ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ( ΠΡΑΞΗ 7/22-06-20)/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-06-20/ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09.30Π.Μ. | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ( ΠΡΑΞΗ 7/22-06-20)/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-06-20/ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09.30Π.Μ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr
Αθήνα,18-06-20, Α.Π.: ΤΣΜΝΑ/403/18-6-20
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.: ΕΦΑ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να
παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. με
τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια
διάταξη (ΠΡΑΞΗ 7).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε
τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
2
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 7/22.06.2020
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Έγκριση ή μη αιτήματος του Άγα Κωνσταντίνου για την επισκευή και αποκατάσταση
κλιβάνου, αλλαγή χρήσης σε κατοικία και προσθήκη καθ’ ύψος σε ακίνητο φερομένης
ιδιοκτησίας του εμβαδού 27 τ.μ. στη θέση «Φούρνοι» έναντι του Κάστρου στη Χώρα της
νήσου Φολεγάνδρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/63586/43728/76/06.02.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμπορικού
καταστήματος (χειροποίητα είδη δώρων) σε ισόγειο κτίσμα εμβαδού 22,7 τμ. φερόμενης
ιδιοκτησίας Ιωάννη Χάμπα με φερόμενη μισθώτρια την Ειρήνη Φραγκουλοπούλου στο Νιο
Χωριό της Χώρας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/64005/44027/79/06.02.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
3. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμπορικού
καταστήματος (είδη δώρων) σε υπόγειο και ισόγειο τμήμα εμβαδού 63,17 τμ. διώροφου
κτίσματος σε ακίνητο εμβαδού 142,64 τμ. με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ιωάννη Χάμπα και
φερόμενο μισθωτή τον Σπυρίδωνα Πλακίδα στο Νιο Χωριό του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων της νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/64090/44076/81/06.02.2020) ΕΞ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ
4. Έγκριση ή μη τροποποιημένης μελέτης για το θέμα «Προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄
ύψος και διαρρυθμίσεις σε ισόγειο κτίσμα φεοόμένης ιδιοκτησίας Κ. Πρασίνου στη θέση
Βορεινά της Χώρας Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/133905/91337/166/13.03.2020) ΕΞ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ΚΥΕ της
εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με την ονομασία “ΑΧΙΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΙΚΕ” στη νήσο Πάρο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/79590/54788/99/13.02.2020)
6. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ΚΥΕ
(ψητοπωλείο) σε ισόγειο κτήριο με υπόγειο φερόμενης ιδιοκτησίας των Νικ. Κωβαίου και Μαρ.
Πολίτου με φερόμενο μισθωτή τον Δημήτριο Κωβαίο, στη Χώρα Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/
ΤΣΜΝΑ/ 83935/ 57763/ 104/ 17.02.2020)
7. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ως καφέ – μπαρ/παρασκευαστήριο
ζαχαροπλαστικής στο ισόγειο διώροφου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας
Οικονομίδου με φερόμενη μισθώτρια την Μαρία Μενδρινού, στη θέση Καστελόπετρα νήσου
Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/84486/58185/105/17.02.2020)
3
8. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ισογείου
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφέ-Ζαχαροπλαστείο) εντός ξενοδοχειακού
συγκροτήματος επιπλωμένων διαμερισμάτων γ’ τάξεως, στο κτίσμα Α, εμβαδού 71,3 τμ.
φερόμενης ιδιοκτησίας Γεώργιου και Μαργαρίτας Καρυστηναίου, με φερόμενο εκμισθωτή
Κωνσταντίνο Καρυστηναίο, στην Πούντα της Χώρας Φολεγάνδρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/
137807/ 93890/ 169/ 16.03.2020)
9. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας κουρείου
(ΚΥΕ) καταστήματος λιανικής πώλησης κοσμημάτων και ενδυμάτων και έγκριση εργασιών
δόμησης μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις και τροποποίηση ανοιγμάτων σε
ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αγγελικής Κρητικού, εντός του ιστορικού κέντρου Τήνου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/150634/102924/182/25.03.2020)
10. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος) με την
επωνυμία Ι.ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, στον Αρτεμώνα Σίφνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 159983/
109233/ 205/ 01.04.2020)
11. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ α) για υπαγωγή υλοποιημένων εργασιών στις
διατάξεις του ν. 4495/2017 σε ισόγειο κτήριο και β) σχετικά με την έγκριση λειτουργίας του ως
κατάστημα μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος φερόμενης ιδιοκτησίας Αργύρη Βαλμά και
Νικολάου Βαλμά, στην Ψάθη, νήσου Ίου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 176735/ 120728/ 248/
14.04.2020)
12. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας
καταστήματος ΚΥΕ στον όροφο διώροφου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρούλας
Κυριακοπούλου στη Χώρα Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/190625/130228/277/28.04.2020)
13. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ΚΥΕ με την
επωνυμία «Amelie» (Σοφία Παρλαμά), στη θέση “Μανδράκι”, στο Λιμάνι Νάουσας Πάρου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/190965/130439/279/29.04.2020)
14. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση χωροθέτησης ΚΥΕ
φερομένης ιδιοκτησίας Νάσιας Σκορδούλη, στην Πλατεία Νάουσας Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/
ΤΣΜΝΑ/ 190983/ 130457/ 281/ 29.04.2020)
15. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ΚΥΕ
(Ιωάννης Κορτιάνος), στην περιοχή “Παραλία” του οικισμού Παροικιάς Πάρου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/191014/130483/283/29.04.2020)
16. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ΚΥΕ
4
(Λουκία Τζιράκη), στον Κώστο Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 191039/ 130502/ 285/
29.04.2020)
17. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ΚΥΕ (Αντ.
Καλαντζής) στην θέση “Αγορά-Σεπτεμβριανή” Παροικιάς Δήμου Πάρου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/191187/130615/287/29.04.2020)
18. Έγκριση ή μη ανέγερσης διωρόφων κτηρίων Α & Β (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα
διαμερίσματα), με υπόγειο, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Καλλιόπης Πρασίνου εντός
του οικισμού του Άνω Κουφονησίου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 150524/ 102852/ 181/
24.03.2020)
19. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο ισόγειων κατοικιών σε ακίνητο φερομένης
ιδιοκτησίας Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση Άγιος Γεώργιος Οτζιά, νήσου Κέας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/184209/125687/263/23.04.2020)
20. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ α) για υπαγωγή υλοποιημένων εργασιών στις
διατάξεις του ν. 4495/2017 σε ισόγειο κτήριο (κτήριο Β), β) σχετικά με την έγκριση λειτουργίας
του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και γ) σχετικά με εργασίες επισκευής, σε
ισόγεια κτήρια φερόμενης ιδιοκτησίας Α. Γεωργούλη στα Σεράλια, Κάστρο Σίφνου, κατόπιν
αιτήματος της εταιρείας ΣΕΡΑΛΙΑ ΙΚΕ (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 298016/ 210013/ 395/
17.06.2020)