Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 21-12-2020

8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ