Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 29-12-2020, ώρα 09:30

  

    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                    

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                             Λάρισα, 21 Δεκεμβρίου 2020

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 296

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 258/29-12-2020, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  2. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.,  ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 29 η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  1. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Παπαγιάννη Αθανάσιου του Ζήση για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,84 KW στο αγροτεμάχιο 628 (αναδ. Μασχολουρίου 1969) της Τ.Κ. Μασχολουρίου, Δ.Ε. Σοφάδων, του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ευάγγελου Ζαννιά για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,99 kWp σε αγροτεμάχιο στη θέση «Παλιόμυλος» της Τ.Κ. Ταξιαρχών, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από την ανασκαφή στο οικόπεδο Φιλίππου Δενελάβα, στην αρχαία Δημητριάδα, άδειας πρόσβασης στο υλικό τεκμηρίωσης της παραπάνω ανασκαφής και δημοσίευσης μέρους αυτού

 

4. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από την ανασκαφή στο οικόπεδο Βασιλείου Πάσχου στο Βελεστίνο (αρχαία πόλη Φερών), πρόσβασης στο υλικό τεκμηρίωσης της παραπάνω ανασκαφής και δημοσίευσης μέρους αυτού

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για κατασκευή πισίνας», στη θέση “ΞΥΡΟΒΡΥΣΗ” εντός ορίων του οικισμού Άγιος Δημήτριος, του Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, της ΠΕ Μαγνησίας

 

6. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Αποκατάσταση παλαιού κτιρίου και μετατροπής του σε ξενώνα», επί της οδού Πολυτεχνείου, στη Σκιάθο

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Τσότσα Αποστόλου του Ηλία για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,84 kw, σε αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης 10.418,83 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Πλαγιά Οξυά» του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας

 

8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Αντιγόνης Μπουντινούλη δια του μελετητή «Καλφούντζος Γ. & ΣΙΑ Αγροσύμβουλοι Ενεργειακή» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,50kWp στο αγροτεμάχιο αρ. 107 αναδασμού Καλού Νερού (1964-1965), έκτασης 11.250,00τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας της, στη θέση «ΓΚΙΟΣΤΙΠΕ» της Τ.Κ. Καλού Νερού του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε. Λάρισας

 

9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας CETO ARZ ENERGY Μονοπρόσωπη ΙΚΕ διά του Περηφάνη Χρήστου, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,80 kW σε αγροτεμάχιο με αριθ. 202, έκτασης 8.000,00τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του στη θέση «ΒΡΑΣΤΗΡΟΥΛΙ-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας

 

10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Καψούρη Καλλιόπης δια του μελετητή «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,20kWp στο αγροτεμάχιο με αριθ. 320 και στοιχεία «Α-Β-Γ-Δ-Α», έκτασης 10.000,00τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας της, στη θέση «ΝΤΕΡΕΔΙΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Αρμενίου της Δ.Ε. Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας

 

11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 896,897, στη θέση, αγρόκτημα «Ζάππειο» στην Τ.Κ. Νέων Καρυών, Δ.Ε. Νίκαιας, του  Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας

 

12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ”ZEUS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ” για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,00 KWp στη θέση ”ΣΙΜΙΣΤΙΠΕ” σε αγροτεμάχιο αριθμού 163 και 164, στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου Δ. Τεμπών

 

13. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κώτσια Μιχαήλ, για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φ/Β σταθμού, ισχύος 499,87 kw, στη θέση “ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ”, Τ.Κ. Λυγαριάς, του Δήμου Τυρνάβου

 

14. Έγκριση ή μη της αίτησης της κ. Παρασκευής Καλαγιά για χορήγηση άδειας ανέγερσης διώροφης οικοδομής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της στη θέση «Πλατάνια» Βελίκας του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας

 

15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της  INTERPHOTON Eκμετάλλευση Ακινήτων Α.Ε. για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 18 ΜWp, στα μισθωμένα  αγροτεμάχια με αρ. 118, 144, 279 & 280, στη θέση Παληοχώρι ή Νταούλια, Τ.Κ. Θετιδίου και Άνω Δασολόφου, Δ.Ε. Πολυδάμαντα, Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                                 H Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                           Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

Πίνακας Αποδεκτών

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    1. Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Κολομπότσιος Γεώργιος

Αναπληρωτής ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

 

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

 

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Ματσούκα Δήμητρα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Αυγουροπούλου Σοφία

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Αδρύμη Βασιλική

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Παλιούρας Δημήτριος

Επίτιμος Διευθυντής

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

 

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαραριώτου Ειρήνη

Δημοτική Σύμβουλος Λάρισας

Κολλάτος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Τεμπών