Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 2.11.2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 942
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Νικολακάκη
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Έκτακτη Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020, στις 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.
Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στη Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά τον Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΥΓΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 8ης Συνεδρίας /5.11.2020
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2. Χορήγηση ή μη στην Δρα Ελένη Κουρίνου, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως, αδείας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τις ανασκαφές στα οικόπεδα κ.κ. Δημ. Μπένου (Ο.Τ. 125) και Γ. Κατσή (Ο.Τ. 121) στην Σπάρτη.

3. Σχετικά με χορήγηση ή μη αδείας, στην κ. Ε. Πρέβα φωτογράφησης, μελέτης και δημοσίευσης ακίνητων και κινητών καταλοίπων από ανασκαφική διερεύνηση στην πλατεία του Παλατιού στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά.

4. Σχετικά με χορήγηση ή μη στη δρα Άννα Μπαλλιάν αδείας φωτογράφησης, μελέτης και δημοσίευσης εντοιχισμένων πινακίων και πλακιδίων Ιζνίκ στα καθολικά των μεταβυζαντινών μονών Προφήτη Ηλία, στη Δάφνη Γερακίου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, στη Ζερμπίτσα Ξηροκαμπίου, Π.Ε. Λακωνίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
5. Σχετικά με αίτημα χορηγήσεως αδείας φωτογράφησης και δημοσίευσης των δαπέδων των εκκλησιών Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Κιτριών και Αγ. Γεωργίου Μπουριάνων στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6. Έγκριση ή μη αιτήματος της υποψήφιας διδάκτορος κ. Marina Mandrikova για χορήγηση αδείας μελέτης και φωτογράφησης του τοιχογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Παναγίας στο Λιγουριό, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας.

Τρίπολη, 2.11.2020
Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη
Πάρεδρος ΝΣΚ