6η Συνεδρίαση ΤΣΜΣΕ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού