ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΡΑΞΗ 14/12.10.2020 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΡΑΞΗ 14/12.10.2020

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/552282/390997/710

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 08.10.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 14).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.: ΕΦΑ Κυκλάδων, ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 14/12.10.2020

1.Οικοδομική υπόθεση ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩΣ για «έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για επισκευή όψεων με χρήσης ικριωμάτων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις καθώς και χορήγηση βεβαίωσης για υπαγωγή υπερβάσεων στο Ν. 4495/2017» στη θέση «Νέος Δρόμος-Αγ. Ιωάννης» Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 79365/ 54644/ 98/ 13.02.2020)

2. Αλλαγή χρήσης κατοικίας ά ορόφου ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κατερίνας Σανταμούρη επί της οδού Αφών Ιορδάνου & Ταξιαρχών, εντός του ιστορικού κέντρου της πόλεως Τήνου, σε κατάστημα και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/185505/126597/271/24.04.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. α) Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε υφιστάμενο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Χρήστου και Γεωργίου Κοντιζά με μισθώτρια εταιρεία Grisogono Investments Μονοπ. ΙΚΕ και υπομισθωτή Γ. Γκόφας και ΣΙΑ ΙΚΕ στην οδό Νικολάου Καλογερά στη Χώρα Μυκόνου και β) έγκριση ή μη μελέτης επισκευής του ως άνω ξενοδοχείου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/315384/222336/412/24.06.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Μονογυιού Κυριάκου στην εκτός σχεδίου περιοχή «Φανάρια» Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 156551/ 106891/ 195/ 31.03.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Λάμπου Ηλία στη θέση «Κάστρο» Παροικιάς, ν. Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/195946/134108/295/04.05.2020)

6. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (πρώην Καρανάσιου Πέτρου) στη θέση «Αγ. Άννα-Αγ. Ισίδωρος» Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/200316/137182/305/06.05.2020)

7. α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ.9 του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννη Χίου, β) Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας οικοδομικών εργασιών και γ) Έγκριση ή μη αλλαγής χρήσης του ως άνω ακινήτου στον οικισμό Υψηλού, ν. Άνδρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/201120/137772/308/06.05.2020)

8. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ.9 του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ανδρέα και Αικατερίνης Αντωνέλλου, εντός του παραδοσιακού οικισμού
Αηδονίων Δ. Ε. Κορθίου, Δήμου Άνδρου, ν. Άνδρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 201154/ 137797/ 310/ 06.05.2020)

9. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Πολίτου, Ειρήνης Μουστάκα, Ανδριανής Μπουρούτη, Ιωάννη Μπουρούτη, Θεοδώρου Μουστάκα, Αντωνίου Μουστάκα και Λεωνίδα Μουστάκα επί Δημοτικής οδού στην περιοχή «Αγ. Παρασκευής» Πίσω Μεριάς ν. Άνδρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 203885/ 139691/ 314/ 07.05.2020)

10. Έγκριση ή μη αιτήματος της Νίκης – Ευσταθίας Λαζινού για χορήγηση άδειας επισκευής υπάρχοντος κτίσματος και αντικατάσταση στέγης σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της στη θέση “Λόζα ή Βορεινά” εντός του οικισμού της Χώρας Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/203975/139746/316/07.05.2020)

11. α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ.9 του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών και αλλαγής χρήσης, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Θεοκτίστης Μαύρη Τσαντάνη, στη θέση ‘’Αγορά’’ Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 208799/ 143240/ 324/ 11.05.2020)

12. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ.9 του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ στη θέση «Λειβάδια, οδός Θεσμοφορίων 17» Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 212651/ 146178/ 329/ 13.05.2020)

13. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας VOLCANO HOLIDAYS IKE για χορήγηση άδειας επισκευής και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε κτίριο φερομένης ιδιοκτησίας της, στον οικισμό Πύργου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/216021/148633/333/14.05.2020)

14. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ελένης Ανδρουλιδάκη για χορήγηση άδειας α) κατεδάφισης υφιστάμενων ισογείων κτιρίων β) ανέγερσης διώροφου κτηρίου, κατοικιών με γκαράζ και γ) αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία στην περιοχή “Πλάκα” νήσου Μήλου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/228099/158236/342/19.05.2020)

15. Έγκριση ή μη αιτήματος των Andrew Harris και Nicolas Metivier για χορήγηση άδειας επισκευής δύο παλαιών ισόγειων κτισμάτων σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας τους, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Χώρας Σικίνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 228912/ 158877/ 344/ 20.05.2020)

16. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ελένης Λογοθέτη για χορήγηση άδειας επισκευής, εσωτερικών διαρρυθμίσεων και τροποποίησης όψεων και προσθήκης πέργκολας στον όροφο διώροφου κτίσματος φερομένης ιδιοκτησίας της, στη θέση ‘Άγιος Νικόλαος’ στο Χωριό Κιμώλου ΤΒΜ (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/228927/158891/345/20.05.2020)

17. Έγκριση ή μη αιτήματος των Ευαγγελίας-Ειρήνης και Σοφίας Κονδύλη για χορήγηση άδειας διενέργειας επισκευαστικών εργασιών σε κτήριο φερομένης ιδιοκτησίας τους στον Μπούργκο της Χώρας Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 238833/ 166716/ 351/ 25.02.2020)

18. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε διώροφη κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννας Νομικού στη Χώρα Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/238927/166786/352 /25.05.2020)

19. Αίτημα της Ειρήνης Μαύρου για α) διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ.9 του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ειρήνης Μαύρου, εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου και β) έγκριση ή μη κατασκευής υπόγειας δεξαμενής νερού στο ως άνω ακίνητο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/255575/179454/366/31.05.2020)

20. Έγκριση ή μη αιτήματος του NICK KOUNIS για ανέγερση ισόγειας κατοικίας δύο επιπέδων με υπόγειο και υπόσκαφων κατοικιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του στη θέση «Πάχαινα» νήσου Μήλου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 510254/ 360826/ 672/ 21.09.2020)

21. Έγκριση ή μη αιτήματος της Λ. Βενιέρη-Δημητροκάλλη για την κατασκευή αρδευτικού αγωγού σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κ. Δημητοκάλλη, στη θέση Αγίου Γεωργίου –Ύρια , της Τοπικής Κοινότητας Γλινάδου, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/532105/376453/695/29.09.2020)

22. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφης οικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή (ενοικιαζόμενα δωμάτια) σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννη Μαργαρίτη και Μαρίας Πολυκρέτη στη Ζώνη Β στη Στελίδα Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 549339/ 388933/ 707/ 06.10.2020)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά μέλη
1
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2
Δημήτριος Αθανασούλης
Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3
Αικατερίνη Δελλαπόρτα
Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
4
Γεωργία Παπαδοπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5
Μαρία Μανούδη
Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6
Μαρία Αργυροπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
7
Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8
Μαρία Μαρθάρη
Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
9
Ελευθερία Τσακανίκα
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του ΕΜΠ
10
Ειρήνη Ρίγγα
Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
11
Κωνσταντίνος Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου

Αναπληρωματικά μέλη
1
Ουρανία Πατσοπούλου
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2
Μαρία Σιγάλα
Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3
Μανωλέσσου Ελένη
Αρχαιολόγος ΒΧΜ, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων
4
Παναγιώτα Πάντου
Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5
Αναστασία Μουτσίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
6
Ιωάννης Σταϊκόπουλος
Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
7
Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου
Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
8
Βάνα Μαχαίρα
Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
9
Αλεξάνδρα Σφυρόερα
μέλος ΕΔΕΙ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΠΚΑ
10
Κλεονίκη Μακρίδου
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΥΠΠΕΝ
11
Αντώνης Σιγάλας, Δήμαρχος Θήρας