Η/Δ 18/17.12.2020 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η/Δ 18/17.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 18).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος ΝΣΚ

Αθήνα, 15.12.2020
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 18/17.12.2020

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας Vodafone Panafon AEE για τη χωροθέτηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία και κωδικό «SANTORINI PROFITIS ILIAS 100 5041» στη θέση Προφήτης Ηλίας Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 27912/ 19188/ 22/ 20.01.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. Έγκριση ή μη αιτήματος για την έγκριση του έργου “Ανέγερση Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ” ιδιοκτησίας Δήμου Αμοργού στη θέση Αγροκήπιο Καταπόλων, νήσου Αμοργού, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 568872/ 406356/ 550/ 21.10.2019) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
3. α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε διώροφη κατοικία φερομένης ιδιοκτησίας BERDI SHULI στον Αδάμαντα Μήλου και β) επισκευής της και προσθήκης της καθ’ ύψος σε αυτήν (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/419852/295012/559/05-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
4. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ιωάννη Πανόπουλου σχετικά με προσθήκη καθ΄ ύψος κλιμακωτής κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του, εντός του παραδοσιακού οικισμού της Καρδιανής Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/430107/302657/574/ 10-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. Έγκριση ή μη αιτήματος Κων/νου & Μάρκου Απέργη για αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία και προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος, σε κτήριο προϋφιστάμενο του ’55, φερόμενης ιδιοκτησίας τους στον Πύργο Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/430122/302670/575/10-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
6. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε διώροφη κατοικία φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίας Κατερίνη εντός της ζώνης προστασίας της Ι. Μ. Αγίου Ελευθερίου, εντός οικισμού Άνω Σαγκρίου νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/447794/315723/598/ 20-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
7. Έγκριση ή μη αιτήματος σχετικά α) με την έγκριση εργασιών αντικατάστασης δώματος και επισκευής παλαιάς ισόγειας οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Φιλήμονος Μαγγιώρου και β) με τη λειτουργία της ως εμπορικού καταστήματος με παραδοσιακά είδη δώρων με φερόμενη εκμισθώτρια την Χριστίνα Πεγκλίδου εντός της ζώνης προστασίας των Ι.Ν. Παναγίας Παντάνασσας και Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής στη Χώρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/447815/315738/599/20-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
8. Έγκριση ή μη αιτήματος Δημ. Αλιμπέρτη σχετικά με ανέγερση συγκροτήματος τεσσάρων ισόγειων κατοικιών σε φερόμενη ιδιοκτησία του στον Αρτεμώνα της Σίφνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/451590/318421/608/24-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
9. Έγκριση ή μη αιτήματος Ευάγγελου Ασημομύτη για την ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του εμβαδού 4001,00 τ.μ., στην εκτός σχεδίου περιοχή «Λειβάδια» εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στο «Βρυόκαστρο» Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/452249/318902/609/24-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
10. Έγκριση ή μη αιτήματος Γεώργιου Κωτσιόπουλου σχετικά με ανέγερση διώροφης κατοικίας με υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας του στην Καταβατή Σίφνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/453195/612/24-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
11. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ισόγειο κτίσμα φερομένης ιδιοκτησίας Γιακουμίνας Πίπιδα στο Κεραμί νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/453314/319724/614/24-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
12. Έγκριση ή μη αιτήματος των Μαρίας-Φιλοθέης Δεσποτίδου και Ιωάννη Κρασσά για ανέγερση νέας ισογείου οικοδομής με υπόγειο συνολικής κάλυψης 234,996 τ.μ. και δόμησης 199,84 τ.μ. στη θέση «στης Γιαλλούς» Δ.Δ. Δαμαριώνα νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/453380/319766/615/24-08-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
13. Έγκριση ή μη μελέτης συντήρησης-αποκατάστασης αρχαιολογικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Γ. Βασαλάκη στη θέση Γρόττα, Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/639144/452977/833/13-11-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
14. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «Μ-Κ ΠΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ», (πρώην ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ) σχετικά με α) την ανέγερση δύο νέων ισόγειων κατοικιών, β) την ανέγερση μιας νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο, γ) την επισκευή υφιστάμενης κατοικίας και δ) την κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών σε φερόμενη ιδιοκτησία της στη θέση «Άγιος Στάθης» Δ.Κ. Παροικιάς Δήμου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/606285/429716/788/30-10-2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη αιτήματος χωροθέτησης και λειτουργίας καταστήματος στη θέση ‘Λειβάδια’ Παροικιάς Πάρου, φερομένης ιδιοκτησίας Επιτροπάκη Ιώς (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/475687/335981/644/04.09.2020)
16. Έγκριση ή μη α) επισκευής παλαιών ισόγειων κτισμάτων σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ν. Καραγιάννη στο Κάστρο Σίφνου και β) αλλαγή της χρήσης τους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίασης) (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 475945/ 336188/ 646/ 04.09.2020)
17. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Σαλτερή στο Κεραμί νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/475969/336205/647/04.09.2020)
18. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Πίπιδα στο Κεραμί νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/476029/336249/648/04.09.2020)
19. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ευάγγελου Ασημομύτη για την ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του εμβαδού 4001,00 τ.μ., στην εκτός σχεδίου περιοχή «Λειβάδια» εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στο «Βρυόκαστρο» Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/492959/348475/656/11.09.2020)
20. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μαρίας Χατζηδάκη για χορήγηση στην Μικαέλα-Αλκήστιδα Σιμιτζή άδειας μελέτης της κατάστασης διατήρησης των τοιχογραφιών του ναού του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Αφικλή Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 496552/ 351081/ 658/ 14.09.2020)
21. Έγκριση ή μη μελέτης της εταιρείας «Rosesky Trading Limited» για την ανέγερση τεσσάρων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο «Νησί Άγιος Λουκάς» της νήσου Κύθνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/507394/358836/666/18.09.2020)
22. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «Α.Θ.ΑΝ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Ε.» για την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της εντός των ορίων του οικισμού Άνω Κουφονησίου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 509815/ 360481/ 669/ 21.09.2020)
23. Έγκριση ή μη αιτήματος για την αδειοδότηση λειτουργίας σταθμού σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδικό «ΚΟΥΦΟΝΗΣΗ Α/Τ 0340100» εκτός των ορίων του οικισμού Άνω Κουφονησίου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/509850/360509/670/21.09.2020)
24. Έγκριση ή μη μελέτης επισκευής και προσθήκης κατ΄επέκταση και καθ΄ ύψος σε υφιστάμενο παλαιό ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκίκα, που βρίσκεται στη θέση Βορεινά της Χώρας Ίου, εντός των ορατών τειχών της αρχαίας πόλης και εντός των ορίων του προστατευόμενου από το ΥΠΠΟΑ οικισμού της Χώρας νήσου Ίου.( ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/522392/369403/682/25.09.2020)
25. Έγκριση ή μη χωροθέτησης και λειτουργίας του καταστήματος «Μικρό Καφέ» φερομένου μισθωτή Χριστόφορου Παπαδόπουλου σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Νικολάου Μαρινόπουλου, στη θέση «Αγορά-Ταξιάρχης» Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/522820/369710/683/25.09.2020)
26. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Βλαχάκου και Αικατερίνης Μαραθιά στην Απολλωνία Σίφνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/591201/418857/762/23.10.2020)
27. Έγκριση ή μη εργασιών εκσκαφής για την κατασκευή υπογείου δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία, στη νήσο Πάρο, εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 672763/ 476958/ 869/30.11.2020)

ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
28. Έγκριση ή μη λειτουργίας Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE στην εκτός σχεδίου θέση “ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ” Μυκόνου με κωδικό θέσης «1000243 MIKONOS KOUNOUPAS» (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/705497/501031/929/14.12.2020)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
29. Έγκριση ή μη αιτήματος του Γεώργιου Παπαμιχαήλ για την υλοποίηση επεμβάσεων στο σπήλαιο Ζα Νάξου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-GRECABAT για την προστασία της σπηλαιόβιας πανίδας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 664464/ 471055/ 860/ 26.11.2020)

ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΑ Κυκλάδων και ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
30. Έγκριση ή μη μελέτης της εταιρείας «Rosesky Trading Limited» για την ανέγερση δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο «Νησί Άγιος Λουκάς» της νήσου Κύθνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 509966/ 360615/ 671/ 21.09.2020 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/705137/500751/927/14.12.2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά μέλη
1
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2
Δημήτριος Αθανασούλης
Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3
Αικατερίνη Δελλαπόρτα
Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
4
Γεωργία Παπαδοπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5
Μαρία Μανούδη
Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6
Μαρία Αργυροπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
7
Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8
Μαρία Μαρθάρη
Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
9
Ελευθερία Τσακανίκα
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του ΕΜΠ
10
Ειρήνη Ρίγγα
Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
11
Κωνσταντίνος Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

Αναπληρωματικά μέλη
1
Ουρανία Πατσοπούλου
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2
Μαρία Σιγάλα
Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3
Μανωλέσσου Ελένη
Αρχαιολόγος ΒΧΜ, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων
4
Παναγιώτα Πάντου
Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5
Αναστασία Μουτσίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
6
Ιωάννης Σταϊκόπουλος
Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
7
Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου
Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
8
Βάνα Μαχαίρα
Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
9
Αλεξάνδρα Σφυρόερα
μέλος ΕΔΕΙ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΠΚΑ
10
Κλεονίκη Μακρίδου
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΥΠΠΕΝ
11
Αντώνης Σιγάλας
Δήμαρχος Θήρας