Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 12:30 μ.μ.

2η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Παρασκευή 29/01/2021 – Γ. Σεπτεμβρίου 42 ) [Τηλεδιάσκεψη]

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

1. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης νέας τετραώροφης οικοδομής κατοικιών με ισόγειο, δύο υπόγεια και φυτεμένο δώμα, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΑΝ Α.Ε. στη συμβολή των οδών Δημοφώντος 105 και Αδράστου 4, Ο.Τ. 59020, στην περιοχή Άνω Πετράλωνα, Δήμο Αθηναίων

2. Έγκριση ή μη πρότασης διατήρησης αρχαίων σε εκσκαφή υπογείου υφιστάμενου διώροφου κτηρίου καταστημάτων με υπόγειο στη συμβολή των οδών Χριστοκοπίδου 19 και Αυλητών 1, περιοχή Ψυρρή, στο Δήμο Αθηναίων

3. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για ένα (1) κινητό μνημείο στον κ. Αντώνη Βασιλείου του Ιωάννη.

4. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής αρχαίων αντικειμένων στον κ. Λιάγγη Στυλιανό

5. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής αρχαίου αντικειμένου στον κ. Λάβδα Αλέξανδρο

6. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής σαράντα δύο (42) νομισμάτων στον κ. Μιχαηλίδη Γεώργιο

7. Διαβίβαση αιτήματος της κ. Ελένης Μπαρμπαρίτσα για την χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης σιδερένιου ξίφους με αρ. κατ. 21570 που φυλάσσεται στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης

8. Πρόταση διατήρησης ή μη αρχαίων που βρέθηκαν σε εκσκαφές ενίσχυσης θεμελίων υφιστάμενων κτηρίων στο ακίνητο επί της οδού Λουκά Νίκα 9, περιοχή Ψυρρή, στο Δήμο Αθηναίων

9. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για εξακόσια πενήντα οχτώ (658) αρχαία αντικείμενα στον κ. Ρομπίν Γουώρντ του Μάϊκελ.

10. Έγκριση ή μη λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς χώρους στο υπό στοιχεία κτίριο «Κ8», του συγκροτήματος κτιρίων, επί της οδού Ερμού 119, στο Δήμο Αθηναίων.

11. Έγκριση η μη ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου Τελετών σε ακίνητο επί της οδού Δημητρακοπούλου 15 (Ο.Τ. 55037) στην περιοχή του Κουκακίου στο Δήμο Αθηναίων

12. Έγκριση ή μη λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ακίνητο επί της οδού Γερανίου 9, στου Ψυρρή

13. Έγκριση ή μη ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ακίνητο επί της οδού Δημητρακοπούλου 44-46, περιοχή Κουκακίου, Δ. Αθηναίων

14. Έγκριση ή μή μελέτης με τίτλο “ Αποκατάσταση διώροφης διατηρητέας κατοικίας με στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού της, προσθήκη νέων φερόντων στοιχείων εσωτερικά, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκης Β΄ορόφου ”, στο πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, λόγω αλλαγής αρχιτεκτονικής μελέτης, επί της οδού Φιλοπάππου 8, στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Βούλγαρη.

15. Έγκριση ή μη μελέτης με θέμα «Προσθήκη κατ’ επέκταση Β΄ ορόφου – ενίσχυση στατικού φορέα – προσθήκη ανελκυστήρα και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε υπάρχον διώροφο κτίριο» επί των οδών Ροβέρτου Γκάλι 29 και Γουέμπστερ 2 του Δήμου Αθηναίων (Ο.Τ. 55059Α), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Stavia-Brigitte Blunt.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης υλικού από ανασκαφές στο πλαίσιο του αρχαιολογικού υποέργου του έργου ΕΣΠΑ «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» στην Δρ. Ειρήνη Δημητριάδου

17. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας «Λιέρη Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού σε αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 10.134,50τ.μ. στη θέση «Σκύμθι» στη Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, εντός Περιοχής Β2 -μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας SUNCONNECT I.K.E. 1 για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 500 kW σε εκμισθωμένο αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας της κ. Μαρίας Κολλιαδήμα στη θέση «Μετόχι ή Πούσι Ανανία ή Πουσιπέλια» Κερατέας εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Λαυρεωτικής

19. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας «TKF ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 686,20KW σε αγροτεμάχιο στη θέση «Βούλια – Βουρβά» στη Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, εν μέρει εντός Περιοχής Β2 -μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

20. Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών στο Δήμο Αμαρουσίου (Αρ. Μελέτης 29/2017) επί της οδού Αρετής στην περιοχή «Νέο Μαρούσι» του ΔήμουΑμαρουσίου».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

21. Έγκριση ή μη αιτήματος διενέργειας εργασιών για την κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Οδυσσέως, στο Ο.Τ.159 εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μεγαρέων

22. Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Θωμά Καλοζούμη επί της οδού Γ. Σχινά, στο Ο.Τ.153 εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μεγαρέων.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

23. Διαβίβαση αιτήματος προσθήκης ορόφου κατοικίας και εσωτερικές διαρρυθμίσεις υπάρχοντος ισογείου φερόμενης ιδιοκτησίας Σόφιου Ιωάννη στο Καψάλι Κυθήρων

24. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για είκοσι δύο (22) αρχαία αγγεία και ένα (1) ειδώλιο του κ. Ιωάννη Μαλικούρτη

25. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για δεκαεπτά (17) περουβιανά αντικείμενα στον κ. Κουγιανό Γεώργιο.

26. Αίτημα έγκρισης διάθεσης μαγνητών στα πωλητήρια Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας ΕΦΑΠΝ

27. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής για εννέα αρχαία νομίσματα, εκ συνόλου δεκάεξι στον κ. Ναεγκού Φλάβιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

28. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και μετατροπή του σε διαμερίσματα», στο χαρακτηρισμένο από το ΥΠΠΟΑ κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Μισαραλιώτου 4 (Ο.Τ. 55026), στον Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίνας Μπιρδιμήρη.

29. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης – επισκευής με α) αντικατάσταση της στέγης, β) αντικατάσταση τμημάτων ξύλινων πατωμάτων, γ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επισκευές, δ) επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμό των όψεων και ε) αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων σε παλαιό λιθόκτιστο διώροφο κτήριο κατοικίας επί των οδών 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, Ο.Τ.265, στην θέση «Μπρίνια» στον προστατευόμενο οικισμό του Πόρου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Sence Gaelle Madelleine.

ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΣH (ΕΦΑΠΑ ΜΕ ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ)

30. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου από το ΥΠΕΝ διωρόφου κτηρίου πολλαπλών κατοικιών, με αναδιαμόρφωση εσωτερικών χώρων επί της οδού Ακταίου 9 (Ο.Τ. 57002) στο Θησείο, φερόμενης ιδιοκτησίας “AKT9 Property IKE” στο άμεσο περιβάλλον (έναντι) των χαρακτηρισμένων από το ΥΠΠΟΑ ως νεώτερων μνημείων κτηρίων επί της οδού Ακταίου 6 και 8.