Πρόσκληση Δευτέρα – 9 -11- 2020 και ώρα 9.00π.μ., | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Δευτέρα – 9 -11- 2020 και ώρα 9.00π.μ.,

 

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου που θα γίνει τη Δευτέρα, στις 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9.00π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επικαιροποίηση ή μη εικονογραφικού προγράμματος Ιερού Ναού Αγίων Πάντων στο Μιχαλίτσι, Δ. Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 2. Σχετικά με τη ζωγράφιση σταυρού και επιγραφής στο αέτωμα του νότιου προπύλου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μιχαλιτσίου (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 3. Έγκριση ή μη εργασιών αποχωμάτωσης στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ρωμνουσίου Καλόβρυσης Δήμου Κονίτσης (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 4. Έγκριση ή μη νέας πρότασης εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND, στη θέση «Μάτσικας» του Δήμου Ιωαννιτών (ΥΝΜ ΤΕΗ ΒΙΔΜ).
 5. Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.9MW στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ι.Κ.Ε. στην ΔΚ Μαυρόπουλου, Δήμου Πωγωνίου, ΠΕ Ιωαννίνων (ΥΝΜ ΤΕΗ ΒΙΔΜ).
 6. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,99 kw και χορήγησης άδειας εκσκαφών στα υπ’ αριθ. 41, 111 και 112 αγροτεμάχια, έκτασης 5.654, 5.653 και 5.653 τμ. αντιστοίχως, φερόμενης ιδιοκτησίας Παππά Ελευθερίας και Παππά Ηρακλή, στην Τσουκνίδα, της Τ.Κ. Βαλανιδοράχης, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας» (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 7. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού (βλ. συνημμένο κατάλογο) από τις ανασκαφές του Δ. Ευαγγελίδη στην Δωδώνη (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 8. Έγκριση ή μη της μελέτης για ανέγερση τριών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στη θέση «Τουρκοπάζαρο» εντός του ιστορικού τόπου της Πάργας (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ).
 9. Έγκριση ή μη κατεδάφισης παλιάς ερειπωμένης κατοικίας εντός του ιστορικού τόπου της Πάργας φερόμενης ιδιοκτησίας Ευάγγελου Ζέρβα (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ).
 10. Έγκριση η μη κατεδάφισης κατοικίας άνω των 100 ετών στα Άνω Πεδινά του Δήμου Ζαγορίου (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ).
 11. Έγκριση ή μη τοποθέτησης τέντας σε ισόγειο κατάστημα διατηρητέου κτηρίου επί της Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως στην Άρτα (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ).
 12. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 649,44 kw και χορήγησης άδειας εκσκαφών στο υπ’ αριθ. 40 αγροτεμάχιο, έκτασης 8.376,00 τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδιαμάντη Μιχάλη και Παπαδιαμάντη Ηρακλή, στη θέση Κοκίση Τσουκνίδας, της Τ.Κ. Βαλανιδοράχης, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας» (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 13. Έγκριση επικαιροποίησης – εξειδίκευσης μελέτης ανάδειξης Κάστρου Μαργαριτίου (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 14. Έγκριση επικαιροποίησης – εξειδίκευσης μελέτης στερέωσης και ανάδειξης του Κάστρου Ηγουμενίτσας (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 15. Έγκριση ή μη μελέτης για το έργο «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στο καθολικό της Ι. Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου» (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 16. Έγκριση ή μη για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» υπέρβασης δόμησης και υπέρβασης κάλυψης με αυθαίρετη κατασκευή ισογείου χώρου εκτός νόμιμου περιγράμματος, σε κτήριο κατοικίας προϋφιστάμενο του 1955, επί της οδού Μάνθου Οικονόμου 11 (Ο.Τ. 3), εντός του φρουρίου των Ιωαννίνων, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Γουβιά. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 17. Έγκριση ή μη εργασιών τοποθέτησης αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης στην ΤΚ Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 18. Έγκριση ή μη υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών της υφιστάμενης πτηνοτροφικής εγκατάστασης, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ιουλιέτας Λισγάρα, ευρισκόμενης στο αγροτεμάχιο με αρ. 500 του αναδασμού Καστρίτσας 1974, του Δ.Δ. Καστρίτσας, Δ. Ιωαννιτών, Π. Ε. Ιωαννίνων, στις διατάξεις του τμήματος Δ΄, του Νόμου 4495/2017. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 19. Έγκριση ή μη εργασιών αντικατάστασης στέγης Ι. Ν. Αγίας Αικατερίνης Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 20. Έγκριση ή μη διάνοιξη δρόμου στο Κάστρο Κιάφας Δήμου Σουλίου Περιφερειακής Ενότητας Ηγουμενίτσας (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 21. Έγκριση ή μη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,61 kW από τον κ. Τρομπούκη Θωμά σε γήπεδο έκτασης 6.093,03τμ.(αγρ.672 αναδασμούέτους1983-1985) στη θέση «Μεϊντάνια – Κάμπος Κόνιτσας» κτηματικής περιφέρειας ΤΚ Κόνιτσας ΔΕ Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 22. Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,9MW (900 ΚW) στο πλαίσιο εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την εταιρεία «ΑΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΚΕ» στη θέση «Ρέμα Κουβαρά» κτηματικής περιφέρειας Δ.Κ. Μαυρόπουλου ΔΕ Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου ΠΕ Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 23. Λειτουργία υφισταμένων σταβλικών εγκαταστάσεων από τους κ. Χήρα Παναγιώτη και Μίρτση Δέσποινα σε γήπεδο έκτασης 9.079,68 τμ. Στην κτηματική περιφέρεια ΤΚ Καλλιθέας Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 24. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας ανέγερσης τριών λιθόκτιστων κατοικιών και τριών πισίνων στο υπ. αρ. 586 τεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Νεοφώτιστου στην περιοχή της Σκάλας Μαργαριτίου (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 25. Έγκριση ή μη χορήγησης έγκρισης εξαγοράς του υπ. αρ. 558 τεμαχίου από τον κ. Βασίλειο Ντόστα του Γεωργίου για την λειτουργία πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης στην περιοχή της Σκάλας Μαργαριτίου (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 26. Χορήγηση ή μη παραχώρηση έκτασης κατά χρήση, για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σουλίου θέση «Αρδελίνα» στην κ. Μαρία Τόκα του Ευθυμίου στην Τ.Κ. Σαμονίβας Δήμου Σουλίου (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 27. Χορήγηση ή μη παραχώρηση έκτασης κατά χρήση για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σουλίου θέση «Άνω Σιούρος» στον κ. Παπαϊωάννου Φώτιο του Αθανασίου στην Τ.Κ. Αυλοτόπου Δήμου Σουλίου (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 28. Χορήγηση έγκρισης ή μη εκτέλεσης του έργου διάνοιξη δρόμου προς ιστορική οικία Τζαβέλα στον οικισμό Σαμονίβας Δήμου Σουλίου (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 29. Γνωμοδότηση για τοποθέτηση προστατευτικών υαλοπετασμάτων σε κατάστημα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 52, στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων(EΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 30. Διαβίβαση εισήγησης για έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,99 kw και χορήγησης άδειας εκσκαφών στα υπ’ αριθ. 184Α και 184Β αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης 15.269τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Τόλια και Αικατερίνης Λιόλιου, στην Τ.Κ. Θεμέλου, της Δ.Ε. Φαναρίου, του Δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 31. Διαβίβαση εισήγησης για έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,99 kw και χορήγησης άδειας εκσκαφών στα υπ’ αριθ. 36 και 37 αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης 16.960τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Νικολάου, στην Τ.Κ. Τσουκνίδας, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 32. Διαβίβαση εισήγησης για έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,99 kw και χορήγησης άδειας εκσκαφών στα υπ’ αριθ. 152 και 153 αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης 14.853τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Γιάγια, στη θέση Κολόβια και Παλιόμηλος στην Τ.Κ. Μεσοποτάμου, της Δ.Ε. Φαναρίου, του Δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 33. Διαβίβαση εισήγησης για έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,99 kw και χορήγησης άδειας εκσκαφών στο υπ’ αριθ. 183 αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης 12.390,00τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Γεώργα, στην Τ.Κ. Θέμελου, της Δ.Ε. Φαναρίου, του Δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 34. Έγκριση ή μη έκδοσης περιβαλλοντικών όρων της υφισταμένης πτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας κ. Παππά Κων/νου, στη θέση «Ρίτσου», στο Δ.Δ. Ηλιόκαλης, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 35. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ Χαρίκλειας Ε. Καζούκα, στην κτηματική περιφέρεια Γραμμενίτσας Δήμου Αρταίων (ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ).
 36. Χορήγηση ή μη έγκρισης αποκατάστασης του ναού Αγίου Γεωργίου Αμμοτόπου Π.Ε. Άρτας (ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ).
 37. Γνωμοδότηση για την κατασκευή πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης και την έκδοση άδειας εγκατάστασης ογδόντα αγελάδων ελευθέρας βοσκής (40 Ι.Ζ.), σε αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στις θέσεις «Λυγιά» και «Λιουμπέτσι», Δήμου Ηγουμενίτσας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 38. Σχετικά με τη χρήση ιδιωτικού αύλειου χώρου (για τραπεζοκαθίσματα) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Φιλανθρωπηνών 6 εντός του Κάστρου Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 39. Χορήγηση ή μη έγκρισης ανέγερσης νέας πενταόροφης οικοδομής (με πυλωτή και ισόγειο) σε οικόπεδο επί της οδού Γ. Καζάντη και Χ. Λουριώτη (Ο.Τ. 396), στην Άρτα (ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ).
 40. Έγκριση ή μη της μελέτης λήψης άμεσων μέτρων στερέωσης του σεισμόπληκτου ναού Κοίμησης Θεοτόκου Δ.Ε. Λούρου Δήμου Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 41. Έγκριση ή μη μελέτης λήψης άμεσων μέτρων στερέωσης του σεισμόπληκτου Ιερού ναού του Προφήτη Ηλία Τρίκαστρου Δ.Ε. Λούρου Δήμου Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 42. Έγκριση ή μη διαμόρφωσης αυθαίρετων κτισμάτων για υπαγωγή στον ν.4495/17 εντός του χαρακτηρισμένου οικισμού των Καλαρρυτών του νομού Ιωαννίνων (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ).
 43. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής σε παλιά κατοικία εντός του ιστορικού κέντρου των Ιωαννίνων επί των οδών Κ. Κατσάρη και Σ. Σκίπη (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ).

 

 

 

Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τη Γραμματέα του ΤΣΜΗ, την οποία οφείλουν να ενημερώσουν και για τον λόγο της απουσίας τους.

 

 

           Η Γραμματέας

 

Αθηνά Ζωγάκη

Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

 

                   Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Κουλούρης

Πάρεδρος Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους