8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού