Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Πέμπτη 25-02-2021, ώρα 9:30

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 260/25-02-2021, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) 3
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.,  ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 25 η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Θωμά Νικόπουλου για την ένταξη στο Ν.44957/2017 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του στην Άνω Γατζέα, Δ. Νοτίου Πηλίου.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Χαράλαμπου και Πολυξένης Τσολακίδου για την ένταξη στο Ν.4495/2017 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας τους στη Δράκεια, Δ. Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Δημαρχείου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου (πρώην Αρχοντικού Φρόνιμου) που βρίσκεται στη συνοικία Αγ. Γεωργίου, εντός ορίων οικισμού Ζαγοράς, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

          ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΕΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝ.ΠΕ.» δια του Κονδυλόπουλου Δ. για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,75 KW στο αγροτεμάχιο 583 της Τ.Κ. Καλλιθήρου, Δ.Ε. Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΛΩΝΑΣ» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 499,95 KW, στο αριθ. 191 αγροτεμάχιο, έκτασης 4.909,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του Μυλωνά Χρήστου, στη θέση «Γούρνες» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Παλιουρίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

                       

             ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

6 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Φαλάνης Λάρισας για το έργο: Μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών, του τέμπλου και της ξύλινης ζωγραφισμένης οροφής του Ι. Ναού Αγ. Νικολάου Φαλάνης Λάρισας.

7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας για το έργο: «Μελέτη συντήρησης των κειμηλίων του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας».

8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Ι.Κ.Ε» για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 99,935 KW, στο αγροτεμάχιο 211, στη θέση «ΡΙΖΑΚΙΑ» εντός αναδασμού Ομορφοχωρίου Δ. Κιλελέρ.

9.Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δημητρίου Λαμπρογιώτα για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 99,83 KWp στο αγροτεμάχιο 47, ιδιοκτησίας του στη θέση «ΛΑΚΚΕΣ ΑΚΑΤΙΝΕΣ» Τ.Κ. Ολυμπιάδας Δ. Ελασσόνας.

10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 19,99Mwp στη θέση KL 31-Κριτσιλάρ ΙΧ, Δ.Δ. Μύρων, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.

11Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 9,99Mwp στη θέση KL 3O-Κριτσιλάρ VIII, Δ.Δ. Μύρων, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.

12 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μαρίας Δρίβα για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 49,95 kWp στο αγροτεμάχιο αρ. 1304 Αναδασμού 1985 (Μελίας ‒ Λάρισας), φερόμενης ιδιοκτησίας Αχιλλέα Δρίβα, στη θέση «Βαρκά» της Τ.Κ. Μελίας, της Δ.Ε. Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.

13 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΑΙΘΡΑ CNG ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» για την εγκατάσταση μονάδων θερμοκηπίου στο αγροτεμάχιο αρ. 375, έκτασης 11.934,82τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Τσιντζιρούλη, στη θέση «Μεριάς» της Τ.Κ. Γαλήνης, της Δ.Ε. Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ.

14 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΑΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,68kWp σε αγροτεμάχιο έκτασης 14.697,95τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας  Γεωργίου και Σιδέρως Μεριστούδη, στη θέση «Βάτα» της Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου, της Δ.Ε. Αρμενίου, του Δήμου Κιλελέρ.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

15. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την κοπή δέντρων και την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Αργαλαστής Δ. Νοτίου Πηλίου Π.Ε. Μαγνησίας.

16.Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας για εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης της νοτιοανατολικής γωνίας της ακρόπολης του Κάστρου της Σκοπέλου Π.Ε. Μαγνησίας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου 

                                                                                         Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.