Πρόσκληση Συνεδρίασης ΤΣΜΘ – Τρίτη 13-10-2020, ώρα 9:30 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΤΣΜΘ – Τρίτη 13-10-2020, ώρα 9:30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

1.    Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Γιαννάκαρου Νικολάου για το έργο: «Νέα Διώροφη Κατοικία», εντός ορίων οικισμού Τσαγκαράδας, του Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, της ΠΕ Μαγνησίας».

2.    Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρας για το έργο: «Νέα Ισόγεια Κατοικία με Πατάρι», εντός του οικισμού της Ανακασιάς, του Δ. Βόλου, της ΠΕ Μαγνησίας».

3.     Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Τεχνική Β. Βενέτης & ΣΙΑ Ε.Ε.» για το έργο: «Νέα πενταώροφη οικοδομή σε πυλωτή με υπόγειο στην οδό Κωνσταντά 60-62 με Μακρυνίτσης, στο Ο.Τ. 219 στον Βόλο».

4.    Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Κωνσταντινίδου Ελένης-Ευρυδίκης-Λορέττας για το έργο: «ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 ισόγειας επέκτασης, ισόγειας αποθήκης, ισόγειου λουτρού και λιθόκτιστης βρύσης σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Μακρινίτσας, Δ. Βόλου».

5.    Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου για το έργο: «ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων κτισμάτων σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Μακρινίτσας, Δ. Βόλου».

6.    Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κολύμβα Δημήτριου για το έργο: «Καθαίρεση τμήματος ισογείου, φούρνου και wc, ενίσχυση ισογείου, αντικατάσταση στέγης, προσθήκη κατ’ έκταση και καθ’ ύψος, νομιμοποίηση υπαρχόντων με νόμιμο περίγραμμα, εσωτερική διαρρύθμιση αποθήκης, σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Χόρτου, Δ.Ε. Αργαλαστής, Δ. Ν. Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας».

7.    Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Οικονομίδη Αλέξανδρου για το έργο: «ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 ισόγειων κτιρίων με α/α δήλωσης 11290313 και πρότασης προσθήκης κατ’ έκταση και καθ’ ύψος σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Ξινόβρυσης, Δ. Ν. Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας».

8.     Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Dolphin of Skopelos ΙΚΕ για το έργο: «Νέα προσθήκη δόμησης κάλυψης και πισίνας σε ξενοδοχείο στη θέση Αμπελική, εντός ορίων οικισμού Σκοπέλου, Δ. Σκοπέλου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9.    Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Dolphin of Skopelos ΙΚΕ για ανέγερση νέας πτέρυγας ξενοδοχειακής μονάδας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, στη θέση «Λειβάδι – Αμπελική», εντός ορίου του οικισμού της Σκοπέλου (Ζώνη Β’) στο Δήμο Σκοπέλου.

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

10.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κονδυλόπουλου Δημητρίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,75 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 68 της Τ.Κ. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

11 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κονδυλόπουλου Δημητρίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,75 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 604 της Τ.Κ. Καλλιθήρου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

12 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κονδυλόπουλου Δημητρίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,75 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 602 της Τ.Κ. Καλλιθήρου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

13 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κονδυλόπουλου Δημητρίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,66 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 30 της Τ.Κ. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

14 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ενεργειακής Κοινότητας ΣΤΑΓΩΝ ΣΥΝ ΠΕ για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,74 KW στα αγροτεμάχια με αρ. 494/495 της Τ.Κ. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

15 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ενεργειακής Κοινότητας ΣΤΑΓΩΝ ΣΥΝ ΠΕ για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,74 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 497 της Τ.Κ. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

16 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ενεργειακής Κοινότητας ΜΕΤΕΩΡΑ ΣΥΝ ΠΕ για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,5 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 496 της Τ.Κ. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

17 Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Μπουρλιάκου Ιωάννας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,6 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 288 της Τ.Κ. Ζαϊμίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

18 Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Μπουρλιάκου Ιωάννας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,6 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 289 της Τ.Κ. Ζαϊμίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

19 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Μακρή Χρήστου  για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,87 KW στο αγροτεμάχιο με αρ. 322 της Τ.Κ. Ζαϊμίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε Καρδίτσας.

20 Έγκριση ή μη του αιτήματος της AURUM Ενεργειακή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που αφορά στην εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 19,997 ΜW στη θέση «Σιμσιρέικα S-90» της Τ.Κ. Συκεώνος, Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά, Π.Ε Καρδίτσας.

21 Έγκριση ή μη του αιτήματος της AURUM Ενεργειακή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που αφορά στην εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 9,993 ΜW στη θέση «Σιμσιρέικα S-92» της Τ.Κ. Συκεώνος, Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά, Π.Ε Καρδίτσας.

22 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βασιλείου Χρηστάκου που αφορά στην επίχωση του διαιρετού ανατολικού (Α1 και Α2) τμήματος του αγροτεμαχίου με αριθ. 751, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

23 Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ Παναγιώτας Χρηστάκου που αφορά στην επίχωση του διαιρετού δυτικού τμήματος του αγροτεμαχίου με αριθ. 751, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

24 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νίκα Αριστείδη για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 806,40 kW στο αγροτεμάχιο αρ. 704 στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Πύργου Κιερίου, Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε Καρδίτσας.

25 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ζωιτσάκου Σταύρου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 399,96 kW στο αγροτεμάχιο αρ. 712 (αν. Πύργου Κιερίου 1968) στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Πύργου Κιερίου, Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε Καρδίτσας.

26 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Voltalia Greece Α.Ε. για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 94,50 MW στις θέσεις «Μάντηλα και Σκόπαινα» της Τ.Κ. Φαναρίου, Δ.Ε. Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.

27 Έγκριση ή μη του αιτήματος τηs κ. Δαλγκίτση Άννας, υποψήφιας διδάκτορος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για άδεις μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από ανασκαφές αρμοδιότητας της ΕΦΑ Καρδίτσας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

28 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ Λόη Ζαχαριά για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 99,83 kWp  σε αγροτεμάχιο στην θέση «Ντίρες ή Πόρος» της Τ.Κ. Πηνειάδος, Δ. Φαρκαδόνος, Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

29 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Μουζιούρα Βασίλειου για την εγκατάσταση Φ/Β ισχύος 499.99 KW στα αγροτεμάχια ΑΤ 241 και ΑΤ 242 στη θέση «Μπάρες» της Τ.Κ. Αύρας, Δ.Ε. Βασιλικής, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων.                

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

30 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Φαρσάλων για το έργο: «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής Κατράνα στα Φάρσαλα».

31 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι.Κ.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» δια του κ. Συμεών Δημητριάδη, διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,95 kWp, σε εκμισθωμένο αγροτεμάχιο έκτασης 17.000,95τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μέμνωνος – Μενελάου Ρίζου, στη θέση «Παλαιόκαστρο» της Τ.Κ. Πλασιάς του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.

32 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 399,97 kWp., σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, έκτασης 5897,41 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας της, στην Τ.Κ. Δήμητρας του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.

33.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βεργή Ιωάννη για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 399,60 kw, σε τμήμα του αγροτεμαχίου 44, έκτασης 10. 400 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην ΤΚ Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

34.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Φυτιλή Κωνσταντίνου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 495,33 kw, σε αγροτεμάχιο, έκτασης 21. 400,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας των κ. κ. Κωνσταντίνου και Γεωργίου Φυτιλή που βρίσκεται στη θέση «Μπισίκι» της ΤΚ Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

35.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «AVLAGADES ENERGY M. ΕΠ.» δια του κ. Ανδρέα Χοντή, αντικλήτου αλληλογραφίας, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 3,8 ΜW, σε τμήμα εκμισθωμένου αγροτεμαχίου, έκτασης 59.463,00 τ.μ. και συνολικής έκτασης 156. 219,37 μ. στη θέση «Γερακάρι» της Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.

36.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στη θέση «Κόρδεσι» του Δ. Δ. Ροδιάς, Δήμου Τυρνάβου, της Π. Ε. Λάρισας.

37 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ ΜΟΝ ΙΚΕ» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Αγ. Αντώνιος» Δ. Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας.

38.  Έγκριση ή μη του αιτήματος για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού του κ. Παπαγεωργίου Γρηγορίου στη θέση «ΜΟΥΛΑΚΟΥΣΙ» ή «ΜΟΥΛΑΚΟΣΙ» του Δ. Δ. Γόννων, Δήμου Τεμπών, της Π. Ε. Λάρισας.

39 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ERELEMIR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500 KW στη θέση «ΜΠΑΛΟΥ», στην Τ.Κ. ΛΟΦΟΥ του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας»

40 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ζαφειρίου Νέστορα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,99 kW, στο αγροτεμάχιο 264, στη θέση Ντουσμέ της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, Δ.Ε. Κραννώνος,  Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

41.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Κοσμά Ελένης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 918,40 kW, σε αγροτεμάχιο στη θέση Ασπρόγιες της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, Δ.Ε. Κραννώνος, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

42.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Αρσενίου Δημοσθένη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 736,36 kW, σε αγροτεμάχιο στη θέση Ασπρόγιες της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, Δ.Ε. Κραννώνος, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

43. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Χαλούλη Δέσποινας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Ασπρόγιες» στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Μαυροβουνίου του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.

44.Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Ε. ΚΟΙΝ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 190 στην Τ.Κ. Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.

45.Επανυποβολή αιτήματος για χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων κινητών μνημείων στον κ. Κωνσταντίνο Συρμακέζη.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                              

                                                                                          Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

 

                                                                                                Κορκίζογλου Βασίλειος

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.