Υπουργείο Πολιτισμού

6η Συνεδρίαση ΤΣΜΣΕ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΣΜΣΕ θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη στις 9/11/2020 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ_signed