ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/19.01.2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/19.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να
παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. με
τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια
διάταξη (ΠΡΑΞΗ 1).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε
τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος ΝΣΚ

Αθήνα, 14.01.2021
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 01/19.01.2021

ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Έγκριση ή μη α) επισκευής παλαιών ισόγειων κτισμάτων σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ν. Καραγιάννη στο Κάστρο Σίφνου και β) αλλαγή της χρήσης τους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίασης) (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 475945/ 336188/ 646/ 04.09.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Σαλτερή στο Κεραμί νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/475969/336205/647/04.09.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
3. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Πίπιδα στο Κεραμί νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/476029/336249/648/04.09.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
4. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μαρίας Χατζηδάκη για χορήγηση στην Μικαέλα-Αλκήστιδα Σιμιτζή άδειας μελέτης της κατάστασης διατήρησης των τοιχογραφιών του ναού του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Αφικλή Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 496552/ 351081/ 658/ 14.09.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «Α.Θ.ΑΝ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Ε.» για την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της εντός των ορίων του οικισμού Άνω Κουφονησίου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 509815/ 360481/ 669/ 21.09.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
6. Έγκριση ή μη αιτήματος για την αδειοδότηση λειτουργίας σταθμού σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδικό «ΚΟΥΦΟΝΗΣΗ Α/Τ 0340100» εκτός των ορίων του οικισμού Άνω Κουφονησίου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/509850/360509/670/21.09.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
7. “Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κατάστημα, σε ακίνητο επί οικοπέδου φερομένης ιδιοκτησίας Δημητρίου Καρατζά στο Κάστρο Αντιπάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/338029/238186/703/01.10.2020)
8. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε διώροφη κτίριο επιπλωμένων διαμερισμάτων με υπόγειο με την επωνυμία «Εμπροστιάδα» φερόμενης ιδιοκτησίας Σταματίου Μαύρου στη θέση
Φωτοδότης ή Βλυχά στη Χώρα Αμοργού, και την προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος σε ασκεπές παλιό λιθόκτιστο κτήριο» (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/555186/393136/712/08.10.2020)
9. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου για χορήγηση άδειας μελέτης και φωτογράφισης των τοιχογραφιών που κοσμούν τα κτιστά τέμπλα έξι (6) ναών της Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/555468/393333/713/08.10.2020)
10. Έγκριση ή μη αιτήματος των Bruno Japy και Caroline Maubert για χορήγηση άδειας κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων σε γήπεδο στη θέση «Κρητικού», νήσου Ίου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/555541/393385/714/08.10.2020)
11. Έγκριση ή μη αιτήματος για την εγκατάσταση και λειτουργία Καταστήματος Υ.Ε. στο ισόγειο κτηρίου, φερόμενου μισθωτή Ιωάννη Επιτροπάκη, στη θέση «Λιβάδια» εντός οικισμού Παροικιάς του Δήμου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/556457/394072/715/08.10.2020)
12. Έγκριση ή μη αιτήματος για την εγκατάσταση και λειτουργία Καταστήματος Υ.Ε. στο ισόγειο κτήριο, φερόμενου μισθωτή «Αρσένης και Θεοδώρα Λουκή Ο.Ε.», στη θέση «Βίτζι» εντός οικισμού Παροικιάς του Δήμου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/556529/394121/718/08.10.2020)
13. Έγκριση ή μη αιτήματος για εργασίες επισκευής κατοικίας προ του 1975 σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Βιργινίας Οικονόμου, εμβαδού 163,57 τ.μ. εντός παραδοσιακού οικισμού Μπερδεμιάρος Δήμου Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/558455/395520/721/09.10.2020)
14. Έγκριση ή μη χωροθέτησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης αναψυχής και επιχείρησης μαζικής εστίασης, παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος” φερομένης εκμετάλλευσης BARBAROSSA IKE και φερομένης ιδιοκτησίας των κκ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Π. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ Γ. κ’ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ – ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ Ι. – ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΠ. – ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Ε. κ’ Ν. στην περιοχή Λιμανάκι Νάουσας Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/572785/405923/735/15.10.2020)
15. Έγκριση ή μη αιτήματος του Julien Faguer για τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης του οπισθότυπου της επιγραφής με Αρ. ευρ. Α 81 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/577400/409134/746/19.10.2020)
16. ΕΙΣΗΓΗΣΗ-Αίτημα για έγκριση Υπαγωγής στο Ν.4495/17 φερόμενης ιδιοκτησίας του Παναγιώτη Τσαντάνη στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/590933/418672/760/23.10.2020)
17. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Σπύρου & Γιακουμήνας Δαφερέρα εντός οικισμού Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/591155/418827/761/23.10.2020)
18. Έγκριση ή μη αιτήματος της Sabrine LABARQUE (δια του μηχανικού Χρήστου Ζυγούρη) για χρηματοδότηση της ανασκαφικής διερεύνησης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της στη θέση «Τρυπητή» Μήλου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/594992/421546/768/26.10.2020)
19. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ στη θέση «Περιφερειακή Οδός » Δ.Κ. Παροικιάς ν. Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/595472/421872/769/26.10.2020)
20. Έγκριση ή μη αιτήματος για προσθήκες κατ΄ επέκταση ισόγειας κατοικίας και αποθήκης, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων της κατοικίας, κατεδάφιση βοηθητικού χώρου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο εμβαδού 644,44 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Antoinette Mockli, εντός παραδοσιακού οικισμού Τριαντάρου, Δήμου Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/599081/424377/773/27.10.2020)
21. Έγκριση ή μη αιτήματος Κων/νου & Σταυρούλας Καϊρη για ανέγερση νέου διώροφου κτηρίου με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές με χρήση κατοικίας στην Κατσάγρα, στη Χώρα Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/599545/424726/775/27.10.2020)
22. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μόδεστου Σιώτου για την πραγματοποίηση ήπιων εργασιών εξυγίανσης δώματος (για λόγους ασφαλείας) με χρήση ασβεστονιάματος και την προσθήκη υδρορροών επί παλαιού λιθόκτιστου συγκροτήματος (οικία-κεραμοποιείο) φερόμενης ιδιοκτησίας του στη θέση «Τυρί» Χώρας Τήνου εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Πόλες-Πάνω Σταμνάδικα» Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/599929/425010/777/29.10.2020)
23. Έγκριση ή μη αιτημάτων α) επισκευής παλαιού κτίσματος, β) επισκευής ξερολιθιάς και γ) ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Βασίλειου Γαλάνη, εμβαδού εμβαδού 6793.50 τ.μ., εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Πανόρμου στη Νάξο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/606073/429557/78730.10.2020)
24. Αίτημα της Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με την κατασκευή δύο ξύλινων εξωτερικών σταθερών κατασκευών για την τοποθέτηση σκιάστρων (πέργκολες) στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/702197/498723/922/11.12.2020)
25. Έγκριση ή μη από πλευράς αρχαιολογικού νόμου αιτήματος της ΕΑΣ Νάξου για χορήγηση αδείας για κτηριολογικές επεμβάσεις για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του τυροκομείου, φερομένης ιδιοκτησίας της ΕΑΣ, το οποίο βρίσκεται εντός της Ζώνης Β, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης των Υρίων Νάξου (736631/13.01.2021)

ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

26. Έγκριση ή μη λειτουργίας Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE στην εκτός σχεδίου θέση “ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ” Μυκόνου με κωδικό θέσης «1000243 MIKONOS KOUNOUPAS» (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/705497/501031/929/14.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΑ Κυκλάδων και ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

27. Έγκριση ή μη μελέτης της εταιρείας «Rosesky Trading Limited» για την ανέγερση δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο «Νησί Άγιος Λουκάς» της νήσου Κύθνου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 509966/ 360615/ 671/ 21.09.2020 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/705137/500751/927/14.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

28. Έγκριση ή μη μελέτης της εταιρείας «Rosesky Trading Limited» για την ανέγερση τεσσάρων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο «Νησί Άγιος Λουκάς» της νήσου Κύθνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/507394/358836/666/18.09.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ