ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (30-11-2020) ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού