Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 20.11.2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 985
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή Επανάληψη στις: 24.11.2020
(ως προς την ημερήσια διάταξη)

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Νικολακάκη
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020, στις 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.
Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στη Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά τον Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΥΓΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9ης Συνεδρίας /27.11.2020
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. Σχετικά με διατήρηση στάβλου σε φερόμενη ιδιοκτησία κ. Μαρκόπουλου Παναγιώτη στη θέση «Γιαλάσι», εκτός οικισμού Παλαιάς Επιδαύρου και εντός της Γ΄ ζώνης προστασίας του αναοριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Επιδαύρου.
2. Χορήγηση ή μη άδειας τακτοποίησης παραβάσεων υπάρχουσας τριώροφης οικοδομής κατοικιών με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας των κ.κ. Αικ. Τσίτσου χηρ. Β. Μάγουλα και Ν., Ε., Μ., Π. και Ρ. Μπόμπου – Μάγουλα, στην οδό Θουκιδίδου 20 στο Άργος.
3. Έγκριση ή μη, από την πλευρά της αρχαιολογικής νομοθεσίας, τακτοποίησης παραβάσεων διαμερίσματος Γ΄ορόφου υπάρχουσας τετραώροφης οικοδομής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Ελισάβετ Σέρφα, στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Καλλέργη, Δ.Κ. Άργους , Δ.Άργους – Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας.
4. Σχετικά με τακτοποίηση της υπάρχουσας περίφραξης και συνέχισης των εργασιών αποπεράτωσής της σε τμήμα του αγροτεμαχίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γ. Ιωαννίδη στη θέση «Κατσελίνα», Ν. Ηραίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας.
5. Επανυποβολή θέματος σχετικά με αίτηση για ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας Αγγελικής Μπογιατζή στην οδό Παπανικολάου 12 (ή 40 με παλαιότερη αρίθμηση), στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.
6. Χορήγηση ή μη άδειας κατασκευής μανδρότοιχου και πλάκας επί εδάφους σε φερόμενη ιδιοκτησία των κ.κ. Αικ. Παρθήμου – Παράσχη και Δ. Παρθήμου – Λιάπη στο Πορτοχέλι, Π.Ε.Αργολίδας.
7. Χορήγηση ή μη άδειας στον κ. Κων/νο Χ. Καπετάνιο κατασκευής μεταλλικού κτηρίου (διαλογητήριο, συσκευαστήριο, ψυκτικός θάλαμος, υπόστεγο) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του στη θέση «Τράφος», Δ.Δ. Ελληνικού Ν. Αργολίδας (εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού Ελληνικού).

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

8. Χορήγηση ή μη έγκρισης προσθήκης ισόγειου χώρου στάθμευσης σε ισόγεια κατοικία προϋφισταμένη του έτους 1975, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Κωστόπουλου, στις Αμύκλες Δ. Σπάρτης και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
9. Σχετικά με κατασκευή ξύλινης πέργκολας σε ακίνητο, με υφιστάμενο κτίσμα αγροταποθήκης υπαχθέν με τον Ν. 4178/2013, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Χρανιώτη εντός ορίων της Τ.Κ. Αμυκλών και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
10. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για τη διατήρηση υφιστάμενων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στον Ν.4495/2017, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Δ.- Κ. Γαβριήλ – Αθανασοπούλου και Θ.-Α. Παπακωνσταντίνου, εντός ορίων οικισμού Κυπαρίσσου, Τ.Κ. Αλίκων, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
11. Σχετικά με: α) τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στον Ν. 4178/2013, με την υπ’ αρ. 3476572 δήλωση ένταξης, β) αλλαγή ως προς το τοπογραφικό διάγραμμα της υπ’ αριθ. 96/04 άδειας οικοδομής και γ) τακτοποίηση αυθαιρεσιών, που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 23, παρ. 1, του Ν. 4178/2013 (κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που αναφέρονται στο ΦΕΚ 351/6-6-1989), σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίας και Κωνσταντίνας Σκηπιτάρη στον πεζόδρομο παλαιάς ηλεκτρικής Αφών Παπαδολιά, πρώην ανώνυμος δημοτική οδός 201 – πάροδος Ηλία Γκορτσολόγου – εντός σχεδίου Σπάρτης, Ο.Τ. 32, Δ.Κ. Σπαρτιατών, Δ.Ε. Σπαρτιατών, Δήμου Σπάρτης και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
12. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης στις κ.κ. Μαρία Αλευρά και Suzanne Hannelore Sollner εκσκαφών και ανέγερσης διώροφου κτηρίου κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) και πέργκολα, σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Μαρίας Αλευρά, στη θέση «Κάτω Φουντιάνικα», εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου, Δήμου Ελαφονήσου, Π.Ε. Λακωνίας, εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
13. Σχετικά με έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής στέγης και προσθήκης WC σε οικία φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Η. Πατρικουνάκου, εντός ορίων οικισμού Βαχού, δ. Ανατ. Μάνης, π.ε. Λακωνίας.
14. Σχετικά με υπαγωγή αυθαίρετης ισόγειας αποθήκης στον Ν.4495/2017, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Σπυρίδωνα Ψυχογιού, στην θέση «Παχτάλια», εκτός ορίων οικισμού Δ.Κ. Μαγούλας, Δήμου Σπάρτης και εντός της ζώνης Α΄ του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.
15. Αίτημα τροποποίησης αρχιτεκτονικής μελέτης για προσθήκη δύο (2) κολυμβητικών δεξαμενών σε συγκρότημα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Νίκης Ανδρεάκου, σε θέση εκτός ορίων οικισμού Λιμενίου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π. Ε. Λακωνίας (Συνεισήγηση με Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας).
16. Σχετικά με ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στον Ν. 4495/17 σε διώροφο κτήριο με δώμα, φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Κυριακούλας Μιχαλόχρηστα, Χριστίνας Μιχαλόχρηστα και Γεωργίου Μιχαλόχρηστα, επί των οδών των 118 αρ. 53 και Τριακοσίων 37, στο Ο.Τ. 116 της Σπάρτης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.
17. Σχετικά με αρχαία αρχιτεκτονικά λείψανα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες για το έργο «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων Σπάρτης» του Έργου «Έργα Συλλογής και Διάθεσης Ομβρίων Υδάτων στον Δήμο Σπάρτης»».
18. Σχετικά με τις αρχαιότητες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του 4ου Υποέργου του Έργου «Παραλλαγή της Ε.Ο. στο τμήμα Σπάρτη-Πλατάνα-Σκούρα» στη Θέση 2 (Χ.Θ. 0+320 έως 0+340), στη δυτική όχθη του Ευρώτα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

19. Έγκριση ή μη της μελέτης για την ανέγερση πέτρινου διώροφου κτίσματος φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Καλκάνη, στον οικισμό Άγιος Νικόλαος, Δήμου Δυτικής Μάνης, Π.Ε Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
20. Έγκριση ή μη διατήρησης μετατροπής ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κυρίας χρήσεως, σε διώροφο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κασσιανής Θεοδωρακάκου, στην Κορώνη, Π.Ε. Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
21. Έγκριση ή μη της «Τεχνικής έκθεσης συντήρησης των δύο μαρμάρινων προτομών που κοσμούν τον αύλειο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης»». (εξ αναβολής)
22. Έγκριση ή μη της μελέτης για: «Νέο διώροφο κτήριο κατοικίας με ισόγειο χώρο στάθμευσης φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αλεξάνδρας Γεωργίτση, εντός οικισμού Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας που έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικός Τόπος με το ΦΕΚ/451/Α.Α.Π./2010. (εξ αναβολής)
23. Έγκριση ή μη μελέτης για την τακτοποίηση σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 και την αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά στη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και προσθήκη διώροφου κτιρίου με στέγη και κολυμβητική δεξαμενή που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΑΗ», εντός του οικισμού Λεωνιδίου Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Λάτση Ανδρέα.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

24. Σχετικά με χορήγηση ή μη άδειας συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενης σταβλικής εγκατάστασης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δ. Μαρδίκη, σε ιδιόκτητο ακίνητο στη θέση «Μπεκιάνικα Κάστρο», εκτός οικισμού Μπεκιάνικων Σολωμού, Δ. Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας.
25. Χορήγηση ή μη άδειας προσθήκης κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο μεταλλικό βιομηχανικό κτήριο επαγγελματικής χρήσης για ψυκτικό και κλιματιστικό εξοπλισμό μη οικιακής χρήσης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παπουτσή Παναγιώτη στη θέση «Κρητικά» της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

26. Έγκριση ή μη των προτεινόμενων μέτρων άρσης επικινδυνότητας από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, σε διώροφο κτίσμα μη γνωστοποιημένων στοιχείων ιδιοκτήτη, εντός της ζώνης προστασίας του κηρυγμένου Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στον οικισμό των Άνω Δολών της Τ.Κ. Άνω Δόλων, του Δ. Δυτικής Μάνης, Π. Ε. Μεσσηνίας.
27. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης «Ανέγερση διώροφης οικοδομής (δύο κατοικίες) με υπόγειο» σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Αντωνίας Παπαϊωάννου, εντός ορίων οικισμού του Τ.Δ. Πύλου, του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).
28. Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής Μελέτης «Ανέγερσης τριών νέων διώροφων κατοικιών με υπόγειο και στέγη» σε ακίνητο φερομένης συνιδιοκτησίας κ.κ. Διονύσιου Διονυσόπουλου – Βασιλικής Μέλλου – Μιρέλας Μέλλου, επί της οδού Παναγίας Γελούδας, εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας, Δ. Ε. Κυπαρισσίας, Δ. Τριφυλίας, Π. Ε. Μεσσηνίας (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).
29. Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής Μελέτης «Ανέγερσης ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερομένης συνιδιοκτησίας Ralf Friedrich Wilhelm Brandmeier & Matina Brandmeier στη θέση «Σιμέτσιοβο ή Κάτω Πούντα», εντός ζώνης 800μ. οικισμού Προαστίου», Τ.Κ. Προαστίου, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δ. Δ. Μάνης. Π. Ε. Μεσσηνίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

30. Διατήρηση ή μη αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στη θέση «Μύτικας» της Τ.Κ. Παλαιόπυργου, στο πλαίσιο του Έργου «Αντικατάσταση δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιοπύργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης».
31. Διατήρηση ή μη αρχαιοτήτων σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χριστίνας Παπαναστασίου, στη θέση «Μύτικας» της Τ.Κ. Παλαιόπυργου, Δ. Τρίπολης.
32. Έγκριση ή μη τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέου Ι.Ν. Αγίου Γρηγορίου Ε’ σε εφαρμογή του Π.Δ. 1/2018 (ΦΕΚ7/ΑΑΠ/30-01-2018) σε οικόπεδο εντός του οικισμού της Δημητσάνας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως.

Τρίπολη, 24.11.2020
Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη
Πάρεδρος ΝΣΚ