ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16/18.11.2020 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16/18.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να
παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. με
τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια
διάταξη (ΠΡΑΞΗ 16).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε
τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 16.11.2020
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.: 1.ΕΦΑ Κυκλάδων

2.ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 16/18.11.2020

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση μαζικής εστίασης επεξεργασίας πλήρους γεύματος (εστιατόριο)», μικρών εσωτερικών επισκευαστικών εργασιών, εξωτερικών χρωματισμών με χρήση ικριωμάτων, σε κτήριο φερομένης ιδιοκτησίας Δακτυλίδη Σταμάτη στην Πλατεία της Αγίας Μονής στη Χώρα Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 301265/ 212345/ 402/ 17.06.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. Έγκριση ή μη της ανέγερσης δύο νέων διώροφων κατοικιών με υπόγειο και πισίνα, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Δημόγλου του, στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» Εμπορείου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 315163/ 222177/ 411/ 24.06.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
3. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ανδρέα Φιλιππή για έγκριση ΚΥΕ (παγωτοπωλείο) σε κτήριο φερομένης ιδιοκτησίας του στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τρυπητής νήσου Μήλου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/319511/225229/417/25.06.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
4. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Σπυρίδωνα Σπυρίδη για προσθήκες κατ΄ επέκταση σε δύο υφιστάμενες οικίες με υπόγειο και ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας, συνολικής κάλυψης και δόμησης 41,45τ.μ., σε αγροτεμάχιο εμβαδού 4.253,00,00τ.μ. φερομένης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Τσιγκούρι» στη νήσο Σχοινούσα (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/319805/225416/418/25.06.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. α) Έγκριση ή μη αιτημάτων αλλαγής χρήσης ισογείου από αποθήκη σε κατοικία, προσθήκης κατ’ επέκταση ισογείου, ανέγερσης αποθήκης και β) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Κωβαίου στη Χώρα Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 333361/ 234897/ 437/ 01.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
6. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιχαήλ Λουδάρου για αποκατάσταση ερειπωμένου κτίσματος και μετατροπή του σε κατοικία, σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας του στη θέση “Φάραγγας-Αγία Άννα” εκτός οικισμού Κολοφάνας Αμοργού. (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/333544/235029/438/01.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
7. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ευδοκίας Νομικού στη Χώρα Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 333693/ 235137/ 439/ 01.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
8. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Γιαννακού στην Κάτω Γειτονιά Χώρας Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/333883/235274/440/01.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
9. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Γιαννακού στη θέση “Βορινά” Χώρας Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/333943/235320/441/01.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
10. Έγκριση ή μη επισκευής υπαρχουσών κατοικιών και ανέγερσης νέων ισόγειων και διώροφων κατοικιών με υπόγεια και ανοικτή πισίνα (ενοικιαζόμενες κατοικίες πέντε κλειδιών) σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας HELIO CONSTRUCTION στη θέση “Πύργος” εντός οικισμού Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου, Περιφέρειας Κυκλάδων (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/335295/236258/442/01.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιχαήλ Αντωνίου για κατασκευή νέας διώροφης ξενοδοχειακής μονάδας, συνολικής κάλυψης 261,29 τ.μ. και συνολικής δόμησης 382,07 τ.μ., με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, σε κάθετη ιδιοκτησία Ι2 εμβαδού 481,30 τμ. ακινήτου εμβαδού 1.481,31 τ.μ., φερομένης ιδιοκτησίας του, εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη ‘’Αποκεφαλιστή’’ στην περιοχή Άγιος Ιωάννης της Χώρας Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/346016/243695/449/06.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
12. α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ελένης Δημητροκάλλη, εντός της ζώνης προστασίας του Ι. Ν. Αγίου Βαρθολομαίου στην περιοχή «Νιό Χωριό» εντός οικισμού Χώρας Νάξου και β) κατασκευή μαντρότοιχου, δύο ξύλινων περγκολών και λειτουργία επιχείρησης ενοικιαζόμενων τουριστικών κατοικιών στο ως άνω ακίνητο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/346038/243710/450/06.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
13. Έγκριση ή μη της εκτέλεσης εργασιών επισκευής υπάρχοντος κτίσματος, αποκατάσταση στέγης και επέκταση ισογείου, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Στυλιανού Φετοκάκη, στη θέση “Βροντάδο”, εντός οικισμού Καταπόλων νήσου Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/359555/253063/476/10.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
14. Έγκριση ή μη της εκτέλεσης εργασιών επισκευής διώροφης κατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της Anna Catharina Cecilie Weis, στη θέση «Τρεις Ιεράρχες», εντός του παραδοσιακού οικισμού του Πύργου, τοπικής κοινότητας Πανόρμου Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/361683/254518/484/13.07.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ                                                                                                                               15. Έγκριση ή μη μελέτης επισκευής παλαιάς διώροφης οικίας, φερομένης ιδιοκτησίας Eric και Florence Legagneaux, στη Χώρα ν. Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/256590/180225/368/01.06.2020)
16. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης συγκροτήματος οκτών (8) ισόγειων κατοικιών (επιπλωμένα διαμερίσματα) σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Πράσινου, εντός του οικισμού «Καλοταρίτισσα» Δονούσας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 386967/ 271747/ 506/ 22.07.2020)
17. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)-εστιατορίου σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Ελευθερίου Βεκρή στον όρμο Αιγιάλης νήσου Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/388791/273004/508/22.07.2020)
18. Έγκριση ή μη αιτήματος της RENEE SORAYA BOUVIER για αλλαγή χρήσης κτιρίου φερομένης ιδιοκτησίας της από αποθήκη σε κατοικία και αντικατάσταση στέγης στη θέση ‘’Αγιος Νικόλαος’’, στην Παροικιά του Δήμου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/392325/275404/512/23.07.2020)
19. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μαρίας Αφροδίτης Μιχαήλ για την επισκευή δύο παλαιών ισόγειων οικιών φερομε΄νης ιδιοκτησίας της και αντικατάστασης στέγης τους, κατεδάφισης τμήματος μίας εξ αυτών και κατασκευής νέας ισόγειας προσθήκης με υπόγειο στον Αρτεμώνα Σίφνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/410601/288344/547/31.07.2020)
20. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΜΑΚΙ ΕΠΕ για ισόγεια προσθήκης κατ’ επέκταση σε υφιστάμενη οικία φερομένης ιδιοκτησίας της, στη θέση «Λιαροκόπι» Αρτεμώνα Σίφνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/410608/288348/548/31.07.2020)
21. Έγκριση ή μη αιτήματος του Νικολάου Λαγογιάννη για χρηματοδότηση σωστικής ανασκαφικής έρευνας ανασκαφής γηπέδου φερομένης ιδιοκτησίας του, εμβαδού 121.50 τ.μ., στη θέση ‘Αγιος Μηνάς’ στη Χώρα Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/594037/420858/767/26.10.20202)
22. Έγκριση ή μη α) κατάχωσης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη σωστική ανασκαφική έρευνα σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Πειρούνια στο Παλιοχώρι Μήλου και β) ανέγερσης οικοδομών στο ως άνω ακίνητο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/601188/425922/779/29.10.2020)
23. Έγκριση ή μη α) κΈγκριση ή μη α) κατάχωσηατάχωσηςς των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη σωστική των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη σωστική ανασκαφική ανασκαφική έρευνα σεέρευνα σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας ΒΗΧΟΣ &ας ΒΗΧΟΣ & ΣΙΑ ΑΞΕΤΕ στο ΣΙΑ ΑΞΕΤΕ στο Παλιοχώρι Μήλου και Παλιοχώρι Μήλου και β) ανέγερσης οικοδομών στο β) ανέγερσης οικοδομών στο ως άνω ακίνητο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/618919/438880/799/05.11.2020)ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/618919/438880/799/05.11.2020)                                                                                                                                                          24. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Αμοργού για κατασκευή του έργου: “Διαμόρφωση δυτικής εισόδου Χώρας Αμοργού” σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησία του εντός οικισμού Χώρας Αμοργού ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 630715/ 447048/ 815/ 10.11.2020)

ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
25. Έγκριση ή μη μελέτης με «προσθήκη κατ’ επέκταση και προσθήκη καθ’ ύψος σε υφιστάμενη ισόγεια κατοικία» που βρίσκεται στη Μουτσούνα Νάξου, φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμ. Ι. Πρωτονοτάριου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 378834/ 266129/ 500/ 17.07.2020)
26. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο στην περιοχή της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ορνού Μυκόνου, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 558131/ 395291/ 720/ 09.10.2020)
27. Έγκριση ή μη αιτήματος των Αθηνάς Δενέγρη & Ιωάννη Δενέγρη για αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατάστημα σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας τους, αντικατάσταση στέγης, προθήκη πέργκολας και μικροαλλαγές στις όψεις, στην Παροικιά Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/558860/395805/723/09.10.2020)

ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΑΚΥΚ και ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
28. Έγκριση ή μη της αλλαγής χρήσης ακινήτου α΄ορόφου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κατερίνας Σανταμούρη, επί της οδού Αφών Ιορδάνου & Ταξιαρχών εντός του ιστορικού κέντρου της πόλεως Τήνου, από κατοικία σε κατάστημα και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 185505/ 126597/ 271/ 24.04.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ                                                                                                              29. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με πισίνα σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας «WISHDOME I.K.E.» στην εκτός σχεδίου περιοχή «Φουμια» Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 337316/ 237650/ 444/ 02.07.2020 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/567370/401971/730/13.10.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
30. Έγκριση ή μη αιτήματος της Σταυρούλας Μπέρτου για ανέγερση διώροφης οικοδομής (Διαμερίσματα)» στην Παροικιά του Δήμου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 320356/ 225776/ 420/ 25.06.2020 και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 450401/ 317592/ 607/ 21.08.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
31. Έγκριση ή μη αιτήματος του Θεόδωρου Μπιζά για χωροθέτηση KYE (μαζικής εστίασης, πλήρους και μερικής επεξεργασίας) σε ισόγειο κατάστημα στη θέση «Ποταμός» στην Παροικιά Πάρου φερομένης ιδιοκτησίας Ιω. Τριανταφύλλου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/332334/234163/432/01.07.2020 και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 620479/ 439960/ 800/ 05.11.2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά μέλη
1
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2
Δημήτριος Αθανασούλης
Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3
Αικατερίνη Δελλαπόρτα
Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
4
Γεωργία Παπαδοπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5
Μαρία Μανούδη
Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6
Μαρία Αργυροπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
7
Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8
Μαρία Μαρθάρη
Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
9
Ελευθερία Τσακανίκα
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του ΕΜΠ
10
Ειρήνη Ρίγγα
Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
11
Κωνσταντίνος Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

Αναπληρωματικά μέλη
1 Ουρανία Πατσοπούλου
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2
Μαρία Σιγάλα
Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3
Μανωλέσσου Ελένη
Αρχαιολόγος ΒΧΜ, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων
4
Παναγιώτα Πάντου
Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5
Αναστασία Μουτσίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
6
Ιωάννης Σταϊκόπουλος
Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
7
Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου
Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
8
Βάνα Μαχαίρα
Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
9
Αλεξάνδρα Σφυρόερα
μέλος ΕΔΕΙ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΠΚΑ
10
Κλεονίκη Μακρίδου
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΥΠΠΕΝ
11
Αντώνης Σιγάλας
Δήμαρχος Θήρας