ΠΡΑΞΗ 5-2020 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΑΞΗ 5-2020

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:30

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τηλ./Fax: 22510-37132

 

Μυτιλήνη, 25 Σεπτεμβρίου 2020

 

Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 30-9-2020, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 5η).
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθούν οι υποθέσεις, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη.

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

 1. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών, χρήσεων και επεμβάσεων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χριστόδουλου Αντωνάκα, στην κτηματική περιφέρεια Πλατέως, Δήμου Λήμνου.
 2. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Πλακιώτη, επί της οδού Σοφοκλέους, περιοχή «Νεκροταφείο», στη Μύρινα, Δήμου Λήμνου.
 3. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ιωάννη και Αριστέας Γιαννακή, επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 40, στη Μύρινα, Δήμου Λήμνου.
 4. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών και επεμβάσεων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παύλου Καβίντζου, επί αγροτικής οδού, στην κτηματική περιφέρεια Δ. Κ. Μύρινας, Δήμου Λήμνου.
 5. Τοποθέτηση από τον Δήμο Λήμνου, υπόγειων κάδων, στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια Πρόσθετων Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση κοινόχρηστων Χώρων», στη Μύρινα, Δήμου Λήμνου.
 6. Έγκριση ή μη για την κατασκευή προστεγάσματος σε ισόγειο κατάστημα φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Βαρελτζή, επί της οδού Π. Κυδά και Φιλελλήνων, στη Μύρινα, Δήμου Λήμνου.
 7. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Λάσκαρη, στην κοινότητα Αγκαρυώνων, Δήμου Λήμνου.
 8. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες Δ-1 και Τ-1, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Νικολάου Κατσούρη και Μαρίας Χιώτου, επί της οδού Μυρογιάννη αρ. 3, στη Μυτιλήνη, Δήμου Μυτιλήνης.
 9. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών και επεμβάσεων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Νικόλαου και Σταυρίτσας Μπελαντέρη, στη θέση «Χουσεΐν Αγά», στον οικισμό «Πηγαδάκια», της Δ.Ε. Ευεργέτουλα, Δήμου Μυτιλήνης.
 10. Έγκριση ή μη προσθήκης καθ’ ύψος σε ισόγειο τμήμα υφιστάμενης κατοικίας, υπερύψωσης ισόγειου κατ’ επέκταση βοηθητικού χώρου και επισκευής ισογείου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Κουτζαμάνη, στην Τ.Κ. Κάπης, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 11. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Σεϊτανίδη, στην κοινότητα του Κάσπακα, Δήμου Λήμνου.
 12. Έγκριση ή μη μελέτης συντήρησης του ξυλόγλυπτου τέμπλου και των φορητών εικόνων του, καθώς και της τοιχογραφίας στην κόγχη του ιερού, του Ναού Γεννήσεως Χριστού, στο Ρωμανό, Δήμου Λήμνου.
 13. Επανυποβολή φακέλου σχετικά με την έγκριση ή μη εργασιών ανέγερσης ισόγειας προσθήκης κατ’ επέκταση σε διώροφο κτήριο, στο πλαίσιο του έργου: «Έγκριση ή μη εργασιών: α) επισκευής διωρόφου κτηρίου β) αλλαγής χρήσης από κατοικία σε εμπορικό κατάστημα (υπόγειο) και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ισόγειο) και γ) ανέγερσης ισόγειας προσθήκης κατ’ επέκταση στο διώροφο κτήριο», φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ευάγγελου Χιδηριώτη & Παναγιώτας Μαλακού, στην Άγρα, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 14. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών (κτήρια Κ2 και Κ3) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χριστίνας Μαμμή, στην αγροτική περιφέρεια της Τ.Κ. Ανάξου, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 15. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευών-μικρής κλίμακας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαριάνθης Θύμου, στην T.K. Πέτρας, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 16. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών (προσθηκών) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Παναγιώτας Στυλιανού και Ahmed –Ιωάννη Bouzinab, στο Καλό Λιμάνι Σκαλοχωρίου, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 17. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Καραπαναγιώτη, στα Μέσα Αγίας Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 18. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών και επεμβάσεων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Χατζηαντωνίου, στον Γαββαθά, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 19. Κατασκευή ποιμνιοστασίου, θερμοκηπιακού τύπου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Πασσά, στη «Μπαλούτσος», αγροτικής περιφέρειας Σκαλοχωρίου, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
 20. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Άννας και Νικολάου Γκέντση, στη θέση «Αχλάδι», κτηματικής περιφέρειας Πλατέως, Δήμου Λήμνου.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

 1. Ανέγερση νέας ισόγειας οικοδομής σε δύο επίπεδα, με χρήση καταστημάτων στο επίπεδο 1 (ισόγειο α΄) και κατοικιών στο επίπεδο 2 (ισόγειο β΄), σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Φίλιππου Καρίμαλη, στην περιοχή Νας, Δ.Ε. Ευδήλου, Δήμου Ικαρίας.
 2. Ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Άννας Μελή του Κωνσταντίνου, στην περιοχή Νας, στον οικισμό Κάτω Ραχών – Νας, Δ.Ε. Ραχών, Δήμου Ικαρίας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

 1. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε διώροφη οικία φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μάρκου Μεννή, στη θέση «Χριστός Λιβαδίων», στην πόλη της Χίου, Δήμου Χίου.
 2. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κτισμάτων (εγκαταστάσεις Camping) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», στη θέση «Αγ. Ισίδωρος» Συκιάδας, Δήμου Χίου.
 3. Ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Μαρίας Παπαδοπούλου και Στέλιου Τσιβίκα, στη θέση «Λατόμι», Δήμου Χίου.
 4. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε τριώροφο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Τουρλιώτη, επί της οδού Καραθεοδωρή 4, στην Παναγία Ευρετή, στην πόλη της Χίου, Δήμου Χίου.
 5. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ειρήνης και Βασιλικής Τσική, στην πάροδο Δελαγραμμάτικα, στην πόλη της Χίου, Δήμου Χίου.
 6. Επανεξέταση υπόθεσης ανέγερσης εμπορικού καταστήματος και βοηθητικών υπόστεγων από τον μισθωτή κ. Αλέξανδρο Μαυρόπετρο, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Άννας Σκαμπούλου, στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, πόλης Χίου, επί της Περιφερειακής οδού Χίου – Βροντάδου, Δήμου Χίου.
 7. Ανέγερση διώροφου κτηρίου κατοικιών με υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αικατερίνης Σαρρή, στην περιοχή Ταμπάκικα, πόλης Χίου, Δήμου Χίου.
 8. Αναθεώρηση της υπ. αρ. 22/2016 άδειας δόμησης ισόγειας κατοικίας με υπόγειο σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Θεοδοσίου Τσίχλα, στη θέση «Μιλητάς» Μεστών, Δήμου Χίου.
 9. Υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών, σε κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Φλουρά επί της οδού Μαγαζιωτίσσης 5, στην πόλη της Χίου, Δήμου Χίου.
 10. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε διώροφη κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Μαμούνα, επί της οδού Λωρή 11, στην περιοχή Καμμένος Πύργος, στην πόλη της Χίου, Δήμου Χίου.
 11. Επισκευή από την κ. Θεοδώρα Μορόμαλου, διώροφου κτίσματος φερόμενης συνιδιοκτησίας κ.κ. Ιωάννη Ψυχή, Στεφάνου Ψυχή και Θεοδώρας Μορόμαλου, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10, στο Κάστρο της Χίου, καθώς και δημιουργία ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων- διαμερισμάτων.
 12. Ανέγερση νέου ισογείου κτηρίου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας «KOMVOS CENTER O.E.», στη συμβολή των οδών Γ. Βερίτη 37 και Μαστρολεονάρδου, στην περιοχή «Βαρβάσι», Δήμου Χίου.
 13. Επισκευαστικές εργασίες σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Χίου, στην πλατεία Λιθίου, Δήμου Χίου και χρήση του, από τον κ. Andi Bregasi, ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 14. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κτισμάτων σε διώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Βιέρας Δημοπούλου, στην οδό Καλουτά 61, στην περιοχή Ταμπάκικα της πόλης Χίου, Δήμου Χίου.
 15. Μελέτη κατασκευής του έργου: «Δημιουργία χώρου αναψυχής στα Λιβάδια», στην περιοχή Λιβαδίων, Δήμου Χίου.
 16. Ολοκλήρωση σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Μαμουνή-Κοντοπούλου, στο Εμπορειό, Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, Δήμου Χίου.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Κωνσταντά, εντός του ιστορικού τόπου του Κάμπου της Χίου, Δήμου Χίου.

 

 

Γραμματέας του Συμβουλίου: Νεκτάριος Σαμαράς.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Βορείου Αιγαίου
Ελένη Κωστάντη
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Βορείου Αιγαίου

Νεκτάριος Σαμαράς

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 

Τακτικά μέλη

 
1. Ελένη Κωστάντη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
2. Παύλος Τριανταφυλλίδης Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
3. Παναγιώτης Χατζηδάκης Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου – Ικαρίας
4. Κοκώνα Ρούγγου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
5. Μερόπη Φράγκου Αρχιτέκτων–Μηχανικός, Προϊσταμένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου
6. Δέσποινα Πίτσιου Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
7. Βασίλειος Αναστασιάδης Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
8. Νικόλαος Ζούρος Καθηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
9. Δημήτριος Παπαγεωργίου Καθηγητής Θεωρίας της Επιτέλεσης και Πολιτιστικής Αναπαράστασης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
10. Ειρήνη Ρίγγα Αρχιτέκτων – Μηχανικός, Προϊσταμένη του Β Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
11. Δημήτριος Βαρβαγιάννης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μυτιλήνης

Αναπληρωματικά Μέλη

 
1. Σταυρούλα Τρεκλή Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
2. Όλγα Βάσση Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
3. Παρισιάνθη Βαλάκου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
4. Μαρία Παπαγεωργίου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
5. Ελένη Στεφάνου Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
6. Νικόλαος Μαλλής Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
7. Δέσποινα Καταπότη Επίκουρη Καθηγήτρια Θεωρίας Πολιτισμού και Ψηφιακού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
8. Νικόλαος Μίνως Επίτιμος Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
9. Μαλαματένια Σκαλτσά Ιστορικός Τέχνης – Μουσειολόγος
10. Φωτεινή Γιάλπα Αρχιτέκτων – Μηχανικός, στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
11. Παύλος Καλογεράκης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου