Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 9:45πμ., μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 10.12.2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1005
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Σουχλέρης
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, στις 9:45, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.
Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στη Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά τον Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Η αν. Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Γεωργία Καλαντζή
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 10ης Συνεδρίας /17.12.2020

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για τη διατήρηση υφιστάμενων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στον Ν.4495/2017, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Δ.- Κ. Γαβριήλ – Αθανασοπούλου και Θ.-Α. Παπακωνσταντίνου, εντός ορίων οικισμού Κυπαρίσσου, Τ.Κ. Αλίκων, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (εξ αναβολής)
2. Σχετικά με: α) τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στον Ν. 4178/2013, με την υπ’ αρ. 3476572 δήλωση ένταξης, β) αλλαγή ως προς το τοπογραφικό διάγραμμα της υπ’ αριθ. 96/04 άδειας οικοδομής και γ) τακτοποίηση αυθαιρεσιών, που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 23, παρ. 1, του Ν. 4178/2013 (κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που αναφέρονται στο ΦΕΚ 351/6-6-1989), σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίας και Κωνσταντίνας Σκηπιτάρη στον πεζόδρομο παλαιάς ηλεκτρικής Αφών Παπαδολιά, πρώην ανώνυμος δημοτική οδός 201 – πάροδος Ηλία Γκορτσολόγου – εντός σχεδίου Σπάρτης, Ο.Τ. 32, Δ.Κ. Σπαρτιατών, Δ.Ε. Σπαρτιατών, Δήμου Σπάρτης και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (εξ αναβολής)
3. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης στις κ.κ. Μαρία Αλευρά και Suzanne Hannelore Sollner εκσκαφών και ανέγερσης διώροφου κτηρίου κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) και πέργκολα, σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Μαρίας Αλευρά, στη θέση «Κάτω Φουντιάνικα», εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου, Δήμου Ελαφονήσου, Π.Ε. Λακωνίας, εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (εξ αναβολής)
4. Σχετικά με έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής στέγης και προσθήκης WC σε οικία φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Η. Πατρικουνάκου, εντός ορίων οικισμού Βαχού, δ. Ανατ. Μάνης, π.ε. Λακωνίας. (εξ αναβολής)
5. Χορήγηση άδειας μελέτης και φωτογράφησης στον κ. Αντώνιο Δημακάκο, της Επισκοπής στο Σταυρί και της Αγήτριας στο Μεζαπό δ. Ανατ. Μάνης.
6. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.», με την κωδική ονομασία “VAMVAKA_X (140 4017”, σε θέση εκτός ορίων οικισμού Τσόπακα, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
7. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης για τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας μισθωμένης από την κ. Ελένη Μαγγιώρου σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ανδρέα Λαμπρινάκου, στη θέση «Μπελεγρίνα», εκτός ορίων οικισμού Τριανταφυλλιάς, Τ.Κ. Πύργου Διρού, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου
8. Σχετικά με εργασίες μετατροπής κλίμακας στην ανατολική πλευρά της οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Noemi & Alex Martin στην Κάτω Πόλη Μονεμβασιάς σε δώμα.
9. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης για εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας σε διώροφο κτήριο δύο κατοικιών προ του 1955 για τοποθέτηση ικριωμάτων, επισκευή όψεων, επισκευή επιχρισμάτων, εργασίες εξωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ανακατασκευή στέγης και επεμβάσεις στις όψεις για την τροποποίηση ανοιγμάτων, και για τμήμα του κτηρίου ρυθμισμένο με τον Ν. 4495/2017, στη φερόμενη ιδιοκτησία κας Μπάρμπαρα Έιζερ, στη θέση «Βροντάς», Τομέας Α «Παλιά πόλη», εντός σχεδίου πόλης Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
10. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης για τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, στη φερόμενη ιδιοκτησία κ. Αργυρής Σαλούφα, εντός ορίων οικισμού Αλίκων, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
11. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης των κινητών και ακίνητων ευρημάτων, και ανατύπωσης σχεδίων και φωτογραφιών από το αρχείο της Ε.Φ.Α.ΛΑΚ., της σωστικής ανασκαφής του οικοπέδου Μουστακάκη στην οδό Βρασίδου 112, στο Ο.Τ. 36, στη Σπάρτη, και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, από τους κ.κ. Γεώργιο Σταϊνχάουερ, Αναστασία Παναγιωτοπούλου και Martin Schafer.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
12. Αίτημα έγκρισης μελέτης για την ανακαίνιση, αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ξενοδοχείου «Λακωνίς», στη θέση «Λακωνίς-Σελινίτσα», Δ.Ε. Γυθείου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (Συνεισήγηση με Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

13. Έγκριση ή μη μελέτης υπερύψωσης τοίχων, αντικατάσταση στέγης, προσθήκης σοφίτας και διαμόρφωσης όψεων, σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Αλεξάνδρου στη θέση “Ακούμαρος”, στο Γύθειο Π.Ε. Λακωνίας (Συνεισήγηση με Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας).
14. Μελέτη για ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αντώνη Δελλατόλα & Ειρήνης Μουστακαριά εντός των ορίων του οικισμού Λεωνιδίου του Δ.Ν. Κυνουρίας, στη συνοικία Σιός, Π.Ε. Αρκαδίας.
15. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4495/17 φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μάντζαρη Νικόλαου, στην θέση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας.
16. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης και προσθήκης Α΄ ορόφου, κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Marcus Schonfelder στο Γύθειο, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

17. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης αποτύπωσης διώροφης οικοδομής προς υπαγωγή αυθαιρεσιών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (άρθρο 116, παρ. 9 & 10), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Θανόπουλου Παναγιώτη στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, Δ. Ε. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας, Π. Ε. Μεσσηνίας (Συνεισήγηση με Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Δ.Ε.Π.Ν.Ι.).

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

18. Χορήγηση ή μη αδείας μελέτης και δημοσίευσης, από την Δρα Μαρία Χουντάση, των κοσμημάτων από πολύτιμους, ημιπολύτιμους λίθους και ύλες (πλην των ελεφαντοστέϊνων, των χρυσών και των σφραγιδόλιθων) που έχουν βρεθεί κατά τις ανασκαφές της Α.Υ. στο Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στα Αηδόνια Νεμέας κατά τα έτη 1978, 1979, 1980 και 1986.
19. Χορήγηση ή μη αδείας αρχικής έγκρισης διάθεσης εκπαιδευτικού εντύπου των εκδόσεων “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ” με τίτλο “ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ” στην ελληνική και αγγλική γλώσσα των εκπαιδευτικών εντύπων “Ηρακλής” και “ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ” στην αγγλική γλώσσα στα πωλητήρια των Αρχαιολογικών Μουσείων και Χώρων αρμοδιότητας EΦΑ Κορινθίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

20. Έγκριση ή μη της με α/α: 10852474 δήλωση υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατασκευής φερόμενης ιδιοκτησίας Δούρου Επαμεινώνδα στη θέση «Γκορτσούλι» στην εκτός ορίων οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Πικερνίου και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαντίνειας στη Δ.Ε. Μαντινείας Δήμου Τρίπολης
21. Έγκριση ή μη διάθεσης και πώλησης πολιτιστικών-εκπαιδευτικών προϊόντων της ΚΟΙΝΣΕΠ ICI από τα πωλητήρια των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.
22. Έγκριση ή μη αιτήματος για την κατεδάφιση ισόγειας αποθήκης και ερειπίων φούρνου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δήμητρας Φουρλά στην θέση «Νησί» στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

23. Σχετικά με αλλαγή χρήσης από τρεις κατοικίες σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, σε κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας «ΠΑΦΥΛΙΑΣ Α.Ε.» επί της οδού Φωτομάρα & Ιατρού 7 στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.
24. Σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση-διατήρηση ομπρελών σκίασης και τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικό χώρο καταστήματος που λειτουργεί ως «εστιατόριιο» σε κτίριο ιδ. Μαρίας Νυσταζοπούλου εκμισθωμένο από την «Α. Πανταζής και ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού Βασ. Όλγας 44, με πρόσωπο και στην οδό Βασ. Όθωνος 49 στην παλιά πόλη του Ναυπλίου 407 Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
25. Χορήγηση ή μη αδείας πώλησης παιδικών βιβλίων εκδόσεων «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» στα πωλητήρια των μουσείων αρμοδιότητας ΕΦΑΑΡΓ.
26. Έγκριση ή μη από την πλευρά της αρχαιολογικής νομοθεσίας υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 αυθαίρετων ισόγειων κτισμάτων, φερόμενης ιδιοκτησίας Δικαίου Νικόλαου, Δημητρίου και Κωνσταντίνου, στην περιοχή της Αρχαίας Τίρυνθας, Δ. Ναυπλιέων.
27. Έγκριση ή μη διάθεσης παιδικών βιβλίων των εκδόσεων “ΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΕ” στα πωλητήρια αρμοδιότητας ΕΦΑΑΡΓ.
28. Σχετικά με τη χορήγηση ή μη άδειας του παιδικού βιβλίου με τίτλο: Αλεξάνδρα Η Μικρή Μυκηναία των εκδόσεων ΠΑΤΑΚΗ στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων αρμοδιότητας ΕΦΑ Αργολίδας.
29. Χορήγηση ή μη άδειας διάθεσης του βιβλίου “Οι θεοί του Ολύμπου” των εκδόσεων “Σίγμα” στα πωλητήρια των Μουσείων της ΕΦΑΑΡΓ.

Τρίπολη, 10.12.2020
Η αν. Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Γεωργία Καλαντζή
Πάρεδρος ΝΣΚ