Πρόσκληση – Τρίτη 21-07-2020, ώρα 9:30 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 21-07-2020, ώρα 9:30

 

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

                ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                     

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                                                           Λάρισα, 16 Ιουλίου 2020

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                                                                        Α.Π.:154

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ν. Αλεξίου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 255/21-07-2020, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3.  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /518680/39971/38996/13247/18-11-2019.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 21 η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Πλατώνη Χρυσούλας για άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,90KWp, στη θέση υπ΄αριθμ. 31 αγροτεμάχιο αναδασμού, της Τ.Κ. Πύργος Κιερίου, του Δήμου Σοφάδων, της Π.Ε. Καρδίτσας».
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ. Πλατώνη Δέσπως και Πλατώνη Χρυσούλας για άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,90KWp, στη θέση υπ΄αριθμ. 33 αγροτεμάχιο αναδασμού, της Τ.Κ. Πύργος Κιερίου, του Δήμου Σοφάδων, της Π.Ε. Καρδίτσας».
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Πατρινού Δημήτριου για το έργο: «Μετατροπή ισόγειου καταστήματος σε δύο διαμερίσματα» εντός ορίων οικισμού Χόρτου, Δ.Ε. Αργαλαστής, Δ. Ν. Πηλίου.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της B+b engineers O.E. για το έργο: «Διώροφο Κτήριο Εξοχικών Κατοικιών» στην θέση εντός του οικισμού των Καλών Νερών, του Δ. Νοτίου Πηλίου, της ΠΕ Μαγνησίας.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Απόστολου Παύλου για το έργο: «Ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαιρεσιών διωρόφου οικίας και ανακατασκευή ισογείου οικίας», στη θέση Καμάρα, εντός ορίων οικισμού Αργαλαστής, Δ. Ν. Πηλίου.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. BEN DOR ZEEV για το έργο: «Επισκευή και διαρρύθμιση διώροφης κατοικίας προϋφιστάμενης του έτους ΄55» στη συνοικία Αγ. Γεωργίου Ζαγοράς, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Αριστοτέλη Ζμα για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΡΑΣΠΙΤΟΥ) ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ» εντός ορίων οικισμού Αργαλαστής, Δ. Νοτίου Πηλίου.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας για εργασίες επισκευής κουφωμάτων παραθύρων και αντικατάστασης ξύλινων στοιχείων περίφραξης περιβάλλοντος χώρου (αυλής) της χαρακτηρισμένης από το ΥΠΠΟΑ ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο» Οικίας Κοντού-Μουσείου Θεόφιλου, στον οικισμό της Ανακασιάς, Δήμου Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας, ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟΑ.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας για το έργο αντικατάστασης του υφιστάμενου Φυλακίου στο Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου, Δήμου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «GSK SOLAR POWER» ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 200ΚW στο αριθ. 412 αγροτεμάχιο, αναδασμού «Παλιούρι 1958», στη θέση «Παπούλα» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Παλιουρίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ενεργειακής Κοινότητας Μετεώρων ΣΥΝ ΠΕ δια της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σωτηροπούλου Αναστασίας – Αγγελικής για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού 999,74 kW στα αγροτεμάχια αρ. 705/707 στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Πύργου Κιερίου, Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων, ΠΕ Καρδίτσας.
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονή Κορώνης για την επικαιροποίηση  του έργου της συντήρησης κονιαμάτων και τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Κορώνης Ν. Καρδίτσας.
 13. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 7,99875 ΜW, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. N. Nασιά, στη θέση «ΚL02-Aγρ. 1174 Ζαππείου», Τ.Κ. Ζαππείου, Δ.Ε. Νίκαιας, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.
 14. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Σκέτου Βασιλείου, για την ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου στη θέση «ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ» της Τ.Κ. Πυργετού του Δήμου Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας.
 15. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κωσταφάκα Αθανασίου του Νικολάου, για την ανέγερση νέας κτηνοτροφικής μονάδας (βουστάσιο) στη θέση «Ραμαγάνι» της κτηματικής περιφέρειας Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.
 16. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Απόστολου Καούνα για την εγκατάσταση Φ/Β πάρκου ισχύος 499,80 kWp στο αγροτεμάχιο με αρ. 98 στη θέση Πετρομαγούλες, Τ.Κ. Ζαππείου, ΔΕ Νίκαιας, Δ. Κιλελέρ, ΠΕ Λάρισας.
 17. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βασιλείου Καζάνα  για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 499,95 kW, σε αγροτεμάχιο έκτασης 15.049,50 τ.μ., στην Δ.Ε. Γιάννουλης  του Δήμου Λαρισαίων.
 18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΚΟΙΝΣΕΠ ICI για τη διάθεση πολιτιστικών-εκπαιδευτικών προϊόντων στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.
 19. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας ZEUS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 999,00 kW, σε αγροτεμάχιο έκτασης 15.773,00 τ.μ., στη θέση «Κιόσκι» της Δ.Ε. Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων.
 20. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας ΔΗΧΗΚΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 999,00 kW, σε αγροτεμάχιο έκτασης 20.000,00 τ.μ., στη θέση «Νιόλογγος» της Τ.Κ. Κουτσόχερου, Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.
 21. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας ZEUS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 999,00 kW, σε αγροτεμάχιο έκτασης 19.110,00 τ.μ.,  στη θέση «Νιόλογγος» της Τ.Κ. Κουτσόχερου, Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.
 22. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Ε. ΚΟΙΝ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού σε αγροτεμάχιο έκτασης 20.000τμ. στη θέση «Βάλτος ή Μαυρόια» στη Τ.Κ. Κοιλάδας, του Δήμου Λάρισας, της Π.Ε. Λάρισας.
 23. Έγκριση ή μη του αιτήματος της «ZEUS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού σε αγροτεμάχιο έκτασης 17.750,00τμ. στη θέση «Ντουρναέρ» της Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου, του Δήμου Κιλελέρ της ΠΕ Λάρισας.
 24. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ Ε.Ε.» για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού σε αγροτεμάχιο έκτασης 11.200,00 τμ. στη θέση «Μαγούλες» στη Κτηματική Περιφέρεια Λουτρού (τεμ. 297), Δ.Δ. Ραχούλας του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 25. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΛΑΡΙΣΑ – 01 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,90 kw, σε αγροτεμάχιο με στοιχεία «Α-Β-Γ-…-Λ-Μ-Α», έκτασης 16.509,04τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Πρώτη ή Βάτα» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.
 26. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΑΘ. ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. για χορήγηση άδειας για αμμοληψία στη Δ.Ε. Γόνννων, Δ.Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
 27.  Επανυποβολή του αιτήματος των κ. κ. Αθανασίου Τζιαφάλια, Ιφιγένειας Λεβέντη και Δημητρίου Καραγκούνη για άδεια μελέτης των αρχιτεκτονικών λειψάνων και κατάρτισης καταλόγου (corpus) των γλυπτών της Περραιβικής Τρίπολης.
 28.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κ.Μ. Βαφειάδη  για άδεια μελέτης και δημοσίευσης δύο δεσποτικών εικόνων του τέμπλου του νέου καθολικού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κόρμποβο Τρικάλων.
 29. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βουλάγκα Στέργιου για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999,90 kwp, στη θέση «Κατσαρή Μαγούλα», Τ.Κ. Ριζομύλου, Δ.Ε. Κάρλας, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 30. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Συρταδιώτη Ιωάννη για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 599,94 kwp, στη θέση «Κατσαρή Μαγούλα», Τ.Κ. Ριζομύλου, Δ.Ε. Κάρλας, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 31. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας GEOCYCLE ΕΛΛΑΣ για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του έργου: «Μονάδα Ανακύκλωσης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)»  εντός παλαιού λατομείου ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ σε έκταση 20.000 τ.μ., στην περιοχή Τ.Κ. Άλλης Μεριάς, Δ.Ε. Πορταριάς, Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 32. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΝ. Π. Ε.» για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 999,90 kWp σε μισθωμένο αγροτεμάχιo, στη θέση «Ντομουσλάρ» εντός συμπληρωματικής Διανομής (1995) του αγροκτήματος Αερινού, Τ. Κ. Αερινού, Δ .Ε. Φερών Δήμου Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας.
 33. Επανυποβολή του αιτήματος των κ.κ. Ελένης Γιαννάκου και Κωνσταντίνου Γιαννάκου για τη χορήγηση αδείας ανέγερσης συγκροτήματος δύο νέων κατοικιών στον οικισμό Πηγάδι Πτελεού Δ. Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.
 34. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ιωάννη Αγάλλου για παράταση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τροχήλατης καντίνας και έγκριση εγκατάστασης τροχήλατης χημικής τουαλέτας σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στη θέση «Άγιος Δημήτριος» Δ. Αλοννήσου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 35. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δημητρίου Φιλιόγλου για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης ζωο-αρχαιολογικού υλικού, το οποίο προέρχεται από τις ελληνιστικές φάσεις της πόλης των αρχαίων Φερών.
 36.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Μαριάνθης Ραφτοπούλου για  άδεια μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης συνόλου αδημοσίευτων αρχαίων νομισμάτων από την παράδοση του κ. Βίγκλα.
 37. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Πηνελόπης Βουγιουκλάκη για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης του εικονογραφικού κύκλου του βίου του αγίου  Νικολάου σε ναούς της Μαγνησίας.
 38. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Στυλιανού Αρ. Μαραβέγια για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κουκουράβας, της Τ.Κ. Μακρυνίτσας Δ. Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας.
 39. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Εκδόσεων Παπαδόπουλος Α.Ε. για διάθεση παιδικών Βιβλίων των Εκδόσεων Παπαδόπουλος Α.Ε. από το πωλητήριο του «Αθανασάκειου» Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
 40. Διατήρηση σε κατάχωση αρχαιοτήτων και χορήγηση άδειας συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της «Ιωάννης Γ. Κόλλιας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», στη θέση «Σαΐτα – Αμμουδιά», εκτός σχεδίου Δ. Σκιάθου Π.Ε. Μαγνησίας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου  να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                     Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                          Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.