Πράξη 7-2020 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 7-2020

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020, ώρα 10:30

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τηλ./Fax: 22510-37132

 

Μυτιλήνη, 9 Νοεμβρίου 2020

Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 12-11-2020, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 7η).
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθούν οι υποθέσεις, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη.

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

  1. Ανέγερση δύο ισόγειων αποθηκών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Περικλή Μορτάκη, στην περιοχή «Φάρκαινα», πόλεως Χίου, Δήμου Χίου.
  2. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Δημητρίου και Καλλιόπης Κουγιούλη, στην οδό Λετσαίνης 71, στην περιοχή «Παναγία Λέτσαινα», πόλεως Χίου, Δήμου Χίου.
  3. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ισόγειο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σοφίας Μούνδρου, επί της οδού Νέας Μονής 30, στην περιοχή Παναγία Βοήθεια, πόλεως Χίου, Δήμου Χίου.
  4. Κατασκευή κτηρίου στάθμευσης σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Παναγιώτη Βασιλάκη και κ. Κυριακής Βαγιάνου, στην οδό Αγίας Ερμιόνης, πόλεως Χίου, Δήμου Χίου.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

  1. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Παπαγεωργίου, επί της οδού Αισχύλου, αρ. 16, στη Μυτιλήνη, Δήμου Μυτιλήνης.
  2. Εγκατάσταση Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδική ονομασία «51168 KAMARES MITILINIS», στην οδό Ευριπίδου 33, στην περιοχή Καμάρες, πόλεως Μυτιλήνης, Δήμου Μυτιλήνης.
  3. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, αυθαίρετου κτίσματος σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Σταύρου Κουλμανδά, Σοφίας Κουλμανδά και Μερόπης Ρουμελιώτου, στη θέση Γέρνα- Κάμπος, Αγίας Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου.
  4. Χορήγηση, στον κ. Γεώργιο Βερβέρη, άδειας δημοσίευσης φωτογραφίας λίθινου πέλεκυ, προϊστορικών χρόνων, από την περιοχή “Βουρνά” Ακρασίου, αγροτικής Περιφέρειας Πλωμαρίου, Δήμου Μυτιλήνης.

 

 

Γραμματέας του Συμβουλίου: Δέσποινα Τσολάκη.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Βορείου Αιγαίου
Ελένη Κωστάντη
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Βορείου Αιγαίου

Δέσποινα Τσολάκη

ΠΕ Αρχαιολόγων

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 

Τακτικά μέλη

 
1. Ελένη Κωστάντη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
2. Παύλος Τριανταφυλλίδης Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
3. Παναγιώτης Χατζηδάκης Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου – Ικαρίας
4. Κοκώνα Ρούγγου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
5. Μερόπη Φράγκου Αρχιτέκτων–Μηχανικός, Προϊσταμένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου
6. Δέσποινα Πίτσιου Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
7. Βασίλειος Αναστασιάδης Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
8. Νικόλαος Ζούρος Καθηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
9. Δημήτριος Παπαγεωργίου Καθηγητής Θεωρίας της Επιτέλεσης και Πολιτιστικής Αναπαράστασης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
10. Ειρήνη Ρίγγα Αρχιτέκτων – Μηχανικός, Προϊσταμένη του Β Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
11. Δημήτριος Βαρβαγιάννης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μυτιλήνης

Αναπληρωματικά Μέλη

 
1. Σταυρούλα Τρεκλή Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
2. Όλγα Βάσση Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
3. Παρισιάνθη Βαλάκου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
4. Μαρία Παπαγεωργίου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
5. Ελένη Στεφάνου Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
6. Νικόλαος Μαλλής Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
7. Δέσποινα Καταπότη Επίκουρη Καθηγήτρια Θεωρίας Πολιτισμού και Ψηφιακού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
8. Νικόλαος Μίνως Επίτιμος Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
9. Μαλαματένια Σκαλτσά Ιστορικός Τέχνης – Μουσειολόγος
10. Φωτεινή Γιάλπα Αρχιτέκτων – Μηχανικός, στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
11. Παύλος Καλογεράκης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου