Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 25.01.2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Νικολακάκη
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, στις 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.
Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στη Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά τον Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Η αν. Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Γεωργία Καλαντζή
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΥΓΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2ης Συνεδρίας /29.01.2021
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
1. Σχετικά με εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης Α΄ και Β΄ ορόφων τριώροφου κτηρίου καθώς και αλλαγής χρήσης του από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (ενοικιαζόμενα δωμάτια), μισθωμένων από τον κ. Παπαπαναγιωτάκη Γεώργιο, επί των οδών Σοφρώνη, Βασ. Όλγας και Βασ. Αλεξάνδρου 2, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.
2. Σχετικά με αρχική έγκριση διάθεσης δύο (2) σημειωματάριων και ενός καθρέπτη με θέματα από την Ακρόπολη της Τίρυνθας των εκδόσεων HANNIBAL ΑΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων αρμοδιότητας ΕΦΑΑΡΓ.
3. Έγκριση ή μη από την πλευρά της αρχαιολογικής νομοθεσίας υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 αυθαίρετων υπόγειων κτισμάτων και ισόγειων αποθηκευτικών χώρων, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ψύχα Σπυρίδωνα, στην περιοχή της Νέας Τίρυνθας (εκτός οικισμού), Δ. Ναυπλιέων.
4. Σχετικά με αίτημα κας Gulsina Akhtyamova για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 1, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.
5. Σχετικά με αίτημα της “Αφοι Τσούρδη Ο.Ε.” για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 4, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
6. Σχετικά με ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Ηλία Κ. Γιαννακάκη & Χριστίνας Κ. Χριστοπούλου, επί της οδού Λυκούργου, αρ. 115 (Ο.Τ. 21), στη Σπάρτη και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.
7. Σχετικά με τακτοποίηση αυθαίρετων προσθηκών κατά παράβαση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4027/1990 εξαίρεσης κατεδάφισης του Νομάρχη Λακωνίας, με την υπ΄ αριθμ. 10255234 δήλωση του Ν. 4495/2017, στη φερόμενη ιδιοκτησία κ. Λάμπρου Κοντόγιωργα, στη θέση «Οικονομιάνικα», εντός σχεδίου πόλεως της Νεάπολης (επεκτάσεις), Δ.Κ. Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
8. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την τακτοποίηση με τον Ν. 4495/17 αυθαίρετων κατασκευών & χρήσεων σε υπάρχον ισόγειο με τμήμα υπογείου κτίριο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ηλία και Σουσάνας Λιναρδάκη επί της οδού Σακκέτα 6, στο Ο.Τ. 140, εντός σχεδίου πόλεως Σπάρτης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.
9. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης για νομιμοποίηση κτισμάτων που έχουν υπαχθεί στον Ν. 4495/2017, προσθήκη διώροφης κατοικίας κατ’ επέκταση με βοηθητικό χώρο στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο και βελτίωση όψεων και υφιστάμενων κτισμάτων, σε φερόμενη ιδιοκτησία κ. Ν. Πήλιουρα, εντός ορίων οικισμού Γερακίου (τομέας Α), Δ.Ε. Γερονθρών, Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
10. Σχετικά με ανέγερση ισόγειας κατοικίας με πατάρι, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Πέτρου Κυρ. Πετρακάκου, εντός ορίων οικισμού Οιτύλου, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
11. Έγκριση ή μη μελέτης για επισκευή διώροφης κατοικίας με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ελένης-Μαργαρίτας Αναγνωστοπούλου και Αλεξάνδρας Αναγνωστοπούλου, εντός οικισμού Δημητσάνας, Δ.Ε Δημητσάνας, Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε Αρκαδίας (Συνεισήγηση με ΕΦΑ Αρκαδίας).
12. Έγκριση ή μη α) τακτοποίησης αυθαιρέτων προσθηκών, σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 όπως ισχύει και β) προσθήκη κατ’ επέκταση W.C., κατασκευή περίφραξης από λιθοδομή και αρμολόγηση στηθαίου, σε ισόγειο κτήριο με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Ανδρουτσάκου, στην Βάθεια, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας.
13. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής και προσθήκης καθ’ ύψος στο κτίριο φερ. Ιδιοκτησίας Μάχερ και Κλαούντιας Γιακούμπ, στο Λεωνίδιο Κυνουρίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
14. Έγκριση ή μη εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Εταιρείας COSMOTE A.E. με ονομασία και κωδικό «PLATSA SAR (141 5715)» στην Πλάτσα, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.
15. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης προσθήκης ισογείου αποθήκης, εξωτερικού κλιμακοστασίου & πρώτου ορόφου, σε ισόγεια οικοδομή φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γιαννούλας Καρπούζη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου.
16. Έγκριση ή μη Μελέτης ανέγερσης ενός ισόγειου λιθόκτιστου κτιρίου κατοικίας και ενός διώροφου κτιρίου με χρήση ως χώρου στάθμευσης στο ισόγειο και ως χώρου κατοικίας στον όροφο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Βατσολάκη Ιωάννας και κ. Γκιουλέα Χρήστου, στην εκτός Σχεδίου και εντός Ζώνης 800 μ. θέση “Ογράδα” του προ του ́23 οικισμού Προαστίου, Τ.Κ. Προαστίου, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.
17. Έγκριση ή μη των μελετών με τίτλους «Κατεδάφιση βοηθητικών κτισμάτων νομιμοποιηθέντων με τις διατάξεις του 4495/2017-Εσωτερικών διαιρέσεων-Εξώστη Προσθήκης σε παλιά πέτρινη κατοικία» και «Ανακαίνιση και προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε παλιά πέτρινη διώροφη κατοικία» φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Αγγελικής Κλειδά και του κ. Planck Wolfang εντός ορίων οικισμού του τ.δ Μεθώνης, του Δήμου Πύλου-Νέστορος, π.ε Μεσσηνίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
18. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Ανέγερση νέας διώροφης λιθόκτιστης οικίας με υπόγεια αποθήκη, στην περιοχή Τ. Κ. Καρύταινας, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Λιάπη Στυλιανής, στην δευτερεύουσα επαρχιακή οδό Καρύταινας Βλαχορράπτη & Ανώνυμη κοινοτική, εντός ορίων οικισμού, Δήμος Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας» (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)
19. Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης Χαρακτηρισμού ως ακίνητων αρχαίων μνημείων των Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίου Ιωάννη στα Λαγκάδια Δήμου Γορτυνίας.
20. Έγκριση ή μη του αιτήματος για υλοποίηση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 4.817,89 Kwp στη θέση «ΑΡΣΕΝΕΪΚΑ», εκτός σχεδίου Τριπόλεως, Δήμου Τριπόλεως, Ν. Αρκαδίας.

Τρίπολη, 25.01. 2021
Η αν. Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Γεωργία Καλαντζή
Πάρεδρος ΝΣΚ