5η Ημερήσια Διάταξη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού