Κυψέλης, Δ.Ε. Άρνης, του Δήμου Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

42. Αιτήματα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για έγκριση των εξής μελετών: 1. επισκευή της ανωδομής λιμένος Αγνώντα, 2. επισκευή και προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού λιμένος Αγνώντα Σκοπέλου και 3. αποκατάσταση κρηπιδότοιχου πρόσδεσης ΕΓ/ΟΓ λιμένος Αγνώντα Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλου

43. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας «KAK STROM UND HYDRO IKE» για την εγκατάσταση μονάδας θερμοκηπίου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Αποστολίας Καραχρήστου, στη θέση «Δενδράκια» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Ε. Πλατάνου, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.

44. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας «SALT ENERGY IKE» για την εγκατάσταση μονάδας θερμοκηπίου, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Ευαγγέλου, στη θέση «Αγροκήπιο» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Ε. Πλατάνου, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.

45. Έγκριση ή μη αιτήματος της κας Μπατακόγια Ευαγγελίας του Γεωργίου για  χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 399,76 kWp σε αγροτεμάχιό της στη θέση «Αλεπότρυπες» της εκτός σχεδίου πόλεως κτηματικής περιφέρειας Βελεστίνου Δ .Ε. Φερών Δήμου Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας.

46. Έγκριση ή μη αιτήματος της κας Ντόντου Ασημούλας του Θεοδώρου για τη χορήγηση άδειας ανέγερσης νέου ισόγειου καταστήματος «Super Market με πατάρι» σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, το οποίο  βρίσκεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 31 εντός του σχεδίου πόλεως Βελεστίνου του Δ. Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας.

47. Γνωμοδότηση για την κατασκευή Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.) σε γεωτεμάχιο στη θέση «Τσουκαλάδες» της κτηματικής περιφέρειας Αγίου Γεωργίου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

48. Γνωμοδότηση για (α) την κατασκευή περίφραξης αγροτεμαχίου στη θέση «Γεφύρι / Τζαφέρι ή Φανάρια», του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας και (β) την ανέγερση γερανογέφυρας στο παραπάνω αγροτεμάχιο.

49. Επανυποβολή αίτησης του κ. Δημητρίου Κεχαγιά για τη χορήγηση ή μη άδειας ανέγερσης συγκροτήματος έξι ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων με πισίνα και υπόγειο στη θέση «Κάστρο» στον οικισμό Πηγάδι Πτελεού Δ. Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.

50. Αίτηση της κ. Mocanu Christian για τη χορήγηση ή μη άδειας ανέγερσης διώροφης εξοχικής κατοικίας σε εντός σχεδίου οικισμού οικόπεδο στη θέση «Μούσγες» Προμυρίου Δ.Ε. Σηπιάδος Δ. Νοτίου Πηλίου Π.Ε. Μαγνησίας

51. Χορήγηση ή μη άδειας μακροσκοπικής μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτων λίθινων τριπτών εργαλείων Νεολιθικής περιόδου και Εποχής  Χαλκού που προέρχονται από αρχαιολογικές θέσεις του Ν. Μαγνησίας, στη Δρ. Δανάη Χονδρού.

52. Χορήγηση ή μη στην κα Σοφία Κραβαρίτου άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης λίθινων ενεπίγραφων στηλών με λατρευτικό περιεχόμενο από τη Δημητριάδα.

53. Χορήγηση ή μη στην κα Μαρία Σταματοπούλου άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης λίθινων επιτύμβιων στηλών, που σώζουν γραπτές παραστάσεις από τη Δημητριάδα.

54. Xορήγηση ή μη στην κα Ευαγγελία Καραγιάννη άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης του αδημοσίευτου τοιχογραφικού διακόσμου των Ι.Ν. Παναγίας Πορταρέας και Παναγίας Μεγαλογένους Κατηχωρίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

55. Έγκριση μελέτης επισκευής λιμένος Αγνώντα Σκοπέλου

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου  να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                     Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                         Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

    1. Κατσαρού Ανδριανή

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Μαυρίδου Ζωή

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Βαϊοπούλου Μαρία

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Χριστοδουλάτο Κων/νο

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Παπαχατζή Άννα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Ιντζεσίλογλου Αργυρώ

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Χατζηαγγελάκης Λεωνίδας

Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Λάρισας

Αγγέλη Βασίλειο

Δημοτικός Σύμβουλος Φαρκαδόνας