Αναβολή της 8ης 26/11/2020 Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αναβολή της 8ης 26/11/2020 Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδας

Σας γνωρίζουμε ότι η πραγματοποίηση της 8ης 26/11/2020 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδας, αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας. Για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της Συνεδρίασης του ΤΣΜΔΕ, θα ενημερωθείτε εγκαίρως.