ΠΡΑΞΗ 2η / 10-06-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΑΞΗ 2η / 10-06-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ 2η / 10-06-2020

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

 

ΕΦ.Α.Ροδόπης

 1. Γνωμοδότηση επί της οριστικής μελέτης του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας περιοχή Φυλακίου Μαχαίρα» στο Παπίκιον Όρος.
 2. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης της επιγραφής με αριθμό ΑΓΚ 4688 Μουσείου Κομοτηνής από τη Μαρώνεια στον καθηγητή κ. Peter Thonemann.

ΕΦ.Α. Ξάνθης

 1. Χορήγηση άδειας κατοχής σαράντα πέντε (45) νομισμάτων διαφόρων περιόδων και δύο (2) αρχαίων αντικειμένων στον κ. Παναγιώτη Μορφίδη.
 2. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αρχαιομεταλλουργικού υλικού από αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ξάνθης στον Νεραντζή Νεραντζή.
 3. Χορήγηση άδειας κατοχής (1) αρχαίου νομίσματος στην κα Καρά Χοτζά Χανιφέ.

ΕΦ.Α. Καβάλας

 1. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης του Δήμου Παγγαίου σε δεκαπέντε (15) μικροκαλλιεργητές.
 2. Γνωμοδότηση ή μη περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε πολιτιστικό αγαθό κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1,3,4 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 για το ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Χατζηδημητρίου Πολυξένης στην Αλυκή Θάσου, αριθ. 530 και έγκριση ανακατασκευής στέγης.
 3. Έγκριση ή μη αίτησης του κ. Δημητρίου ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ για ανέγερση διώροφης οικοδομής στο αριθ. 116 οικόπεδο του αριθ. ΟΤ 176 ΓΠΣ Λιμένα Ν. Θάσου και εντός του κηρυγμένου χώρου της αρχαίας πόλης Θάσου.
 4. Υποβολή αίτησης Μαριάνθης Τσακώνη, σχετικά με την κατάχωση αρχαίων τάφων στο αριθ. 20Ν οικόπεδο του αριθ. 129 ΟΤ στο Λιμένα Θάσου.
 5. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή μη έμμεσης βλάβης σε πολιτιστικό αγαθό κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019 και ισχύει για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1 & 5 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 για ακίνητο στο υπ’ αρ. 02 οικόπεδο του Ο.Τ. 144, εντός των ορίων του ενεργού οικισμού των Λιμεναρίων Θάσου, χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ως «αρχαιολογικό χώρο», φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ιατρού Σουσάνας.
 6. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή μη έμμεσης βλάβης σε πολιτιστικό αγαθό κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019 και ισχύει για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 για ακίνητο στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Δερβενακίων, εντός του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «αρχαιολογικού χώρου» και «ιστορικού τόπου» της χερσονήσου Παναγίας Καβάλας του Δήμου Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κουκουμέρια Δημητρίου.
 7. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε πολιτιστικό αγαθό κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019 και ισχύει για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1 & 5 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 για ακίνητο στις Κρηνίδες του Δήμου Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Γιαννακίδη Ιωάννη (κ.κ. Γιαννακίδου Ευαγγελίας, Γρηγοριάδου Ελένης και Γιαννακίδη Βασίλειου).
 8. Αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου για έγκριση διάθεσης-πώλησης βιβλίου από τα πωλητήρια των Χώρων και Μουσείων της Εφορείας.

ΕΦ.Α. Δράμας

 1. Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης υλικού στην κα Στυλιανή Δηλοπούλου.
 2. Πρόθεση οικοδομικής αξιοποίησης σε οικόπεδο της ιδιοκτησίας του κ. Νικολάου Μπεζυρτζή με αρ. 546 στον Αρκαδικό Δράμας.

Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.-Α.Μ.Θ.

 1. Έγκριση ή μη κατεδάφισης επικίνδυνης κατοικίας, επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 26, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «ιστορικού τόπου» της Παναγίας Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνόπουλου Δημητρίου & Χορόζη Γεωργίας-Αικατερίνης.
 2. Αποκατάσταση κελύφους και διαμόρφωση σε δύο καταστήματα κτιρίου επί της οδού Βασιλέως Παύλου και Συντάγματος Κρητών στο Ο.Τ. 248Β΄ εντός του «ιστορικού τόπου» της Κομοτηνής, φερόμενης ιδιοκτησίας Χουσεϊν Αχμέτ.
 3. Έγκριση ή μη Υπαγωγής στον Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019, αυθαιρεσιών κατηγορίας 5, επί διώροφου κτιρίου κατοικίας, εντός του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ ως «ιστορικού διατηρητέου και χρήζοντα ειδικής προστασίας τόπου» και ως «αρχαιολογικού χώρου και τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» του οικισμού Θεολόγου Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Γαλανού Σουζάνας.
 4. Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και /ή πολεοδομικών παραβάσεων, στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019, σε ακίνητο, εντός του «ιστορικού τόπου» Θεολόγου Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Αθανασιάδη Γεωργίου.
 5. Έγκριση ή μη μελέτης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών και παραβάσεων, σε ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη 126 στον οικισμό «Πεντακοσίων» στην Καβάλα, φερόμενης ιδιοκτησίας Τόλη Δέσποινας & Πλεξούδα Αριστείδη.
 6. Έγκριση ή μη Υπαγωγής στο Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4610/2019, αυθαιρεσιών κατηγορίας 2, με παράλληλες εργασίες στις όψεις, σε ισόγειο κατάστημα και τμήμα ορόφου, επί κτιρίου στην οδό 19ης Μαϊου 125, εντός του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ «ιστορικού τόπου» της παλιάς αγοράς της Δράμας, φερόμενης ιδιοκτησίας καταστήματος Μαρκοπούλου Θεοδώρας.
 7. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης διώροφου κτιρίου με υπόγειο, με χρήση τουριστικών επιπλωμένων δωματίων, επί οικοπέδου στον χαρακτηρισμένο από το ΥΠΠΟΑ ως «ιστορικό διατηρητέο και χρήζοντα ειδικής προστασίας τόπο» και ως «αρχαιολογικό χώρο και τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» του οικισμού Θεολόγου Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χονδρογιάννη Βασιλείου.
 8. Έγκριση ή μη κατεδάφισης ισόγειας αποθήκης, σε ακίνητο εντός του οικισμού Μαρώνειας Ροδόπης, χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ ως «χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας», φερόμενης ιδιοκτησίας Τζινούδη Ιωάννη & Τζινούδη Πέτρου.
 9. Έγκριση ή μη μερικής κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπης διατηρητέας (Γ΄ κατηγορίας) από το ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) κατοικίας, επί της οδού Φιλίππου 45, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «ιστορικού τόπου» της παλιάς πόλης της Ξάνθης, φερόμενης ιδιοκτησίας Γκαρελά Όλγας, Καρανικόλα Αποστολίας και Ασλανίδη Χρήστου.
 10. Έγκριση ή μη μερικής κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπης διατηρητέας (Γ΄ κατηγορίας) από το ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) κατοικίας, επί της οδού Πυγμαλίωνος Χρηστίδη 15, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «ιστορικού τόπου» της παλιάς πόλης της Ξάνθης, φερόμενης ιδιοκτησίας Γουδελή Αλεξάνδρας, Βογιατζή Αναστάσιου και Κωστόπουλου Δημητρίου.

 

 

Ο Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Α.Μ.Θ.

Ματθαίος Κουτσουμανής

Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό