ΠΡΑΞΗ 4η / 27-10-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΑΞΗ 4η / 27-10-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ 4η / 27-10-2020

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

 

 

ΕΦ.Α. Έβρου

 1. Επανυποβολή θέματος «Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στην Παλαιόπολη Σαμοθράκης» προς εξέταση από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
 2. Αίτημα επανεξέτασης απόψεων για την έγκριση ή μη διατήρησης υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΜΑΤΙ (140 3360) στο ύψωμα «Μάτι», πλησίον του οικισμού Λουτρού, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 

ΕΦ.Α.Ροδόπης

 1. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος 399.96 KWp στο υπ’ αριθ. 462 τεμαχίου, στη θέση «ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ», διανομής Ροδίτη του Δήμου Κομοτηνής, της ΠΕ Ροδόπης.

 

ΕΦ.Α. Καβάλας

 1. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε πολιτιστικό αγαθό κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019 και ισχύει για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 3,4 & 5 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 για ακίνητο στο υπ’ αρ. 10 οικόπεδο του Ο.Τ. 134, εντός των ορίων του ενεργού οικισμού των Λιμεναρίων Θάσου, χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ως «αρχαιολογικό χώρο», φερόμενης ιδιοκτησίας κας Παπαντωνίου Μαρίας.
 2. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργιάδη Ιωάννη και Μιχαήλ εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Θεολόγου Θάσου, Ν. Καβάλας.
 3. Εισήγηση για τη χορήγηση ή μη έγκρισης ανέγερσης συγκροτήματος 6 ισόγειων κατοικιών με στέγη και περίφραξη σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ειρήνης και Πολυξένης ΜΑΡΩΝΙΤΟΥ, σε εκτός σχεδίου περιοχή και εντός κήρυξης στη θέση «Μακρύαμμος» Λιμένα, Νήσου Θάσου.
 4. Εισήγηση για έγκριση ή μη αίτησης Ζαραγκούλια Αθανασίου για έγκριση ανέγερσης 3 ισόγειων οικοδομών σε αγροτεμάχιο περιοχής Αστρίδος και εντός του κηρυγμένου Χώρου Θεολόγου.
 5. Εισήγηση για έγκριση ή μη αίτησης της εταιρείας ASTEROIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για ανέγερση 3 διώροφων οικοδομών σε αγροτεμάχιο περιοχής Αστρίδος και εντός του κηρυγμένου χώρου Θεολόγου.
 6. Έγκριση ή μη ανέγερσης συγκροτήματος διώροφης κατοικίας με υπόγειο και περίφραξη στο αριθ. 932α τεμάχιο σε περιοχή εκτός σχεδίου και εντός κήρυξης Θεολόγου στο όνομα Plamen Gaydon.
 7. Εισήγηση για έγκριση ή μη ανέγερσης συγκροτήματος διώροφων οικοδομών με δύο πισίνες και περίφραξη στο αγροτεμάχιο σε περιοχή εκτός σχεδίου περιοχής Ποτού και εντός κήρυξης Θεολόγου στο όνομα Τσιλογεώργη Ελένη.
 8. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 που αφορά την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81 καθώς και της προσθήκης του ορόφου, στο ακίνητο εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στην Αστρίδα Θεολόγου Θάσου, Ν. Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ματούζη Γεώργιου.
 9. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 στο ακίνητο στη θέση «Άγιος Βασίλειος» Αστρίδα Θεολόγου Θάσου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Βογιατζή Δημήτριου.
 10. Έγκριση ή μη ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών στο υπ’ αρ. 11 οικόπεδο του Ο.Τ. 182 Λιμένα Θάσου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας «THASSOS RECONSTRUCTION DEVELOPMENT ΙΚΕ».

 

Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.-Α.Μ.Θ.

 1. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 ακινήτου επί της οδού Ιουστινιανού 4, εντός της χαρακτηρισμένης ως «τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και ως «ιστορικός τόπος» περιοχής της χερσονήσου Καβάλας, γνωστής υπό το όνομα «Παναγία», φερόμενης ιδιοκτησίας ακινήτου Σταύρου Χριστίνας.
 2. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017) διαμερίσματος δευτέρου ισογείου ορόφου στο κτίριο επί της οδού Θ. Πουλίδου 24, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «ιστορικού τόπου» της Παναγίας Καβάλας φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Βουγιούκα Γεώργιου.
 3. Γνωμοδότηση για εργασίες στο κέλυφος του κτιρίου και για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας Γεύματος (πιτσαρία)» φερόμενης ιδιοκτησίας επιχείρησης «Τσαρτσαφλή Χριστίνα & Σια ΟΕ», σε ισόγειο κτίριο (κατάστημα) επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 60, πλησίον των χαρακτηρισμένων από το ΥΠΠΟΑ ως νεώτερα μνημεία: α) το κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της οδού Βενιζέλου 5, β) το κτίριο Στάλιου επί της οδού Αγ. Γεωργίου 2 & Βενιζέλου και γ) το κτίριο του Λυκείου Ελληνίδων επί της οδού Αγ. Γεωργίου 1 & Βενιζέλου, στην Ξάνθη και έγκριση εργασιών.
 4. Έγκριση ή μη αυθαιρέτων κατασκευών για ακίνητο στον «ιστορικό τόπο» Μαρώνειας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αλεξανδροπούλου Κυριακής.
 5. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής/συντήρησης, του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ ως «μνημείου», κτιρίου του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Δράμας, επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Ε. Σταυρού, Λαμπριανίδου και Ερμού φερόμενης ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας.
 6. Έγκριση ή μη Υπαγωγής στο Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4610/2019, αυθαιρεσιών κατηγορίας 5, με παράλληλες εργασίες στις όψεις και αλλαγή χρήσης από εμπορικό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε διώροφο κτίριο, επί της οδού Ορφέως 2 – Ερμού 73, εντός της χαρακτηρισμένης ως «ιστορικός τόπος» περιοχής της παλιάς αγοράς της Κομοτηνής, φερόμενης ιδιοκτησίας ακινήτου Καραπάτσιου Λεμονιάς.
 7. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017) διαμερίσματος πρώτου ορόφου, στο κτίριο επί της οδού Θ. Πουλίδου 49, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «ιστορικού τόπου» της Παναγίας Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μάνταλου Νικολάου.
 8. Έγκριση ή μη αυθαιρέτων κατασκευών και παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε ακίνητο επί της οδού Ισιδώρου 30, εντός της χαρακτηρισμένης ως «τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και ως «ιστορικός τόπος», περιοχής της χερσονήσου Καβάλας, γνωστής υπό το όνομα «Παναγία», φερόμενης ιδιοκτησίας Χρυσαφίδου Ζαφείρως, Χαϊδεμένου Δέσποινας & Κεχαγίδη Άννας.
 9. Έγκριση ή μη αυθαιρέτων κατασκευών και παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε ακίνητο επί της οδού Καψάλη 15, εντός της χαρακτηρισμένης ως «τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και ως «ιστορικός τόπος», περιοχής της χερσονήσου Καβάλας, γνωστής υπό το όνομα «Παναγία», φερόμενης ιδιοκτησίας Μουστακίδη Αθανασίου & Μουστακίδη Γεωργίου-Ορέστη.
 10. Έγκριση ή μη κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπης κατοικίας, επί των οδών Ναυαρίνου 18 και Ύδρας 14, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «ιστορικού τόπου» της Δράμας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Λευκαδίτου Αικατερίνης, Καραμπετάκη Δημητρίου, Καραμπετάκη Βασιλείου, Καραμπετάκη Ηλία, Τσαπράζη Μαρίας και Τσαπράζη Σεβαστιανής.
 11. Έγκριση ή μη κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπης κατοικίας, επί της οδού Όθωνος 14 (Ο.Τ.35), εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «ιστορικού τόπου» της Δράμας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Γιαννώτα Αλέξανδρου & Παπαντωνίου Αθηνούλας.
 12. Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και/ή πολεοδομικών παραβάσεων, στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019, σε ακίνητο εντός του «ιστορικού τόπου» Θεολόγου Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κουκουτίνη Γεωργίου & Δημητρέλη Μαρίας.
 13. Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE, στο δώμα τριώροφου κτιρίου επί της οδού Αιμιλιανού 14, πλησίον του χαρακτηρισμένου ως «έργο τέχνης» μαζί με το οικόπεδό του, κτιρίου επονομαζόμενου «σουηδικού σπιτιού», ιδιοκτησίας Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.
 14. Αρχιτεκτονική μελέτη (στάδιο προμελέτης) με τίτλο: «Πέργκολες καταστημάτων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» εντός του «ιστορικού τόπου» της Παναγίας Καβάλας.
 15. Έγκριση ή μη αυθαιρέτων κατασκευών για ακίνητο επί της οδού Ανθεμίου 16, στον «ιστορικό τόπο» Παναγίας Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δουρούκα Άννας.

 

 

 

 

 

Ο Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Α.Μ.Θ.

Ματθαίος Κουτσουμανής

Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό