ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 87ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 87ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

87η  Συνεδρίαση  /  Παρασκευή 18.09.2020  /  ώρα: 10.00 π.μ.

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Αιανή Κοζάνης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση διώροφου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με υπόγειο και περίφραξη» φερόμενης ιδιοκτησίας Μίσκα Δημητρίου, επί της Λεωφόρου Αυγουστίνου Καντιώτη (πρώην Ελευθερίας) 82, εντός του Ιστορικού Τόπου της Φλώρινας. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 2. Έγκριση ή μη μελέτης και εργασιών «Αποκατάστασης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις διατηρητέου κτηρίου, επέκταση σε ύψος και του υπογείου, της υπάρχουσας προσθήκης και μετατροπή του συνολικού κτηρίου σε ξενοδοχείο (boutique hotel) 4*», στη συμβολή της Λεωφόρου Ελευθερίας 56 και Πύρζα, εντός του Ιστορικού Τόπου της Φλώρινας. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 3. Έγκριση ή μη της μελέτης «Εκτέλεση του έργου Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης» εντός του Ιστορικού Τόπου στην Τ.Κ. Νυμφαίου, Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 4. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών επί της Οδού Παπαπαύλου 10 (Ο.Τ. 11), εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Γεράνεια» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 5. Έγκριση ή μη «Εκτέλεσης εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης στο χαρακτηρισμένο Ελληνικό Παρθεναγωγείο (2ο Νηπιαγωγείο) στη συνοικία «Γεράνεια» Σιάτιστας», Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 6. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,75 KWp, στο υπ. αριθμ. 1577 αγροτεμάχιο, εμβαδού 6.250,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 7. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,95 KWp, στο υπ. αριθμ. 1275 αγροτεμάχιο, εμβαδού 11.062,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 8. Έγκριση ή μη του έργου «Ρύθμιση αυθαιρέτων βάσει Ν.4495/2017 (α/α δήλωσης 11576363), σε ακίνητο επί της Λεωφόρου Ελευθερίας 63, στη Φλώρινα». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 9. «Γνωμοδότηση για υπαγωγή αυθαίρετων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 σε υφιστάμενη οικοδομή, φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολαΐδη Αθανασίου και Ερμιόνης, επί της οδού Μητρ. Καντιώτη 77 (πρώην Λεωφόρ. Ελευθερίας 85) εντός του Ιστορικού Τόπου Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 10. «Γνωμοδότηση για υπαγωγή αυθαίρετων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 σε υφιστάμενη οικοδομή, φερόμενης ιδιοκτησίας Κοντογιάννη Μαρίας, εντός του Ιστορικού Τόπου στην Τ.Κ. Νυμφαίου, Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 11. Έγκριση ή μη εργασιών προστασίας του γεφυριού Κουσιουμπλή, στο πλαίσιο του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 12. «Γνωμοδότηση για υπαγωγή αυθαίρετων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 σε υφιστάμενη οικοδομή, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Χρήστου και Ανδρονίκης Αβμράση, επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Πλατεία Γ. Μόδη 1, εντός του Ιστορικού Τόπου Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 13. «Γνωμοδότηση για υπαγωγή αυθαίρετων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 σε υφιστάμενη οικοδομή, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Καλλίνη Γεώργιου και Βικτωρίας, επί της Πανουσοπούλου εντός του Ιστορικού Τόπου Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 14. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,96 KWp, σε έκταση εμβαδού 10.213,82 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Σπανοθύμιου Νικόλαου του Ευθυμίου, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 15. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,9 KW, στα υπ. αριθμ. 1405 & 1407 αγροτεμάχια, συνολικού εμβαδού 12.813,00 τ.μ., που βρίσκονται στην Τ.Κ. Ακρινής, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 16. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,79 KWp, στο υπ. αριθμ. 170 αγροτεμάχιο, εμβαδού 11.125,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Χατζησάββα Γεώργιου, που βρίσκεται στη θέση «ΣΑΡΗ ΓΚΙΟΛ», της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 17. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499 kW, στο υπ. αριθμ. 142 αγροτεμάχιο, εμβαδού 9.464,15 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Λεωνίδα Αμαραντίδη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 18. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΚΟΒΙΣΤΑΣ» στην Καστοριά. (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς.
 19. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος <1MW στο υπ. αρ. 1474 αγροτεμάχιο έκτασης 6.805,84 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αιανής του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΑΝΗΣ Ο.Ε. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 20. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,79 KWp στο υπ’ αριθμ. 269 αγροτεμάχιο, έκτασης 26.489,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σερβίων του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σαββίδη Δημήτριου του Αναστασίου. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 21. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης των οστέινων εργαλείων τα οποία προέκυψαν από την ανασκαφή στη Νεολιθική θέση του Κλείτου Κοζάνης στην κ. Ελένη Κουτσοπούλου με στόχο την ένταξή της στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).