ΑΝΑΒΟΛΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΑΒΟΛΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/ 9-11-2020 ΤΟΥ ΤΣΜΣΕ.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 16-11-2020. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ.