ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 5ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2020 ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 5ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2020 ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ

Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  04.12.2020».

 

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 237/25.11.2020 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 5η κατά σειρά Πράξη του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 5η/2020) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04.12.2020 και ώρα 10,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις. Σύντομα θα παραλάβετε τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση, καθώς και οδηγίες.

 

 1. Έγκριση ή μη άδειας για την ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και ισόγειο κατάστημα φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΪΚΙΔΗ στον Γάιο του Δήμου Παξών. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 2. Έγκριση ή μη εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση τριών κτηρίων με κολυμβητικές δεξαμενές, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κκ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΝΙΕΡΗ, ΣΠΥΡ. ΚΑΟΥΚΗ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΙΝΙΕΡΗ, το οποίο βρίσκεται εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός ορίων οικισμού Φισκάρδου και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου στο Δ. Σάμης Κεφαλονιάς. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 3. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριώροφης οικοδομής κατοικιών με υπόγειο και πατάρι στην οδό Αναπαύσεως ΟΤ69 τομέας ΙΙ στην πόλη της Λευκάδας (φ. ιδ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 4. Διαβίβαση αίτησης των PATRICK DAVID & HEATHER SUSAN JONES για αναθεώρηση της αδείας που τους είχε χορηγηθεί σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας τους, που βρίσκεται στη θέση «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ», εντός ορίων οικισμού Τζανάτων Ελειού – Πρόννων Κεφαλονιάς, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Πόρου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 5. Χορήγηση ή μη άδειας για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε ιδιωτικό ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΕ, στο Καλλιγόνι Δ. Λευκάδας με τη διαδικασία της αυτοχρηματοδότησης. ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 6. Xορήγηση ή μη άδειας επισκευής, δύο κτισμάτων, μίας υπέργειας υδατοδεξαμενής και αποκατάσταση ξερολιθιών περίφραξης, φερόμενης ιδιοκτησίας ΤΡΑΝΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ στην Νησίδα του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, του Δήμου Παξών. –Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κ. Δ. Ρηγάκου.
 7. Έγκριση ή μη του έργου «Αλλαγή χρήσης υπάρχοντος κτηρίου από εμπορικό κατάστημα σε εστιατόριο – κέντρο διασκέδασης, κατασκευή μόνιμης μεταλλικής περίφραξης στην περίμετρο του οικοπέδου και κατασκευή δύο ημιυπαίθριων χώρων στη θέση Σκάφωνας της Τ.Κ. Πέλεκα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 8. Χορήγηση έγκρισης ή μη για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών στο πλαίσιο του Ν. 4495/2017, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΒΑΣΗ, που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Κατελειού Ελειού Πρόννων Κεφαλονιάς, εντός του αρχαιολογικού χώρου Κάτω Κατελειού. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 9. Διαβίβαση αιτήματος θεραπείας του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΑΤΣΗ για την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦΙ/ΤΠΚΑΜ/335921/239783/2132/427/26-6-2019 (ΑΔΑ:ΩΤΓΧ4653Π4-574) απόφαση της Εφορείας μας σχετικά με το αίτημα επισκευής υφιστάμενης οικίας και κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του αιτούντος, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΥΡΔΟΥ», εντός ορίων Λακήθρας Λειβαθούς, εντός ορίων του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου του Πόρου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 10. Χορήγηση ή μη, ανανέωσης άδειας μελέτης φωτογράφισης, αποτύπωσης και δημοσίευσης ανασκαφών και μνημείων στο Φισκάρδο και στη Σάμη Κεφαλονιάς & άδειας μελέτης φωτογράφισης, αποτύπωσης και δημοσίευσης συνόλου ειδωλίων από τη Σάμη Κεφαλονιάς, στην κα ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ αρχαιολόγο της ΕΦΑΚΕΦΙ. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 11. Διαβίβαση αίτησης των ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΝΤΑΛΒΑΝΟΥ για τακτοποίηση ή μη στο πλαίσιο του Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας τους, που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Πόρου Ελειού – Πρόννων Κεφαλονιάς, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 12. Διαβίβαση αίτησης του κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ για χορήγηση ή μη αδείας εκσκαφών σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη θέση «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ», εντός ορίων οικισμού Τζανάτων Πόρου Ελειού – Πρόννων Κεφαλονιάς, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Πόρου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 13. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριώροφου κτηρίου τουριστικών διαμερισμάτων με υπόγειο στην περιοχή «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» (Ο.Τ.471) εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας, Δ. Λευκάδας  (φ. ιδ. ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 14. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριώροφης οικοδομής με υπόγειο εντός σχεδίου πόλεως (Ο.Τ.454) Λευκάδας, Δ. Λευκάδας  (φ. ιδ. ΓΡΑΨΑ Μ., ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΣΤ. & ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.  
 15. Χορήγηση ή μη, άδειας κατεδάφισης πρόσθετων κτισμάτων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ANDREA MANCUSO, το οποίο βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Σταυρού Ιθάκης, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.

Σχετικά με την αίτηση για κατεδάφισης πρόσθετων κτισμάτων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ANDREA MANCUSO, το οποίο βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Σταυρού Ιθάκης, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου. – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής  ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

 1. Έγκριση ή μη του έργου «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα φερόμενης εκμετάλλευσης ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΒΒΑΤΗ επί της Γεωργίου Θεοτόκη 48 στην πόλη της Κέρκυρας και αλλαγή επωνυμίας στην άδεια λειτουργίας του ίδιου καταστήματος στο όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 2. Επανυποβολή της έγκρισης ή μη της μελέτης: Αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων και στασιδιών στο καθολικό της Ι.Μ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) στα Πλατύστομα του Δ. Λευκάδας. Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 3. Έγκριση ή μη για την ανέγερση δύο ισόγειων προκατασκευασμένων κατοικιών με στέγη σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κας ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΓΑΘΗΣ στα ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΑ, εντός παραδοσιακού οικισμού Σταυρού, Δ.Ε. Ιθάκης, Δήμου Ιθάκης. – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 4. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης διώροφου κτηρίου και τακτοποίηση σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ εντός οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΒΛΑΧΟΥ, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΛΙΟΡΟΓΚΑΣ» επί της οδού Ε. Καραβίαστο Βαθύ Ιθάκης. – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 5. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο (κατάστημα-κατοικία) στη θέση «ΒΑΡΔΑΣ» εκτός ορίων ζώνης οικισμού Καλλιγονίου, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΛΑΖΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 6. Έγκριση ή μη κατάχωσης αρχαίων καταλοίπων και ανέγερσης μιας νέας ισόγειας κατοικίας με σοφίτα και κολυμβητική δεξαμενή στη θέση «ΚΑΠΑΣΑ» στους Καρυώτες, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΑΛΕΞ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 7. Έγκριση ή μη ανέγερσης τεσσάρων ισόγειων κατοικιών εντός ορίου οικισμού Καλλιγονίου Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΛΕΚΑΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 8. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριών νέων ισόγειων κατοικιών με τρεις κολυμβητικές δεξαμενές στη θέση «ΠΗΓΑΔΙ» στην Παλαιοκατούνα, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΝΙΝΟΥ ΗΛΙΑ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 9. Έγκριση ή μη μελέτης ειδικών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων και εργασιών δομικής αποκαταστάσεως για την ανάδειξη και στερέωση των λειψάνων του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στο κτήμα ΡΑΛΛΑΤΟΥ παρά τον οικισμό ΒΙΛΛΑΤΩΡΙΑ στην Κεφαλονιά. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 10. Χορήγηση ή μη, άδειας φωτογράφισης, σχεδίασης και μελέτης, λίθινου αντικειμένου στον κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΕΤΣΙΟ, αρχαιολόγο της ΕΦΑΚΕΦΙ. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 11. Επαναδιαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης: «Έγκριση ή μη εργασιών στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Υ.Θ. (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) Ιθάκης». Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 12. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών, στον περιβάλλοντα χώρο του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Υ.Θ. (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ) Ιθάκης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 13. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΜΟΥΡΓΗ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Διχαλίων, εντός ορίων οικισμού που βρίσκεται στη θέση «ΣΙΔΗΡΟΛΑΚΚΟΙ», εκτός ορίων οικισμού Σάμης και του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης, στο Δ. Σάμης Κεφαλονιάς. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 14. Έγκριση ή μη αιτήματος θεραπείας της απόφασης αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΡ/ 324926/231927/3806/11-7-2019 για την επισκευή – ενίσχυση και προσθήκη υποστέγης σε διώροφη λιθόκτιστη οικοδομή στον οικισμό της Άνω Κορακιάνας, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 15. Χορήγηση ή μη έγκρισης προσθήκης κατ’ επέκταση σε ισόγειο κτίριο (ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΠΑΧΗ ΟΛΓΑΣ, στη θέση Φιγαρέτο στο Κανόνι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 16. Χορήγηση ή μη άδειας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών διώροφης οικοδομής επί της οδού Ναυσικάς 5, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΝΗ, εντός του κηρυγμένου ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας & της Παλαιόπολης. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 17. Έγκριση ή μη μελέτης για ανακατασκευή πέτρινου ισόγειου και προσθήκη καθ’ ύψος, φερόμενης ιδιοκτησίας ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, επί της οδού Αμαξικής 7, εντός παλαιού σχεδίου πόλεως της Λευκάδας, Δ.Ε. Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας. – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 18. Διαβιβαστικό φακέλου υπόθεσης έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας νόμιμης κατοχής για πενήντα πέντε (55) αρχαία αντικείμενα εις χείρας κου ΠΕΤΡΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του ΙΒΑΝ κατοίκου Ζακύνθου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.
 19. Έγκριση ή μη του έργου «Νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής ξύλινου στεγάστρου εξώστη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου νεώτερης τριώροφης οικοδομής στη συμβολή των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Σαμάρα 2 στην πόλη της Κέρκυρας φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΛΕΝΗΣ ΧΥΤΗΡΗ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 20. Έγκριση ή μη ανέγερσης μιας νέας τριώροφης οικοδομής με υπόγειο στη θέση «ΦΥΣΣΕΣ-ΑΛΥΚΕΣ» (Ο.Τ.486) εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας, περιοχή «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», Δ. Λευκάδας  (φ. ιδ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 21. Έγκριση ή μη του έργου «Προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα ισόγεια αποθήκη στο λιμάνι του Γάιου στο νησί των Παξών φερόμενης ιδιοκτησίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΕΚΚΑ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 22. Έγκριση ή μη για προσθήκη κατ’ επέκταση και ύψος κατοικίας στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ, αρ. οικ. 5, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 14, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, στο Δ. Σάμης Κεφαλονιάς και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 23. Xορήγηση ή μη έγκρισης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος φερόμενης εκμετάλλευσης ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΡΑ στη Ρόδα Τ.Κ. Σφακερών, Δ.Ε. Θιναλίων, του Δ. Βόρειας Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κ. Δ. Ρηγάκου.
 24. Επανυποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση δύο κατοικιών – μία διώροφη με υπόγειο & μία υπόσκαφη – με δύο κολυμβητικές δεξαμενές και τοιχία αντιστήριξης, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΙΤΣΟΥ στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ-ΦΟΥΡΚΕΣ», Τ.Κ. ΑΡΓΑΣΙΟΥ, Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.
 25. Έγκριση ή μη του αιτήματος συνέχισης λειτουργίας της καντίνας φερόμενης ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ έναντι Κάστρου ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ στη Λευκάδα. Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ.
 26. Xορήγηση ή μη έγκρισης για νέα εξωτερικά επιχρίσματα στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Περιβολίου Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κ. Δ. Ρηγάκου.
 27. Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με υδατοδεξαμενή, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Θεοδώρας Δαλιέτου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» στα Δαλιετάτικα, Δ.Δ. Λάκκας, του Δήμου Παξών. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κ. Δ. Ρηγάκου.
 28. Xορήγηση ή μη άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΛΑΕΡΤΗ ΖΟΡΜΠΑ, στην οδό Ναυσικάς 37β στη θέση «ΣΩΤΗΡΙΟΥ», περιοχή Κανόνι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 29. Έγκριση ή μη του έργου «Αποκατάσταση αυθαίρετων εργασιών στις όψεις τριώροφου διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Σπύρου Γαρδικιώτη 15 στο Μαντούκι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων φερόμενης ιδιοκτησίας Α. ΠΟΛΙΤΗ κ.ά.». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 30. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/17 αυθαίρετης τριώροφης κατοικίας επί της οδού 13η πάροδος Ξενοφώντος Στρατηγού αρ. 14 στην περιοχή του ‘’Μαντουκίου’’ στην πόλη της Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.

Η  Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.

Γουλιέλμα-Κυριακή Αυγερινού

Αρχαιολόγος