ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 15/27.10.2020 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 15/27.10.2020

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/589680/417741/757/22.10.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να
παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 με
τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια
διάταξη (ΠΡΑΞΗ 15).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε
τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.: ΕΦΑ Κυκλάδων, ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 15/27.10.2020

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ειρήνης Πέτκοβιτς για τη χωροθέτηση επιχείρησης
μαζικής εστίασης και αναψυχής (ΚΥΕ) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της, στην
οδό Φραγκίσκου Παξιμάδη, εντός του ιστορικού κέντρου Τήνου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/103350/70658/131/26.02.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του
άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης
ιδιοκτησίας ΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, στη θέση «Σοκάρα» Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/154175/105298/192/29.03.2020)
3. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέου κτιρίου τριών επιπέδων, συνολικής
δόμησης 148,29 τ.μ. σε κάθετη ιδιοκτησία 1, εμβαδού 250,60 τμ., επί ακινήτου
συνολικού εμβαδού 476,94 τμ., φερομένης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Τουλούπη, εντός
της ζώνης προστασίας του προστατευόμενου Πύργου Φραγκόπουλου ή Γκρέκ στον
οικισμό Κουρουνοχωρίου, νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 258124/ 181361/
370/ 01.06.2020)
4. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου διώροφου κτηρίου κατοικιών στην κάθετη ιδιοκτησία
Β2 του οικοπέδου φερομένης ιδιοκτησίας Εμμανουέλλας Κουμπαρέλη, στη θέση
Μπάσουλας εντός του οικισμού της Άνω Μεράς του Δήμου Μυκόνου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/267454/188098/378/04.06.2020)
5. Έγκριση ή μη διάθεσης επί παρακαταθήκη του πολυπτύχου με τίτλο «Πανόραμα:
Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες» των εκδόσεων «Φάος» του Canellos Cob, με
επιστημονική επιμέλεια του Κώστα Αντωνόπουλου στα πωλητήρια αρμοδιότητας
ΕΦΑ Κυκλάδων (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/268681/189000/379/04.06.2020)
6. Έγκριση ή μη της ανέγερσης νέων ισόγειων και διώροφων κατοικιών με υπόγειο
και τζακούζι, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Προγουλάκη, στη θέση
«Κουκουμαβλιές» Ακρωτηρίου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 282413/ 198779/
384/ 10.06.2020) Έστειλε απόψεις η ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/559968/396586/725/09.10.2020
7. Έγκριση ή μη της ανέγερσης διώροφης κατοικίας, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων,
κλειστού χώρου στάθμευσης και ανοικτής υδατοδεξαμενής, σε αγροτεμάχιο
φερομένης ιδιοκτησίας Άννας Θεοχάρη, στην περιοχή Αγ. Λάζαρος Μυκόνου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/282653/198951/385/10.06.2020)
8. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κτήριο
φερομένης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Δακτυλίδη στην περιοχή Αλευκάντρα της Χώρας
Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/301264/212344/401/17.06.2020)
9. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση
μαζικής εστίασης επεξεργασίας πλήρους γεύματος (εστιατόριο)», μικρών
εσωτερικών επισκευαστικών εργασιών, εξωτερικών χρωματισμών με χρήση
ικριωμάτων, σε κτήριο φερομένης ιδιοκτησίας Δακτυλίδη Σταμάτη στην Πλατεία της
Αγίας Μονής στη Χώρα Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 301265/ 212345/ 402/
17.06.2020)
10. Έγκριση ή μη της ανέγερσης δύο νέων διώροφων κατοικιών με υπόγειο και πισίνα,
σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Δημόγλου του, στη θέση «Άγιος
Αθανάσιος» Εμπορείου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 315163/ 222177/ 411/
24.06.2020)
11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ανδρέα Φιλιππή για έγκριση ΚΥΕ (παγωτοπωλείο) σε
κτήριο φερομένης ιδιοκτησίας του στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τρυπητής νήσου
Μήλου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/319511/225229/417/25.06.2020)
12. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Σπυρίδωνα Σπυρίδη για προσθήκες κατ΄ επέκταση
σε δύο υφιστάμενες οικίες με υπόγειο και ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας,
συνολικής κάλυψης και δόμησης 41,45τ.μ., σε αγροτεμάχιο εμβαδού 4.253,00,00τ.μ.
φερομένης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Τσιγκούρι» στη νήσο Σχοινούσα
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/319805/225416/418/25.06.2020)
13. α) Έγκριση ή μη αιτημάτων αλλαγής χρήσης ισογείου από αποθήκη σε κατοικία,
προσθήκης κατ’ επέκταση ισογείου, ανέγερσης αποθήκης και β) Διατύπωση
σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116
παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας
Γεωργίου Κωβαίου στη Χώρα Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 333361/ 234897/
437/ 01.07.2020)
14. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιχαήλ Λουδάρου για αποκατάσταση ερειπωμένου
κτίσματος και μετατροπή του σε κατοικία, σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας
του στη θέση “Φάραγγας-Αγία Άννα” εκτός οικισμού Κολοφάνας Αμοργού.
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/333544/235029/438/01.07.2020)
15. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του
άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης
ιδιοκτησίας Ευδοκίας Νομικού στη Χώρα Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/
333693/ 235137/ 439/ 01.07.2020)
16. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του
άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης
ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Γιαννακού στην Κάτω Γειτονιά Χώρας Αμοργού
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/333883/235274/440/01.07.2020)
17. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του
άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης
ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Γιαννακού στη θέση “Βορινά” Χώρας Αμοργού
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/333943/235320/441/01.07.2020)
18. Έγκριση ή μη επισκευής υπαρχουσών κατοικιών και ανέγερσης νέων ισόγειων και
διώροφων κατοικιών με υπόγεια και ανοικτή πισίνα (ενοικιαζόμενες κατοικίες πέντε
κλειδιών) σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας HELIO CONSTRUCTION στη θέση
“Πύργος” εντός οικισμού Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου, Περιφέρειας Κυκλάδων
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/335295/236258/442/01.07.2020)
19. Έγκριση ή μη πιλοτικής εφαρμογής φωτισμού ανάδειξης τριών ανεμόμυλων του
συγκροτήματος των Κάτω Μύλων της Χώρας Μυκόνου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/343317/241836/445/03.07.2020)
20. Έγκριση ή μη αιτήματος της Τσακίρη Ελένη (μισθώτρια) για χωροθέτηση και
λειτουργία επιχείρησης Μαζικής Εστίασης, Παραγωγής και Διάθεσης Μερικής
Επεξεργασίας, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Προβελέγγιου Στέφανου, στην οδό
Δον Ι. Στεφάνου 7, στην Άνω Σύρο (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 344649/ 242784/ 446/
06.07.2020)
21. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιχαήλ Αντωνίου για κατασκευή νέας διώροφης
ξενοδοχειακής μονάδας, συνολικής κάλυψης 261,29 τ.μ. και συνολικής δόμησης
382,07 τ.μ., με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, σε κάθετη ιδιοκτησία Ι2 εμβαδού
481,30 τμ. ακινήτου εμβαδού 1.481,31 τ.μ., φερομένης ιδιοκτησίας του, εντός της
ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη ‘’Αποκεφαλιστή’’ στην περιοχή Άγιος
Ιωάννης της Χώρας Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/346016/243695/449/06.07.2020)
22. α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις
του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο
φερομένης ιδιοκτησίας Ελένης Δημητροκάλλη, εντός της ζώνης προστασίας του Ι. Ν.
Αγίου Βαρθολομαίου στην περιοχή «Νιό Χωριό» εντός οικισμού Χώρας Νάξου και β)
κατασκευή μαντρότοιχου, δύο ξύλινων περγκολών και λειτουργία επιχείρησης
ενοικιαζόμενων τουριστικών κατοικιών στο ως άνω ακίνητο
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/346038/243710/450/06.07.2020)
23. Έγκριση ή μη της εκτέλεσης εργασιών επισκευής υπάρχοντος κτίσματος,
αποκατάσταση στέγης και επέκταση ισογείου, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας
Στυλιανού Φεράκη, στη θέση “Βροντάδο”, εντός οικισμού Καταπόλων νήσου
Αμοργού ΤΒΜ (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/359555/253063/476/10.07.2020)
24. Έγκριση ή μη της εκτέλεσης εργασιών επισκευής διώροφης κατοικίας, φερόμενης
ιδιοκτησίας της Anna Catharina Cecilie Weis, στη θέση «Τρεις Ιεράρχες», εντός του
παραδοσιακού οικισμού του Πύργου, τοπικής κοινότητας Πανόρμου Τήνου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/361683/254518/484/13.07.2020)
25. Έγκριση ή μη αιτήματος της Days of Art in Greece σχετικά με τη διάθεση επί
παρακαταθήκη εννέα (9) τευχών στα πωλητήρια της ΕΦΑ Κυκλάδων
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/362433/255020/490/13.07.2020)
26. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του
άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε αγροτεμάχιο
φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Σταθόπουλου, εντός της οριοθετημένης Ζώνης Β΄
Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου του Σκάρκου της νήσου Ίου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399744/280526/532/28.07.2020)

ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΑΚΥΚ και ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

27. Έγκριση ή μη της αλλαγής χρήσης ακινήτου α΄ορόφου, φερόμενης ιδιοκτησίας
Κατερίνας Σανταμούρη, επί της οδού Αφών Ιορδάνου & Ταξιαρχών εντός του
ιστορικού κέντρου της πόλεως Τήνου, από κατοικία σε κατάστημα και κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 185505/ 126597/ 271/
24.04.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
28. Διαβίβαση απόψεων για τη μελέτη ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με πισίνα
φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «WISHDOME I.K.E.» στην εκτός σχεδίου
περιοχή «Φουμια» Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 337316/ 237650/ 444/
02.07.2020 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/567370/401971/730/13.10.2020)
29. Έγκριση ή μη αιτήματος της Σταυρούλας Μπέρτου για ανέγερση διώροφης
οικοδομής (Διαμερίσματα)» στην Παροικιά του Δήμου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/
ΤΣΜΝΑ/ 320356/ 225776/ 420/ 25.06.2020 και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 450401/
317592/ 607/ 21.08.2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά μέλη
1 Μαρία Οικονόμου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
2 Δημήτριος Αθανασούλης Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
3 Αικατερίνη Δελλαπόρτα Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού
Μουσείου
4 Γεωργία Παπαδοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5 Μαρία Μανούδη Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6 Μαρία Αργυροπούλου Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της
Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
7 Αλέξανδρος Μαζαράκης-
Αινιάν
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8 Μαρία Μαρθάρη Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
9 Ελευθερία Τσακανίκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη
Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων-
Μηχανικών του ΕΜΠ
10 Ειρήνη Ρίγγα Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων
Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής
Οικοδομικών Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος &
Ενέργειας.
11 Κωνσταντίνος Κουκάς Δήμαρχος Μυκόνου

Αναπληρωματικά μέλη
1 Ουρανία Πατσοπούλου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
2 Μαρία Σιγάλα Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3 Μανωλέσσου Ελένη Αρχαιολόγος ΒΧΜ, Προϊσταμένη του
Τμήματος Συλλογής Γλυπτικής,
Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας,
Υφασμάτων και Μουσαμάδων
4 Παναγιώτα Πάντου Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
5 Αναστασία Μουτσίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
6 Ιωάννης Σταϊκόπουλος Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
7 Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής
Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
8 Βάνα Μαχαίρα Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
9 Αλεξάνδρα Σφυρόερα μέλος ΕΔΕΙ στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του ΕΠΚΑ
10 Κλεονίκη Μακρίδου Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΥΠΠΕΝ
11 Αντώνης Σιγάλας Δήμαρχος Θήρας