Υπουργείο Πολιτισμού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/29.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 08:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 2).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε
τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Με εντολή της Προέδρου
Η Γραμματέας του Συμβουλίου
Μαρία Γερανίου
Αρχαιολόγος

Αθήνα, 26.01.2021
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 2/29.01.2021

ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του Παναγιώτη Τσαντάνη στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/590933/418672/760/23.10.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Σπύρου & Γιακουμήνας Δαφερέρα εντός οικισμού Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/591155/418827/761/23.10.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
3. Έγκριση ή μη αιτήματος για προσθήκες κατ΄ επέκταση ισόγειας κατοικίας και αποθήκης, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων της κατοικίας, κατεδάφιση βοηθητικού χώρου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο εμβαδού 644,44 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Antoinette Mockli, εντός παραδοσιακού οικισμού Τριαντάρου, Δήμου Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/599081/424377/773/27.10.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
4. Έγκριση ή μη αιτήματος Κων/νου & Σταυρούλας Καϊρη για ανέγερση νέου διώροφου κτηρίου με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές με χρήση κατοικίας στην Κατσάγρα, στη Χώρα Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/599545/424726/775/27.10.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μόδεστου Σιώτου για την πραγματοποίηση ήπιων εργασιών εξυγίανσης δώματος (για λόγους ασφαλείας) με χρήση ασβεστονιάματος και την προσθήκη υδρορροών επί παλαιού λιθόκτιστου συγκροτήματος (οικία-κεραμοποιείο) φερόμενης ιδιοκτησίας του στη θέση «Τυρί» Χώρας Τήνου εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Πόλες-Πάνω Σταμνάδικα» Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/599929/425010/777/29.10.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
6. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΕΑΣ Νάξου για χορήγηση αδείας για κτηριολογικές επεμβάσεις για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του τυροκομείου, φερομένης ιδιοκτησίας της ΕΑΣ, το οποίο βρίσκεται εντός της Ζώνης Β, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης των Υρίων Νάξου (736631/13.01.2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ (χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία)
7. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο νέων ισόγειων οικοδομών σε γήπεδο εμβαδού 1.850,00τμ. φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Θεολογίτου στη θέση Άγιος Νικόλαος στα Κατάπολα Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/613046/434659/793/03.11.2020)
8. α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αφών Καραγιάννη (πρώην Κατακουζηνού, μισθωτής Β. Μεσολογγίτης) στη θέση Κολυμπήθρες ΔΚ Νάουσας Πάρου και β) έγκριση ή μη επισκευών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, κατασκευής ξερολιθιάς, δενδροφύτευσης και τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων στο ως άνω ακίνητο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/620706/440115/802/05.11.2020)
9. Έκγριση ή μη αιτήματος του Βασιλείου Σούλη για έγκριση διενέργειας οικοδομικών εργασιών και χρήσης ΚΥΕ σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας του στο Φιλώτι νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/626248/443931/808/09.11.2020)
10. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ισόγειων κατοικιών σε ακίνητο εμβαδού 4325,17 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Πηνελόπης Ματσούκα και Άγγελου και Ήβης Αδαμακοπούλου στη θέση Κακνάδος, εντός ζώνης Β Σαγκρίου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/626779/444318/809/09.11.2020)
11. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ντρίτα Ντέλιου σχετικά με χωροθέτηση ΚΥΕ σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Φραγκούλη στη θέση «Αγορά-Ταξιάρχης» στην Παροικιά Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/627554/444869/812/09.11.2020)
12. Έγκριση ή μη μελέτης Δήμου Κιμώλου για την αποκατάσταση και επανάχρηση της Νότιας Πύλης και παρακείμενων διώροφων κτισμάτων στο Κάστρο Κιμώλου και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/630827/447135/816/10.11.2020)
13. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης καθ’ ύψος σε υφιστάμενο κέλυφος σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Π. Μπίτα- Άλ. Μαχμούτι στη θέση «Μεσάδα» Ιουλίδας Κέας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/633448/448941/819/11.11.2020)
14. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής διαρρύθμισης κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Donatella Paleologo στη θέση ‘’Ποταμός’’ Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/633496/448976/820/11.11.2020)
15. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του Ιωάννη & Παναγιώτη Κουταβά στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/633511/448987/821/11.11.2020)
16. Έγκριση ή μη εργασιών αποπεράτωσης διωρόφου κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Άννας Ασλάνοβα στα Μάρμαρα Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 633527/ 448998/ 822/ 11.11.2020)
17. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ στη θέση «Ανάσταση» Δ.Κ. Λευκών, ν. Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/633554/449022/823/11.11.2020)
18. Έγκριση ή μη αιτήματος εργασιών επισκευής και επανάχρηση υπάρχοντος ισογείου κτιρίου (ελαιοτριβείου), υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και μετατροπής του σε κατάστημα με βοηθητικούς χώρους, προσθήκης κατ΄ επέκταση νέου διωρόφου κτιρίου με υπόγειο για χρήση καταστήματος και κατοικίας, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Άννας Ξενάκη, πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, εντός οικισμού Μελάνων νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/636608/451226/829/11.11.2020)
19. Έγκριση ή μη εργασιών αποκατάστασης όψεων και συντήρησης και ανακατασκευής των εξωστών, οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Jaume Serarols Fajas & Cucurella Borras Maria Ester, στο Κάστρο Αντιπάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/638378/452433/832/13.11.2020)
20. Έγκριση ή μη αιτήματος της TKC KOLEKSION Α.Ε. για χρηματοδότηση σωστικής ανασκαφής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Iεράς Μονής Προφήτη Ηλία στο Καμάρι νήσου Θήρας (721738/14.01.2021)
21. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ευάγγελου Σταματελάτου για την ανέγερση νέας πέτρινης ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή και την επισκευή ερειπωμένου κελιού, σε αγροτεμάχιο εμβαδού 5.042,51 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Μάρκ Νανινι στην θέση Ρέθι-Πλοκωτό Μπατσίου Δήμου Άνδρου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Βριοκάστρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/685066/486001/883/04.12.2020) (χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία)
22. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης ξενοδοχείου στη θέση Καρδαμίδα εντός του οικισμού της Άνω Μεράς ν. Μυκόνου κατόπιν σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε ακίνητο (οικόπεδο 1) φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Royalblue Real Estate Investments IKE (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/719423/510767/949/17.12.2020)
23. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής σε οικόπεδο εμβαδού 2.822,00τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας και Ιωάννη Μωραϊτάκη στη θέση Μαρασκάς εντός του οικισμού Καταπόλων στην Αμοργό (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/720968/511786/952/18.12.2020) (κατόπιν αιτήματος επίσπευσης)
24. Έγκριση ή αιτήματος μελέτης εμπρορικών αμφορέων από τη Δήλο από τον Δρ. Jean-Yves Empereur και τη Δρ. Ελένη Ράπτη (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 740023/ 526035/ 975/ 30.12.2020)
25. Έκγριση ή μη αιτήματος της Καραμολέγκου Αρτεμίας για χρηματοδότηση σωστικής ανασκαφής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της στο Καμάρι νήσου Θήρας (1142/18.01.2021)
26. Έγκριση ή μη αιτήματος των Αλ. Αμπατζή, Αικ. Ευριπίδη και Ελ. Μάσουρα για την ανέγερση μίας ισόγειας κατοικίας στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας τους, στη θέση «Ευαγγελίστρια» Καταβατής Δήμου Σίφνου μετά από σωστική ανασκαφική έρευνα (18000/19.01.2021)
27. Έγκριση ή μη αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια νέων υδραγωγείων ύδρευσης νήσου Θηρασίας» (448973/25.01.2021) (χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία)
28. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΔΕΥΑΠ για την εκτέλεση του έργου «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης» (394204 /26.01.2021) (χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία)

ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

29. Έγκριση ή μη αιτήματος του Γεωργίου Αραούζου για χορήγηση άδειας επέκτασης και προσθήκης ορόφου σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας του στην περιοχή «Μύλοι» νήσου Ίου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/731015/519157/962/24.12.2021)
30. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση δύο διώροφων κτηρίων με υπόγειο χώρο στάθμευσης και ισόγειο κατάστημα», σε ακίνητο που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού του Πύργου Καλλίστης, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μάρκου Φύτρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/736091/522953/972/29.12.2020)
31. Έγκριση ή μη μελέτης για νέο διώροφο κτήριο με σοφίτα, τεσσάρων διαμερισμάτων», σε κάθετη ιδιοκτησία οικοπέδου που βρίσκεται εντός οικισμού Καρτεράδου της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου και Γεωργίας Χαραλαμποπούλου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/742685/528083/980/31.12.2020)

ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΑΚΥΚ και ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

32. Έγκριση ή μη αιτήματος της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για Εγκατάσταση μικροεπεκτατικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας 90814 PAROIKIA CNR2 στην Παροικιά Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 626895/ 444409/ 811/ 09.11.2020 και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 742763/ 528137/ 981/ 31.12.2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά μέλη
1
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2
Δημήτριος Αθανασούλης
Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3
Αικατερίνη Δελλαπόρτα
Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
4
Γεωργία Παπαδοπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5
Μαρία Μανούδη
Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6
Μαρία Αργυροπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
7
Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8
Μαρία Μαρθάρη
Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
9
Ελευθερία Τσακανίκα
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του ΕΜΠ
10
Ειρήνη Ρίγγα
Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
11
Κωνσταντίνος Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

Αναπληρωματικά μέλη
1
Ουρανία Πατσοπούλου
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2
Μαρία Σιγάλα
Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3
Μανωλέσσου Ελένη
Αρχαιολόγος ΒΧΜ, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων
4
Παναγιώτα Πάντου
Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5
Αναστασία Μουτσίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
6
Ιωάννης Σταϊκόπουλος
Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
7
Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου
Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
8
Βάνα Μαχαίρα
Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
9
Αλεξάνδρα Σφυρόερα
μέλος ΕΔΕΙ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΠΚΑ
10
Κλεονίκη Μακρίδου
Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΥΠΠΕΝ
11
Αντώνης Σιγάλας
Δήμαρχος Θήρας