Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 86ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

86η  Συνεδρίαση  /  Τρίτη 23.06.2020  /  ώρα: 10.00 π.μ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Αιανή Κοζάνης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Αίτημα της κ. Marina Mandrikova για τη χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης παραστάσεων από τον ναό της Αγίας Παρασκευής στην Κρανιά Γρεβενών και τον ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Τριφύλλι (θέση Νουμπενίτσα) Γρεβενών, στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με τίτλο “Crime and Punishment: Images of Sinners and the Power of the Visual in Byzantine and Slavic Monumental Painting”. (Εισηγητής: ΕΦΑ Γρεβενών).
  2. «Έγκριση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης λίθινων τριπτών αντικειμένων από την ανασκαφή στον λιμναίο προϊστορικό οικισμό Δισπηλιού Καστοριάς». (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
  3. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης του ναού του Αγίου Αθανασίου στη θέση «Παλιότουρκο», Τ. Κ. Παναγιάς, Δ. Δεσκάτης, Π. Ε. Γρεβενών στην κ. Μαρία Ξενάκη. (Εισηγητής: ΕΦΑ Γρεβενών).
  4. Αίτημα χορήγησης γνωμοδότησης για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου ανώτατης εκτιμώμενης ισχύος 55 ΜWp στην περιοχή Παλαιότουρκο Γρεβενών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση Περιβαλλοντικών όρων ή και όπου αλλού ζητηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης του, της εταιρείας VSpring (Εισηγητής: ΕΦΑ Γρεβενών).
  5. «Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας μελέτης και δημοσίευσης λίθινων τριπτών αντικειμένων από την ανασκαφή στον προϊστορικό οικισμό Αυγή Καστοριάς». (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
  6. Αίτημα χορήγησης γνωμοδότησης για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου ανώτατης εκτιμώμενης ισχύος 92 ΜWp σε περιοχή ιδιοκτησίας Ι.Μ. Ζάβορδας, Τ.Κ. Παναγιάς, Δ. Δεσκάτης, Π.Ε. Γρεβενών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση Περιβαλλοντικών όρων ή και όπου αλλού ζητηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης του, της εταιρείας ILIAKO POWER IV. (Εισηγητής: ΕΦΑ Γρεβενών).
  7. Έγκριση ή μη αιτήματος θεραπείας της εταιρείας ΒΕΜΑΤ ΑΦΟΙ Γ. ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Κελλιά» της Τ.Κ. Τρανοβάλτου του Δ. Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης, εμβαδού 30.257 τ.μ. (Εισηγητής: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας / Γραφείο Βορείου Ελλάδος).
  8. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης του υλικού που αποκαλύφθηκε κατά την ανασκαφή στη θέση Αλώνια Ποντοκώμης, το 2019, στην κα Ησαΐα Ελευθεριάδου. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
  9. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης, καθώς και μεταφοράς του ανθρωπολογικού υλικού που αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές στη θέση Αλώνια Ποντοκώμης, και στο Οικόπεδο Χαϊτίδη στη Μαυροπηγή, το 2019, στην κα Σεβαστή Τριανταφύλλου. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
  10. Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων ως προς το 36ο θέμα της ημερησίας διάταξης της 85ης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο έγκριση η μη εγκατάστασης του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση ΜΕΛΛΙΑ ΙΙ ισχύος 10.8MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα στον Δήμο Βοΐου ΠΕ Κοζάνης». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αγγελική Γκρίντζαλη

 Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους