Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 507ης /07-09-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 507ης/7-09-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—————————
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Αγ. Γεωργίου, Ροτόντα 546 35, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310212217
E-mail: tsmkm@culture.gr
Πληροφορίες: Ά. Παντή

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.00, στην Ροτόντα, Πλατεία Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
1.Αίτηση της κ. Αικ. Σταματοπούλου (Εκδόσεις «Hannibal») για έγκριση διάθεσης, επί παρακαταθήκη, δύο (2) μαγνητών με απεικονίσεις παραστάσεων των ψηφιδωτών δαπέδων, που προέρχονται από τις οικίες του Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας, στο πωλητήριο του Τ.Α.Π. που λειτουργεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας.
2.Χορήγηση ή μη άδειας απομάκρυνσης λίθων για τη διευκόλυνση της άροσης και καλλιέργειας στα υπ’ αριθμ. 452-453 αγροτεμάχια, αγροκτήματος Πέλλας, Δήμου Πέλλας, Π.Ε.Πέλλας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Φλώρου Ιωάννη.
3.Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για ανέγερση ισόγειας κατοικίας, εμβαδού 93,11 τ.μ., στο οικ. 75 (Ο.Τ. 16), Δ.Κ. Πέλλας, Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Παρασκευόπουλου Κωνσταντίνου.
4.Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για προσθήκη κατ΄έκταση βιομηχανικού κτιρίου στο οικ. 79 (Ο.Τ. 17), Δ.Κ. Πέλλας, Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Πραγκαλάκη Θεοδώρας.
5.Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κατασκευής γεφυροπλάστιγγας στο υπ’ αριθμ. 1857γ αγροτεμάχιο αγροκτήματος Πέλλας, Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας.
6.Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80Kw στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 218, εμβ. 3.250τ.μ., και 219, εμβ. 3.500τ.μ., στο αγρόκτημα Παναγίτσας του Δήμου Έδεσσας, φερομένης ιδιοκτησίας Νικολάου Παπαδόπουλου, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παναγίτσας.

Eφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
7.Έγκριση ή μη της «Μελέτης επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας» για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» του Δήμου Βέροιας.
8.Αίτημα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 19.988 ΜW στην θέση ‘’Κουστοχώρι 1’’ Τ.Κ. Φυτειάς, Δήμου Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας.
9.Έγκριση ή μη άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,970KW στο υπ’ αρ. 842 αγροτεμάχιο Αγροκτήματος Παλαιού Προδρόμου του Δ.Δ. Αγίας Τριάδας, Δήμου Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας.
10.Χορήγηση σύμφωνης ή μη γνώμης για την αναμόρφωση των όψεων και τη λειτουργία καταστήματος με χρήση «πώληση μερίδων φαγητού σε πακέτο» επί των οδών Βενιζέλου & Βερμίου (Ο.Τ.208) στη Βέροια, στο περιβάλλον του ναού του Μ. Θεολόγου.
11.Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο «Διαμόρφωση χώρου «Γεώργιος Κουτσαντάς» στην περιοχή Δ.Δ.Ριζωμάτων (πρώην Δ.Μακεδονίδος) Δήμου Βέροιας.
12.«Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη για την Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και μελέτη δομικών επεμβάσεων στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ζερβοχωρίου».
13.Χορήγηση σύμφωνης ή μη γνώμης για τη λειτουργία καταστήματος με χρήση «υπηρεσίες δερματοστιξίας», στον 1ο όροφο πενταώροφης οικοδομής, επί της οδού Μητροπόλεως 20 Α (Ο.Τ. 71) στη Βέροια.
14.Έγκριση ή μη άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,870KW στα υπ’ αρ. 1024-1025 αγροτεμάχια Αγροκτήματος Παλαιού Προδρόμου του Δ.Δ. Αγίας Τριάδας, Δήμου Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας.
15.Αίτημα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 499.95 ΚW σε τμήματα των υπ’ αριθμ. 415, 419, 420, 421 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Τριποτάμου (οριστική διανομή 1931), Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
16.Έγκριση ή μη άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,970KW στο υπ’ αρ. 843 αγροτεμάχιο Αγροκτήματος Παλαιού Προδρόμου του Δ.Δ. Αγίας Τριάδας, Δήμου Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας.
17.Αίτημα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 999.95 ΚW, με περίφραξη και οικίσκο, στο υπ’ αριθμ. 1270 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος ‘’Νέα Κούκλαινα’’ (οριστική διανομή 1942 και 1957), Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
18.Αίτημα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 999.95 ΚW, με περίφραξη και οικίσκο, στα υπ’ αριθμ. 1261, 1262, 1263, 1264 αγροτεμάχια του αγροκτήματος ‘’Νέα Κούκλαινα’’ (οριστική διανομή 1942 και 1957), Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
19.Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας (ΠΕΤ 1812013728).

Eφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας
20.Επανεξέταση αίτησης του Φίλιππου Τσαρούχα του Κωνσταντίνου για έκδοση άδειας εκσκαφής με σκοπό την κατασκευή περίφραξης σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο στη θέση «Ράχη» Παλαιάς Λεπτοκαρυάς.
21.Έγκριση ή μη αιτήματος καλλωπισμού και συλλογής σκουπιδιών από τον αρχαιολογικό χώρο του Στριβού.
22.Χορήγηση ή μη άδειας για τη διάθεση βιβλίων των εκδόσεων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ από πωλητήρια του Τ.Α.Π.Α. που λειτουργούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητας της ΕΦ.Α. Πιερίας.
23.Χορήγηση ή μη άδειας γεωλογικής – γεωαρχαιολογικής – αρχαιοσεισμολογικής μελέτης στην ακρόπολη και την ευρύτερη περιοχή του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων στον κ. Αλέξανδρο Χατζηπέτρο, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών – Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτής
24.Έγκριση ή μη δημιουργίας-ανάπτυξης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΜΥΗΣ) ισχύος 180Kw, στη θέση «Αγία Μαρίνα», που βρίσκεται πλησίον του οικισμού Ράχης, της Δ.Ε. Πέτρας, Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας.
25.Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,84kWp στο αγροτεμάχιο αρ. 145, που βρίσκεται στη θέση «Καζάνια», στο αγρόκτημα Μακρυγιάλου, της Τ.Κ. Μακρυγιάλου, της Δ.Ε. Μεθώνης, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Αγίασμα» Μακρυγιάλου Πιερίας.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
26.Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης ανασκαφικού υλικού στον Andrew Cabaniss, υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ann Arbor του Μichigan.
27.Αίτημα ιδιωτικής χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδο εντός του οικισμού της Τ.Κ. Σταγείρων, Δήμου Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
28.Έγκριση ή μη Μελέτης Διαμόρφωσης αύλειου χώρου Ι.Ν. Ταξιαρχών στην Όσσα, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
29.Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αποκατάστασης Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Περιστεράς, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
30.Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής και ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών στο οικόπεδο 07 του Ο.Τ. Γ497 Θέρμης, Δήμου Θέρμης.
31.Χορήγηση ή μη έγκρισης για την άδεια εκσκαφής και προσθήκης κατ΄ επέκταση νέας πτέρυγας σε υφιστάμενο οίκο ευγηρίας εντός του αρχαιολογικού χώρου «Τράπεζα Ν. Ρυσίου Καρδίας».

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
32.Έγκριση, ή μη, διάτρησης/τμηματικής καθαίρεσης πλινθόκτιστης τοιχοποιίας της ύστερης αρχαιότητας που εντοπίστηκε στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά την εκσκαφή τάφρου για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελείας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με τίτλο «Μετατόπιση παντορροϊκού αγωγού της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ».
33.Χορήγηση ή μη έγκρισης α) λειτουργίας με χρήση «ζαχαροπλαστείο με παρασκευαστήριο και παντοπωλείο» και β) τοποθέτησης υπαίθριων τραπεζοκαθισμάτων και κινητών ομπρελών σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Μητροπολίτου Γενναδίου 10 στη Θεσσαλονίκη με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ.Loghman Ghasemi.
34.Έγκριση ή μη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή «Τούμπα» του Δήμου Θεσσαλονίκης.
35.Έγκριση ή μη συμπληρωματικών επισκευαστικών εργασιών σε διώροφη κατοικία, επί της οδού Έβρου αρ. 38 στις Συκιές Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Χατζηαλεξάνδρου.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
36.Έγκριση ή μη μελέτης ανάπλασης της αγοράς Βλάλη («Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου – Καπάνι»), η οποία έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως «ιστορικός τόπος» και εντάσσεται στον ευρύτερο «ιστορικό τόπο» του Δήμου Θεσσαλονίκης.
37.Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017 αυθαίρετων επεμβάσεων, σε οριζόντια ιδιοκτησία (υπ’ αριθμ. 27), η οποία αναπτύσσεται στον έκτο -6ο- και έβδομο -7ο- όροφο του διατηρητέου από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.) κτηρίου, στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους 10 και Βασ. Ηρακλείου 36, έναντι του χαρακτηρισμένου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως προς την κύρια όψη, κτηρίου, επί της οδού Αριστοτέλους 9 και εντός του «ιστορικού τόπου» του Δήμου Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Μούσιου (Α/Α Δήλωσης: 11106716).
38.Έγκριση ή μη μελέτης ανακατασκευής, με προσθήκη καθ΄ ύψος και αλλαγή χρήσης, του χαρακτηρισμένου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο», και από το πρώην Υ.ΜΑ.Θ. (νυν αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.), ως «διατηρητέο», κτιρίου επί της οδού Ολγάνου 20 – 22, στον «ιστορικό τόπο» της «Μπαρμπούτας» στη Βέροια, φερόμενης ιδιοκτησίας «Χρ. Σιουκιούρογλου & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
39.Αίτημα της κ. Ε. Στούμπου-Κατσαμούρη για πώληση βιβλίου από το πωλητήριο του ΤΑΠ στο Α.Μ.Θ.
40.Αίτημα των εκδόσεων “HANNIBAL” για πώληση μαγνητών από το πωλητήριο του ΤΑΠ στο Α.Μ.Θ.
41.Χορήγηση, ή μη, άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αδημοσίευτων λίθινων μνημείων διαχειριστικής αρμοδιότητας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, στην αρχαιολόγο και υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Fulvia Bianchi.

Μουσεία Βυζαντινού Πολιτισμού
42.Πώληση βιβλίου Από τη Λαρίγκοβα στο Χάιντ Παρκ, Ένας ατίθασος «Λουκής Λάρας» και ο ανώνυμος συγγραφέας του» της Ελένης Στούμπου-Κατσαμούρη.

………………………………………………………………………………………………………………….

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΚΜ
Ελένη Άγγου
Θεσσαλονίκη, 02-09-2020 Πάρεδρος Ν.Σ.Κ
Ακριβές Αντίγραφο

Η Γραμματεύς του Τ.Σ.Μ.Κ.Μ.

Μαρία Αποστόλου
Αρχαιολόγος