Πρόσκληση – Παρασκευή 16/10/2020, ώρα 09:30 π.μ. | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Παρασκευή 16/10/2020, ώρα 09:30 π.μ.

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την  Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. 
Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 42, στο Κέντρο της Αθήνας.
Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να παραστείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συμβουλίου προκειμένου να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΣΜΑ
Βασιλεία Πελέκου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 

Α΄ ___ 13η Ημερήσια Διάταξη

Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 1. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για είκοσι πέντε (25) αρχαία αντικείμενα στον κ. Αλέξανδρο-Σταμάτιο Διαμαντόπουλο του Σταματίου.
 2. Αίτημα του κ. Μυλωνά Μάριου για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης & μέτρησης αδημοσίευτων θραυσμάτων από γλυπτά που προέρχονται από τη ρωμαϊκή σκηνή του Θεάτρου του Διονύσου (αναφερόμενα από τον R. Herbig), στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 3. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για δύο (2) αρχαία νομίσματα στον κ. Σωτήριο Μπολλά του Στεφάνου.
 4. Αίτηση διάθεσης παιδικού βιβλίου των εκδόσεων «Άγκυρα» στα πωλητήρια αρμοδιότητας ΕΦΑ.Π.Α.
 5. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής εξήντα τεσσάρων (64) νομισμάτων, ενός (1) μολυβδόβουλλου & ενός (1) μεταλλίου στον κ. Μπόλαρη Εμμανουήλ.
 6. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για ενενήντα ένα (91) αρχαία αντικείμενα στον κ. Σαράντο Στασινόπουλο του Μιχαήλ.
 7. Σχετικά με αίτημα αλλαγής χρήσης ιδιοκτησίας Aου ορόφου από γραφεία σε κατοικίες, φερομένης ιδιοκτησίας των κκ. Θανόπουλο Νικόλαο, Θανοπούλου Ιφιγένεια & Θανοπούλου Μαρία – Νικολέτα, σε ακίνητο επί της οδού Βουλής 36 στην Αθήνα.
 8. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής ενός (1) νομίσματος στον κ. Γαβριήλ Σακκάτο του Παναγιώτη.
 9. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής διακοσίων σαράντα οκτώ (248) νομισμάτων στην κ. Δέσποινα Τριανταφυλλίδη του Αθανασίου.
 10. Έγκριση ή μη αλλαγής χρήσης & όψεων σε κτήριο επί των οδών Χαλκοκονδύλη 33 & Σωκράτους 20 (Ο.Τ. 73044), φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ Ε.Π.Ε.» στο Δήμο Αθηναίων.
 11. Διαβίβαση αιτήματος της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα για την χορήγηση άδειας μελέτης έξι αδημοσίευτων πλαγγόνων από τη Συλλογή του Μουσείου Αρχαίας Αγοράς στις κ.κ. V.Dasen & P. Maillard.
 12. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης νέας πενταόροφης οικοδομής με υπόγειο επί της οδού Δράκου 17, ΟΤ 55063, στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας PROFASIS Α.Ε. (690714/492290/1121/13-12-2019). Και Αντικατάσταση σχεδίων που συνοδεύουν το θέμα «Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης νέας πενταόροφης οικοδομής με υπόγειο επί της οδού Δράκου 17, ΟΤ 55063, στο Δήμο Αθηναίων, φερομένης ιδιοκτησίας PROFASIS Α.Ε.
 13. Έγκριση ή μη εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εργαστήριο Δερματοστιξίας) στο Α΄ όροφο πολυώροφου κτηρίου, φερόμενου μισθωτή κ. BENJAMIN DAVID LAUKIS επί της οδού Πραξιτέλους 2 (Ο.Τ.66028) στο Δήμο Αθηναίων.
 14. Έγκριση ή μη λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος & κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΡΑΚΟΣ ΟΕ» σε ακίνητο επί της οδού Βουτάδων 52, Γκάζι στο Δήμο Αθηναίων.
 15. Έγκριση ή μη λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) στο ακίνητο επί της οδού Βούλγαρη 17-19, Μεταξουργείο στο Δήμο Αθηναίων.
 16. Έγκριση ή μη ίδρυσης & λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος & κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη 22-26 (Κ2, Ο.Τ.66031) στο Δήμο Αθηναίων .
 17. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί της οδού Βεϊκου 50 (Ο.Τ. 55076) στην περιοχή Κουκακίου στο Δήμο Αθηναίων.
 18. Έγκριση ή μη μελέτης με θέμα: «αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε τετραώροφο κτήριο με υπόγειο, αλλαγή χρήσης ενός ισογείου καταστήματος σε κατοικία, τροποποίηση όψεων, προσθήκη ανελκυστήρα, και τοπική ενίσχυση» σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Δ. Σπανού, επί των οδών Μίκωνος & Αισώπου, Ψυρρή, Ο.Τ.65082
 19. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο «Νέα πενταόροφη πολυκατοικία με υπόγεια γκαράζ» σε ακίνητο επί της οδού Σπ. Τρικούπη 33 (O.T. 40/72), φερόμενής ιδιοκτησίας της εταιρείας INMO PARCK INVEST A.E., στο Δήμο Αθηναίων.
 20. Έγκριση ή μη προσθήκης καθ’ ύψος (μεταλλική σύμμεικτη κατασκευή) δύο ορόφων, στατικής ενίσχυσης & τροποποιήσων εσωτερικών διαρρυθμίσεων υφιστάμενου διωρόφου κτίσματος με χρήση κατοικία, σε ακίνητο επί της οδού Γοργίου 8 (Ο.Τ. 53027), περιοχή Μετς, στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΕΤS 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (100%)
 21. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για εκατόν δεκαεπτά (117) αρχαία αντικείμενα στον κ. Νικόλαο Γερουλάνο του Ιωάννη & της Δέσποινας
 22. Σχετικά με την έγκριση λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, επί των οδών Πετράκη 30 & Φωκίωνος 2 (Ο.Τ. 60006), στο Δήμο Αθηναίων
 23. Έγκριση ή μη ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί της οδού Γ. Ολυμπίου 5-7-9 (Ο.Τ. 56055) στην περιοχή του Κουκακίου στο Δήμο Αθηναίων.

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 1. Έγκριση ή μη εκσκαφών για την κατασκευή γεωργικής αποθήκης σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντινίδου Μαρίας με ενοικιαστή τον κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη θέση «Παναγία Μεσοσπορίτισσα» του δήμου Μαραθώνα, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαραθώνος.
 2. Έγκριση ή μη για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 της υφιστάμενης αυθαίρετης κατοικίας, στη θέση Κορώνη εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της & εντός περιοχής με στοιχεία Β1 απολύτου προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων & μνημείων, φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Κουτσίκου
 3. Έγκριση ή μη για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 της υφιστάμενης αυθαίρετης κατοικίας, στη θέση Κορώνη εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της & εντός περιοχής με στοιχεία Β1 απολύτου προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων & μνημείων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ραχωβίτσα Μαρίας
 4. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Καραμπετσάνου Λεωνίδα για: α) υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 τριών κατοικιών, τριών αποθηκών, στεγάστρων, πέργκολας & περιτοιχίσεων – χωματουργικών εργασιών σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας του στη θέση «Κορίτες-Βίτζι» στο Δασκαλειό Δ. Ε. Κερατέας εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Λαυρεωτικής & β) εργασίες συντήρησης & επισκευής στεγών σε δύο από τις οικίες.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 1. Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση πλατείας Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου στα Μέγαρα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβάλλοντικού Ισοζυγίου 2019 – 2020 Πράσινου Ταμείου”
 2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
 3. Διαβίβαση αιτήματος ανακατασκευής περιτοίχισης, αρμολόγημα της λιθοδομής της πρόσοψης της αυλής, αντικατάστασης κουφωμάτων, αντικατάσταση τεντών με ξύλινες πέργκολες στη φερόμενη ιδιοκτησία Μελαχροινού στον οικισμό της Ύδρας.
 4. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για επτά (7) αρχαία αντικείμενα στην κ. Δέσποινα – Βαρβάρα Δαμβέργη.
 5. Διαβίβαση αιτήματος γης κας Αργυρώς Καβρουδάκη σχετικά με τη διάθεση βιβλίου με τίτλο «Η θρησκευτική ζωή στην Αίγινα από την Προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα», στο πωλητήριο του ΤΑΠΑ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κολώνας Αίγινας & στο εκδοτήριο του Αρχαιολογικού χώρου της Αφαίας.
 6. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για σαράντα έξι (46) νομίσματα στην κ. Παναγιώτα Ιατρίδου.
 7. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για τρία (3) ενάλια αγγεία στον κ. Σπυρίδωνα Κ. Αργυράκη.
 8. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για είκοσι επτά (27) νομίσματα στον κ. Κωνσταντίνο Στρατή.
 9. Έγκριση ή μη υλοποίησης του έργου «Ανέγερση πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγεια, πατάρι & στέγη & κοπή ενός δέντρου» σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας «Ι. ΤΣΟΥΚΑΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ» στην συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου αρ. 97 & Στράβωνος αρ. 2 (Ο.Τ 271) στο Δήμο Γλυφάδας, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
 10. Έγκριση ή μη αλλαγής χρήσης ακινήτου από αποθήκη σε εργαστήριο χαμηλής όχλησης, φερομένης εκμετάλλευσης Ευδοκίας Λαχανά (μισθώτρια), επί της οδού Ευριπίδου 19, στο Δήμο Πειραιώς.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 1. Έγκριση ή μη μελέτης δύο νέων ισόγειων με υπόγειο κτηρίων κατοικίας εντός οικοπέδου με τέσσερα υφιστάμενα κτίσματα κατοικίας, στο Ο.Τ. 449, στην περιοχή «Παναγία Αρμάτα», στο Παλαιό Λιμάνι του Δήμου Σπετσών, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αλκιβιάδη Δαυίδ.
 2. Έγκριση ή μη μελέτης α) ένταξης υλοποιημένων εργασιών στο Ν.4495/2017, β) ανακατασκευής στέγης, γ) εσωτερικών διαρρυθμίσεων & εργασιών επισκευής & δ) επισκευής εξωτερικών επιχρισμάτων & χρωματισμών όψεων στο ισόγειο κτήριο κατοικίας, στο Ο.Τ. 235, στην περιοχή Αγ. Μάμας του Δήμου Σπετσών, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Δημ. Μπερζοβίτη, Μαρίνας Μπερζοβίτη & Σωτηρίας – Λιούμποβ Μπερζοβίτη.
 3. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση διώροφης μεζονέτας κατοικίας με pilotis & υπόγειο», από τους ενδιαφερόμενους κκ Ελισάβετ Καΐσογλου & Δημήτριο Κάρναβο.
 4. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας στο Παλαιό Λιμάνι, Ο.Τ. 392, στο Δήμο Σπετσών, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αικατερίνης Βαφειά & Χαράλαμπου Βαφειά.
 5. Έγκριση ή μη: Α) ένταξης στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων εργασιών & Β) Μελέτης εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε ισόγειο & Α΄ όροφο, αντικατάστασης κουφώματος, κατασκευής επιχρισμάτων στο ισόγειο, επίχρισης & υπερύψωσης μαντρότοιχου κατά 1,00μ., αντικατάστασης αυλοθύρων & κατασκευής λαμπάδων, κατασκευής βόθρου & αντικατάστασης κεραμιδιών στο υφιστάμενο διώροφο κτήριο κατοικίας στο Ο.Τ. 425, στο Δήμο Σπετσών φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Θυμαρά

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 1. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης & δημοσίευσης αρχαίου γλυπτού από τη Συλλογή Έργων Γλυπτικής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στον κ. Μάριο Μυλωνά.
 2. Αίτημα χορήγησης άδειας μελέτης αδημοσίευτων αρχαίων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Δρα Marianne Stern.
 3. Έγκριση ή μη αιτήματος του δρ Γεωργίου Δουλφή για ανανέωση της αδείας μελέτης & φωτογράφησης για δημοσίευση αρχιτεκτονικών μελών του ΕΑΜ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 1. Αίτημα των αρχαιολόγων του ΒΧΜ Δρων κ.κ. Ι. Θεοχάρη & Ε. Μανωλέσου μελέτης, χρήσης υφιστάμενων αρχειακών φωτογραφιών & φωτογράφισης αγγείων & τμημάτων αγγείων της συλλογής κεραμικής του ΒΧΜ.
 2. Διάθεση ή μη του βιβλίου “Colour Athens” των Α. Ζαβιτσάνου & Β. Τζώρα στο πωλητήριο του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου.
 3. Αίτημα για τη χορήγηση άδειας μελέτης & δημοσίευσης γλυπτών αρμοδιότητας του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου (Μανωλέσου-Θεοχάρης)

 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 1.  Χορήγηση άδειας μελέτης & δημοσίευσης στην κ. Ευαγγελία Αποστόλου 178 νομισμάτων του νέου προσκτήματος του Νομισματικού Μουσείου Β.Π. 1476Γ.
 2. Άδεια μελέτης & δημοσίευσης στην κα Μ. Spoerri & στον κ. D. Calomino εξακοσίων σαράντα (640) ελληνορωμαϊκών νομισμάτων για να συμπεριληφθούν στους τόμους VI, VII.2 & VIII της σειράς του Roman Provincial Coinage (RPC).
 3. Άδεια μελέτης & δημοσίευσης στον Pierre Bourrieau εκατόν πενήντα δύο (152) νομισμάτων του Φιλίππου Ε΄ που φυλάσσονται στις συλλογές του Νομισματικού Μουσείου
 4. Επικαιροποίηση άδειας μελέτης & δημοσίευσης «θησαυρού» πέντε χιλιάδων τριάντα επτά (5.037) νομισμάτων προερχομένου από τη Μαγούλα Σπάρτης (1939) στην κα. Έλενα Βλαχογιάννη & στον κ. Κλεάνθη Σιδηρόπουλο.