ΠΡΑΞΗ 5η/ 28-12-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΑΞΗ 5η/ 28-12-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ 5η / 28-12-2020

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΕΦ.Α. Έβρου

 1. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από την προϊστορική θέση «Μικρό Βουνί» Σαμοθράκης στον Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Δημήτριο Μάτσα και στον μεταδιδακτορικό ερευνητή κ. Νεραντζή Νεραντζή.
 2. Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιοβοτανικού υλικού από την προϊστορική θέση «Μικρό Βουνί» Σαμοθράκης στην καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη και στην μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ. Μαρία Ντίνου.

ΕΦ.Α.Ροδόπης

 1. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης σαράντα οκτώ (48) ενσφράγιστων λαβών αμφορέων που φυλάσσονται στο αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής και στο Αρχοντικό Ταβανιώτη στη Μαρώνεια, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ροδόπης στην αρχαιολόγο κα Ευαγγελία Φράγκου.
 2. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας μελέτης λιθοτεχνικών συνόλων από τις Παλαιολιθικές θέσεις της νοτιοανατολικής πεδιάδας της Π.Ε. Ροδόπης στον κ. Παναγιώτη Λίτσιο στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής του έρευνας.
 3. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας ΕΦΑ Ροδόπης στον κ. Σ. Κιοτσέκογλου.

ΕΦ.Α. Ξάνθης

 1. Αναπομπή θέματος για χορήγηση άδειας κατοχής σαράντα πέντε (45) νομισμάτων διαφόρων περιόδων και δύο (2) αρχαίων αντικειμένων στον κ. Παναγιώτη Μορφίδη.

ΕΦ.Α. Καβάλας

 1. Χορήγηση άδειας μελέτης ανασκαφικού υλικού του Ιερού του ΉρωοςΑυλωνείτου στην κα Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη και τους συνεργάτες της.
 2. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 στο ακίνητο στη θέση «Άγιος Βασίλειος» Αστρίδα Θεολόγου Θάσου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Βογιατζή Δημήτριου.
 3. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 που αφορά την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου και των πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81 καθώς και της προσθήκης του ορόφου, στο ακίνητο εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στην Αστρίδα Θεολόγου Θάσου, Ν. Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ματούζη Γεώργιου.
 4. Εισήγηση για τη χορήγηση ή μη έγκρισης ανέγερσης συγκροτήματος 6 ισόγειων κατοικιών με στέγη και περίφραξη σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ειρήνης και Πολυξένης ΜΑΡΩΝΙΤΟΥ, σε εκτός σχεδίου περιοχή και εντός κήρυξης στη θέση «Μακρύαμμος» Λιμένα, Νήσου Θάσου.

Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.-Α.Μ.Θ.

 1. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 ακινήτου επί της οδού Ιουστινιανού 4, εντός της χαρακτηρισμένης ως «τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και ως «ιστορικός τόπος» περιοχής της χερσονήσου Καβάλας, γνωστής υπό το όνομα «Παναγία», φερόμενης ιδιοκτησίας ακινήτου Σταύρου Χριστίνας.
 2. Γνωμοδότηση για εργασίες στο κέλυφος του κτιρίου και για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας Γεύματος (πιτσαρία)» φερόμενης ιδιοκτησίας επιχείρησης «Τσαρτσαφλή Χριστίνα & Σια ΟΕ», σε ισόγειο κτίριο (κατάστημα) επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 60, πλησίον των χαρακτηρισμένων από το ΥΠΠΟΑ ως νεώτερα μνημεία: α) το κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί της οδού Βενιζέλου 5, β) το κτίριο Στάλιου επί της οδού Αγ. Γεωργίου 2 & Βενιζέλου και γ) το κτίριο του Λυκείου Ελληνίδων επί της οδού Αγ. Γεωργίου 1 & Βενιζέλου, στην Ξάνθη και έγκριση εργασιών.
 3. Έγκριση ή μη αυθαιρέτων κατασκευών για ακίνητο στον «ιστορικό τόπο» Μαρώνειας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αλεξανδροπούλου Κυριακής.
 4. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017) διαμερίσματος πρώτου ορόφου, στο κτίριο επί της οδού Θ. Πουλίδου 49, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «ιστορικού τόπου» της Παναγίας Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μάνταλου Νικολάου.
 5. Έγκριση ή μη αυθαιρέτων κατασκευών και παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε ακίνητο επί της οδού Καψάλη 15, εντός της χαρακτηρισμένης ως «τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και ως «ιστορικός τόπος», περιοχής της χερσονήσου Καβάλας, γνωστής υπό το όνομα «Παναγία», φερόμενης ιδιοκτησίας Μουστακίδη Αθανασίου &Μουστακίδη Γεωργίου-Ορέστη.
 6. Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και/ή πολεοδομικών παραβάσεων, στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019, σε ακίνητο εντός του «ιστορικού τόπου» Θεολόγου Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κουκουτίνη Γεωργίου &Δημητρέλη Μαρίας.

 

Ο Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Α.Μ.Θ.

Ματθαίος Κουτσουμανής

Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό