Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Πέμπτη 28-1-2021, ώρα 9:30

  

    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                    

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                             Λάρισα, 25 Ιανουαρίου 2021

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 315

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 259/28-01-2021, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.,  ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 28 η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. – «ARELAND» για την ανέγερση νέας Βιοτεχνικής Μονάδας Παραγωγής Επεξεργασμένων & Συντηρημένων Ξηρών Καρπών στο αγροτεμάχιο με αριθ. 554 (αναδασμού Χάλκης 1990), έκτασης 15.000,00τ.μ., στη θέση «ΣΟΒΑΤΙ» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Χάλκης της Δ.Ε. Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.
 2.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της Παπαχατζή Αθανασίας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,98 kWp., σε αγροτεμάχιο, έκτασης 10.000,00 τ.μ., στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Νεοχωρίου – Καστρίου του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Παπαδημητρίου Χριστίνας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,95 kWp., σε αγροτεμάχιο με αριθ. 90, έκτασης 5.679,00τ.μ., στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Κυπαρισσίου της Τ.Κ. Μοσχοχωρίου της Δ.Ε. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.
 4.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας  ENERGY VENTURES Ι Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,84 kWp., σε αγροτεμάχιο με αριθ. 210 (αναδασμός «Ομορφοχώρι» 1971), έκτασης 8.046,00τ.μ. στη θέση «Εννιάρια» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Ομορφοχωρίου της Δ.Ε. Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.
 5.  Έγκριση ή μη κατάχωσης αποσπασματικά σωζόμενων αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων»
 6.  Έγκριση ή μη του αιτήματος  της κ. ΜΕΡΑ ΦΑΝΗΣ για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φ/Β σταθμού, ισχύος 499,82 KWp, στη θέση ”ΕΣΚΗ ΕΒΛΕΡ ”, Τ.Κ Αμπελώνα του Δ. Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας.
 7.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. ΧΟΥΡΧΟΥΜΠΑ ΧΡΗΣΤΟΥ για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φ/Β σταθμού, ισχύος 447,79 KW και περίφραξης του, στη θέση ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΓΚΕΝΤΙΚΙ της Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δ. Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο αγροτεμάχιο εμβαδού 14.715,22, στη θέση  «Βάτα» στην Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηριού, του  Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Βασιλείου Παπαδόπουλου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο 154, της Τ.Κ. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αναστασίας Ποιμενίδου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο 155, της Τ.Κ. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Λαμπρινής Ζεϊμπέκη, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο αρ. 76, στη θέση «Κλαράκια» της Τ.Κ. Καλού Νερού, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

12. Έγκριση ή μη των μελετών συντήρησης που αφορούν: 1. Στην κατάσταση διατήρησης και στις προτάσεις συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου του Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων. 2. Στη συντήρηση και αποκατάσταση των λίθινων μελών του κτιρίου επί της οδού Γαριβάλδη 6 (Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο Τρικάλων) στα Τρίκαλα

13. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Προσθήκη καθ’ ύψος και υπόγειας κλειστής θέσης στάθμευσης σε λιθόκτιστη κατοικία και κατασκευή πέτρινων στοιχείων στον ακάλυπτο χώρο», εντός ορίων οικισμού Μουρεσίου, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας

14. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Ανέγερση τετραώροφης πολυκατοικίας με καταστήματα στο ισόγειο», στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 22, στο Ο.Τ. 13, στην Καρδίτσα, Δ.Ε. Καρδίτσας, Δ. Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

15. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφισης, κατασκευής εκτύπου και δημοσίευσης αδημοσίευτου τμήματος ενεπίγραφης μαρμάρινης στήλης από τη Φίλια Καρδίτσας

16. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης εκατόν έξι (106) αδημοσίευτων αρχαίων αντικειμένων, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου Σκοπέλου.

17. Επανεξέταση αιτήματος της κας Ντόντου Ασημούλας του Θεοδώρου για τη χορήγηση ή μη άδειας ανέγερσης νέου ισόγειου καταστήματος «Super Market με πατάρι» σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, το οποίο  βρίσκεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 31 εντός του σχεδίου πόλεως Βελεστίνου του Δ. Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

18.  Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Διαμαντόπουλου Νικόλαου του Παναγιώτη δια του πληρεξούσιου κ. Βύρωνα Ιακωβάκη για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 409,84 KW στο αγροτεμάχιο αρ. 99 (αναδ. Κοσκινά 1967) στην Τ.Κ. Κοσκινά, Δ.Ε. Παλαμά του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.

19.  Χορήγηση ή μη άδειας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 499,50 KW, της εταιρείας ΓΑΙΑ POWER MIKE, στο τμήμα 2α του αρ. 2 αγροτεμαχίου, συνολικής έκτασης 20.000 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας της κας Πάσιου Παρασκευής, της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Ανάβρας, Δ.Ε. Ταμασίου του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                                 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                           Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

Πίνακας Αποδεκτών

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    1. Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Κολομπότσιος Γεώργιος

Αναπληρωτής ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

 

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

 

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Ματσούκα Δήμητρα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Αυγουροπούλου Σοφία

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Αδρύμη Βασιλική

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Παλιούρας Δημήτριος

Επίτιμος Διευθυντής

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

 

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαραριώτου Ειρήνη

Δημοτική Σύμβουλος Λάρισας

Κολλάτος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Τεμπών