Υπουργείο Πολιτισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΠΡΑΞΗ 10/4-8-20/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020/ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9.00Π.Μ.

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2                                                                                                        ΑΘΗΝΑ 30-7-20
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη                                                                                                             Α.Π.:541
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να
παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:0 π.μ. με
τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια
διάταξη (ΠΡΑΞΗ 10).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε
τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Αθήνα,
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2.ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
2
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 10/04.08.2020
1. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΛΕΒΟΝ ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σχετικά με την
ανέγερση έξι ανεξάρτητων κατοικιών με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές, σε
οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της, εντός των ορίων του οικισμού του Ακρωτηρίου,
νήσου Θήρας, (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399067/280043/525/27.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μόσχας Παραρά για χορήγηση άδειας κατασκευής νέου
ισογείου κτίσματος και περίφραξης οικοπέδου φερομένης ιδιοκτησίας της, στο Χαλκί
νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/106076/72464/137/27.02.2020,
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/359208/252847/475/10.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
3. Έγκριση ή μη του Ελ. Πούλη για ανέγερση δύο νέων μονώροφων κτηρίων (4 κατοικίες),
σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του, στην εκτός οικισμού περιοχή Έξω Γωνιάς Θήρας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/157836/107768/200/31.03.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
4. Έγκριση ή μη αιτήματος του Νικ. Βελώνια για ανέγερση ισόγειας οικοδομής κατοικιών
με υπόγειο σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του, στην εκτός σχεδίου περιοχή
Ακρωτηρίου νήσου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/196499/134486/297/04.05.2020) ΕΞ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης Ι. Ν. Τριών Εκκλησιών και
παρακείμενου θολωτού κτίσματος, μετόχια της Ι. Μονής Προφήτη Ηλία Θήρας στην
περιοχή Έξω Γωνιάς ν. Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/332625/234374/435/01.07.2020)
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
6. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης α) υπαγωγής στο ν. 4495/2017 προσθηκών κατ΄
επέκταση, υπογείου μηχανοστασίου και λοιπών αυθαίρετων εργασιών β) προσθήκης
καθ’ ύψος, σε ισόγεια οικία φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Βασιλάκη, εντός του
οικισμού της Φοινικιάς της Οίας νήσου Θήρας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός
τόπος (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/356978/251375/471/09.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
7. Έγκριση ή μη αιτήματος του Στεφάνου Ιωσήφ για τοποθέτηση σκιαδίων και
τραπεζοκαθισμάτων για την εξυπηρέτηση επισκεπτών αναψυκτηρίου σε ακίνητο
φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Κυριακίδη στη θέση «Παλιοχώρι» Μήλου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/315833/222676/414/24.06.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
8. Έγκριση ή μη ανέγερσης πέντε (5) αυτόνομων τουριστικών κατοικιών με υπόγεια
δεξαμενή σε φερόμενη ιδιοκτησία Δημήτριου Κωβαίου, εντός του οικισμού «Σταυρός»
Δονούσας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/162806/111224/214/03.04.2020)
3
9. Αλλαγή χρήσης κατοικίας ά ορόφου ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κατερίνας
Σανταμούρη επί της οδού Αφών Ιορδάνου & Ταξιαρχών, εντός του ιστορικού κέντρου
της πόλεως Τήνου, σε κατάστημα και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/185505/126597/271/24.04.2020)
10. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας D.N.M. TOURIST COMPANY I.K.E. για ανέγερση
νέου διώροφου ξενοδοχείου τριών αστέρων με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές σε
οικόπεδο επιφανείας 608,77 τ.μ. σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της, στην εντός
οικισμού Ακρωτηρίου Θήρας περιοχής (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 208734/ 143189/ 322/
11.05.2020)
11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Νικ. Βασιλάκη για ανέγερση δύο νέων κατοικιών με
υπόγειο και πατάρι σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του, στην εκτός οικισμού θέση
Κολούμπος, νήσου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/280364/197370/382/10.06.2020)
12. Έγκριση ή μη της μελέτης “Επισκευή-Αναβάθμιση ανοικτού δημοτικού γυμναστηρίου στη
θέση “Πευκάκια” του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/381802/268239/502/20.07.2020)
13. Έγκριση ή μη αιτήματος της Τριτιανής Λυγνού σχετικά με την ανέγερση πέντε ισόγειων
κατοικιών με υπόγεια και θόλους, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της, στην εκτός
σχεδίου περιοχή και σε αγροτική οδό στη Μεσαριά, νήσου Θήρας,
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399010/279997/518/27.07.2020)
14. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αλ. Χόνδρου σχετικά με την ανέγερση τριών ισόγειων
κατοικιών με θόλους, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας του, στην εκτός σχεδίου
περιοχή στη θέση Λαγκάδα Κοντοχωρίου-Έξω Γυαλού, νήσου Θήρας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399020/280005/519/27.07.2020)
15. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ξεν. Ζέζα σχετικά με την ανέγερση διώροφου
συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο και θόλο, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας του,
στη δημοτική οδό Μεσαριάς Θήρας, νήσου Θήρας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399033/280016/520/27.07.2020)
16. Έγκριση ή μη αιτήματος της Χρ. Άμπλα σχετικά με την ανέγερση ισόγειας κατοικίας με
υπόγειο στην κάθετη ιδιοκτησία ακινήτου (υπό στοιχεία ΙΙΙ) φερομένης ιδιοκτησίας της
στο Εμπορείο, νήσου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399034/280017/521/27.07.2020)
17. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΚΑΝΑΒΑ ΑΞΕ σχετικά με την ανέγερση διώροφου
κτηρίου οκτώ διαμερισμάτων τουριστικής χρήσης με υπόγειο, σε οικόπεδο (οικόπεδο 1)
4
φερομένης ιδιοκτησίας της, εντός του οικισμού του Μεγαλοχωρίου, νήσου Θήρας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399053/280032/524/27.07.2020)
18. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΚΑΝΑΒΑ ΑΞΕ σχετικά με την ανέγερση διώροφου
κτηρίου πέντε διαμερισμάτων τουριστικής χρήσης με υπόγειο, σε οικόπεδο (οικόπεδο 2)
φερομένης ιδιοκτησίας της, εντός του οικισμού του Μεγαλοχωρίου, νήσου Θήρας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399041/280024/522/27.07.2020)
19. Έγκριση ή μη αιτήματος των Ν. και Φ. Γαβαλά και της Δ. Καβρουλάκη σχετικά με την
ανέγερση διώροφου συγκροτήματος κατοικιών, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας
τους στον οικισμό του Βόθωνα, νήσου Θήρας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399047/280029/523/27.07.2020)
20. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΙΓΚΟΥΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. για την επισκευή παλαιού υπάρχοντος κτίσματος κατοικίας, προσθήκη
καθ΄ ύψος και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας
της εντός του οικισμού Καρτεράδος, νήσου Θήρας εταιρείας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399087/280062/527/27.07.2020)
21. Έγκριση ή μη αιτήματος των Ν. και Φ. Γαβαλά και της Μ. Καρυώτη σχετικά με την
ανέγερση συγκροτήματος τριών ημιδιώροφων κατοικιών με υπόγειο και κολυμβητικές
δεξαμενές, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας τους, εντός του οικισμού Βόθωνα, νήσου
Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399094/280068/528/27.07.2020)
22. α) Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή υλοποιημένων
εργασιών στο άρθρο 116 παρ.9 του Ν.4495/17 σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας
Μονογιού Νικόλαου στην εκτός σχεδίου θέση «Χονδρός Γκρεμός» Μυκόνου β) Έγκριση
ή μη εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από της ετ. «ΑΔΗΛΟΝ
ΟΕ» και γ) Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για
την χρήση του καταστήματος, στο ανωτέρω γήπεδο
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/316408/223114/415/24.06.2020)
5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά μέλη
1 Μαρία Οικονόμου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
2 Δημήτριος Αθανασούλης Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
3 Αικατερίνη Δελλαπόρτα Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού
Μουσείου
4 Γεωργία Παπαδοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5 Μαρία Μανούδη Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6 Μαρία Αργυροπούλου Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της
Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
7 Ιουλία Καραλή-
Γιαννακοπούλου
Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
8 Μαρία Μαρθάρη Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
9 Φωτεινή Ζαφειροπούλου Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
10 Ειρήνη Ρίγγα Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων
Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής
Οικοδομικών Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος &
Ενέργειας.
11 Μάρκος Κωβαίος Δήμαρχος Πάρου
Αναπληρωματικά μέλη
1 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
2 Μαρία Σιγάλα Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3 Χρυσάνθη Σακελλάκου Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
4 Παναγιώτα Πάντου Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
5 Ελένη Οικονομοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός της
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
6 Ιωάννης Σταϊκόπουλος Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
7 Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής
Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
6
8 Βάνα Μαχαίρα Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
9 Χρήστος Μπουλώτης Ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών
10 Μαρία Γρίβα Αρχιτέκτων Μηχανικός στο Τμήμα
Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης
Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών
και Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
11 Αληφραγκής Μηνάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σύρου