2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 22.02.2021 signed | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού