Υπουργείο Πολιτισμού

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΣΜΚ 2020 (αναβολή)

Λόγω της αυριανής (15-10-2020) απεργίας, η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα φιλοξενούσε τη Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης δεν είναι διαθέσιμη. Συνεπώς, η 9η Συνεδρίαση του 2020 αναβάλλεται. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της.

Γραμματεία Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης
Ιστοσελίδα: https://tsymvoulia.culture.gr/index.php/tsmk/
Ηλεκτρονική διεύθυνση: tsmk@culture.gr