2η Συνεδρίαση του ΤΣΜΔ στις 26-02-2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

2η Συνεδρίαση του ΤΣΜΔ στις 26-02-2021

ΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY

Pόδος,  23  Φεβρουαρίου 2021

Aρ. Πρωτ.: 101

 

Γραμματεία

Tαχ. Δ/νση: Οδός Ιπποτών

85131 POΔOΣ

Πληροφορίες: Γιαννούλα Κάτσου

Tηλέφωνο: 22413 65218

email: tsdm@culture.gr

 

ΠPOΣ

 

ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ

 

Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων Δωδ/σου

 

 1. κ. Μαρία Ελευθερίου, πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.
2.      κ. Μαρία Μιχαηλίδου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠE Aρχαιολόγων του YΠ.ΠO.Α, με βαθμό A’, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

3.      κ. Αγγελική Κατσιώτη, μόνιμη υπάλληλο  του κλάδου ΠE Aρχαιολόγων  του YΠ.ΠO.Α, με βαθμό A΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

4.      κ. Ελένη Φαρμακίδου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠE Aρχαιολόγων του  YΠ.ΠO.Α, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και  Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

5.      κ. Γεώργιο Καρυδάκη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠE Μηχανικών με ειδικότητα Aρχιτέκτονα  του YΠ.ΠO.Α, με βαθμό Α’, Προϊστάμενο της ΥΝΜΤΕΔ.

6.      κ. Μανόλη Στεφανάκη, αναπληρωτή Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

7.       κ. Στέφανο Δράκο, Αντιδήμαρχο Ρόδου.

8.      κ. Λίλα Μαραγκού, ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

9.      κ. Iωάννη Παπαχριστοδούλου, επίτιμο Διευθυντή Aρχαιοτήτων.

10.  κ. Σωτήρη Πατατούκο, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου TE Συντηρητών Έργων Tέχνης  του YΠ.ΠO.Α με βαθμό A’ Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης  της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

 

 

 

 

 

 

Προς τα αναπληρωματικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων Δωδ/σου

 

 

1.      κ. Αγγελική Γιαννικουρή, Επίτιμη Διευθύντρια Aρχαιοτήτων.

2.      κ. Μελίνα Φιλήμονος-Τσοποτού, Επίτιμη Διευθύντρια Aρχαιοτήτων.

 

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Tοπικό Συμβούλιο Mνημείων Δωδεκανήσου θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26 Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτεται.

Σας παρακαλούμε να συνδεθείτε διαδικτυακά με το πρόγραμμα zoom, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω του link που θα έχει αποσταλεί στο προσωπικό σας email.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

H Πρόεδρος

Mαρία Eλευθερίου

 

H Γραμματέας του Συμβουλίου

Γιαννούλα Κάτσου

 

 

          ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

            Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος των κ.κ Κακά Ευαγγελίας του Κων/νου, Κακά Παρασκευά του Κων/νου, Κακά Ευαγγελίας του Αντωνίου, Κακά Παρασκευά του Μιχαήλ, Κακά Ευαγγελίας του Κύκκου, Κακά Παρασκευά του Αντωνίου και Κακά Γεωργίας του Αντωνίου για περίφραξη τμήματος των πλάγιων ορίων κάθετα στην γραμμή αιγιαλού, γηπέδου με στοιχεία Κ.Μ. 30-Θ γαιών Ρόδου, με τμηματική επίχωση μικρότερη των 0,8 μ., εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 2. Έγκριση ή μη αιτήματος κ. Σταμάτη Γιακουμάκη για έκδοση οικοδομικής άδειας νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο και σοφίτα στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του με στοιχεία Κ.Μ. 478Β οικοδομών Ρόδου, επί της Γρηγορίου Ε΄ και Ηρακλείου Κρήτης, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 3. Έγκριση η μη αιτήματος κ. Πετρωνιάτη Τσαμπίκου για τροποποίηση οικοδομικής άδειας νέας τριώροφης οικοδομής με υπόγειο και σοφίτα, στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του, με στοιχεία Κ.Μ. 900_511/2 οικοδομών Ρόδου, επί της οδού Γ. Σεφέρη, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 4. Έγκριση ή μη ανέγερσης δύο διώροφων οικοδομών στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Παπανδρέου Ευστάθιου και Χαλάντα Στυλιανής, με στοιχεία ΚΜ 234Α41 γαιών Ρόδου, στο Ο.Τ. 3 του οικοδομικού συνεταιρισμού «Ο Βάκχος» στην πόλη της Ρόδου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου.
 5. Έγκριση ή μη κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής στον αύλειο χώρο της υφισταμένης κατοικίας Κ1, στην ΚΜ 3032 γαιών Αφάντου, εντός του αρχαιολογικού χώρου ελέγχου Ερημοκάστρου-παραλίας Τραουνού-Αφάντου.
 6. Έγκριση ή μη της υφισταμένης κατάστασης (αυθαίρετων υπερβάσεων) της ξενοδοχειακής μονάδας Αfandou Blu ΙΚΕ στις ΚΜ 2607, 2608 και 2675 γαιών Αφάντου, στην περιοχή «Ρένη» παραλίας Αφάντου, εντός των ορίων του κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου ελέγχου Ερημοκάστρου-παραλίας, Τραουνού-Αφάντου, και κατ΄επέκταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ως άνω μονάδας.
 7. Έγκριση ή μη της υφισταμένης κατάστασης των οικοδομικών στοιχείων της ξενοδοχειακής μονάδας ASTERIAS, ιδιοκτησίας της Εταιρείας Maris Sol (πρώην Aqua Sol) ASTERIAS Τ.Ε. Α.Ε., στην περιοχή «Συκιές», εντός του χώρου αρχαιολογικού ελέγχου Ερημοκάστρου-παραλίας Τραουνού-Αφάντου, προκειμένου να διατυπωθεί η κατά νόμο γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Ανανέωση-τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 487 ΑΕΠΟ ΓΓΔΑ» για την προαναφερθείσα μονάδα.
 8. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 των αυθαιρέτων υπερβάσεων στην οριζόντια ιδιοκτησία κ. Κ. Σαλαχούρη στην τριώροφη οικοδομή επί της οδού Διαγοριδών 8 (ΚΜ V-8Γ Οικοδομών Ρόδου), εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλεως Ρόδο.
 9. Έγκριση ή μη ανάληψης από την εταιρεία ΑΣΚΟ ΑΕΔΑ της δαπάνης για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής στις ΚΜ ΙΙ79 και ΙΙ-80 οικοδομών Ρόδου, επί της οδού Ιωάννου Καζούλη, στην πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 6 του Ν. 3028/2002.
 10. Έγκριση ή μη συνέχισης εργασιών διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο του εκτός σχεδίου ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 1772Α γαιών Σαλάκου (τμήμα καθέτου 1), φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου και Νικολάου Φρόνα, επί της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καμίρου, εντός της Ζώνης Β1 Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Καμίρου Ρόδου.
 11. Έγκριση ή μη προσθήκης κατ’ επέκταση παλαιάς οικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Νομικής Καραφύλλη στην περιοχή Αγίου Αντωνίου Πανόρμου Καλύμνου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Πόθειας Καλύμνου.
 12. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών σε τριώροφη οικοδομή με υπόγειο και δώμα εντός της Κ.Μ. 2393 οικοδομών πόλεως Κω (Ο.Τ. 166), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κατερίνας Γερασίμου κ.ά., στην οδό Σκεύου Ζερβού, στην πόλη της Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 13. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών σε διώροφο κτίριο κατοικιών και ισόγειο κτίσμα εντός της Κ.Μ. 1441 Β γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ξανθής Φορόζη, στην περιοχή Αμπάβρη της Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 14. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στο ακίνητο ΚΜ 805 Α Γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Ζαμάγια, στο Παραδείσι Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 15. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών σε ισόγεια κατοικία με υπόγειο στην ΚΜ 836 Γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Μπούτση και κ. Κάτσικα Ελλάδας, στην περιοχή Ηρακλής, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 16. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαίρετων κτισμάτων σε ισόγεια κατοικία, τμήμα 2 κάθετης ιδιοκτησίας οικοπέδου 04 του Ο.Τ. Γ342 στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Γιώργου Μανούσογλου και Αναστάσιου Μανούσογλου, στην περιοχή Εβραϊκά Ταφιά – Λαγκάδα, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 17. Έγκριση ή μη του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων παλαιού σταδίου Ανταγόρας (αρ. μελέτης 57/2018)» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω με διατήρηση αρχαίων σε κατάχωση, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 18. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 1282Δ γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γιασάρ Χατζηχαλήλ, στην περιοχή του Ασκληπιείου Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 19. Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαίων σε κατάχωση στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 959 γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας ΡΟ.ΚΑ.ΚΩ Α.Ε., στο Παραδείσι, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 20. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαίρετης αποθήκης επί της ΚΜ 340 γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας Βακούφ Κω, στην επέκταση του σχεδίου πόλης Κω, στην περιοχή Πλατύ Κυπαρίσσι, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή κ. Γρηγορίου Τριανταφύλλου.
 21. Έγκριση ή μη επέκτασης του νεκροταφείου Πηγαδίων Καρπάθου.
 22. Επανεξέταση θέματος για την έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού ραδιοεπικοινωνίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με κωδικό «ΡΟΔΙΝΙ ΡΟΔΟΥ 2 (1001290) » – από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης Ρόδου.
 23. Έγκριση ή μη της μελέτης του Δήμου Ρόδου «Αποκατάσταση Ανάπλαση Περιμετρικού Δρόμου και Ελαφοκομείου Πάρκου Ροδινιού».
 24. Επανεξέταση του θέματος «έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 των αυθαίρετων επεκτάσεων διώροφης οικοδομής και αλλαγή θέσης με επέκταση κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 74Γ-Κ1 γαιών Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σταματίας Καραμάνου, στην περιοχή Κάμπος Ψάρτου, εκτός οικισμού και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου».
 25. Έγκριση ή μη οικοδόμησης ισόγειας κατοικίας στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Λεβέντη στη θέση Κούτελα Μενετών Καρπάθου, εκτός οικισμού και εντός θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου.
 26. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών ενοποίησης ισογείων καταστημάτων και υπογείων αποθηκών στο ακίνητο με στοιχεία ΟΤ 127, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 32, φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίνου Βασιλείου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 27. Έγκριση ή μη εγκατάστασης βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε σημεία του Δήμου Νισύρου, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του έτους 2019-2020 στον άξονα Αστική Αναζωογόνηση 2-19, στο μέτρο 2.2.: Aναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 28. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εκσκαφής στο πλαίσιο του έργου του ΔΕΔΔΗΕ: «Ανάπτυξη υπογείου δικτύου ΜΤ για τη λειτουργία του Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ GIS Αγίου Νικολάου και διασύνδεσή τους με τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Ροδινίου και Ιαλυσού».
 29. Έγκριση ή μη: α) υπαγωγής στο Ν. 4495/17 αυθαίρετων κατασκευών, β) ανακαίνισης υφιστάμενης εγκατάστασης και γ) ανέγερσης κτιρίων, στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 2015 Γαιών Κρεμαστής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Φιλίππου Λαθουράκη, από την μισθώτρια εταιρία με τίτλο: Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μον/πη Α.Ε., δια του μηχανικού κ. Βάιου Πάντου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 30. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφης οικοδομής στο ακίνητο με κτηματολογικά στοιχεία ΚΜ 411 Γαιών Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας των κ. κ. Στ. και Ξ. Χαμάουι, στην περιοχή Βλυχά, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου Ρόδου.
 31. Έγκριση ή μη αιτήματος για οικοδόμηση κατά παρέκκλιση στο ακίνητο με κτηματολογικά στοιχεία ΚΜ 171 γαιών Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας των κ.κ. Στέφανου Καλού, Ξένιας Χαμάουι και Ελένης Καλού εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου Ρόδου.

                                                       Β. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων

 1. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας με γκαράζ, συνολικής δόμησης 690μ2 , στην περιοχή Κοκκινόχωμα, στον οικισμό της Πόθιας της νήσου Καλύμνου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Θεμελίνας Σκότη του Μικέ.
 2. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο συνολικής δόμησης 126,57τμ2 σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σακελλάριου Πουλλά, στην περιοχή του Άγιου Μάμμα στην Πόθια της νήσου Καλύμνου.
 3. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας, στην περιοχή Ανάληψη, στον οικισμό της Χώρας της νήσου Καλύμνου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Πανορμίτη Ελένη συνολικής έκτασης 416,73μ2.
 4. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας, στην περιοχή Φλασκάς, στον οικισμό της Πόθιας της νήσου Καλύμνου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Τρικοίλη συνολικής έκτασης 416,73μ2.
 5. Έγκριση ή μη προσθήκης ορόφου σε υπό κατασκευή ισόγεια οικοδομή στην περιοχή Πάντινος, στην Πόθια της νήσου Καλύμνου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΜΑΛΙΟΥ-ΟΕ».
 6. Έγκριση ή μη προσθήκης ορόφου σε υπό κατασκευή ισόγειο κτίσμα στην περιοχή Λιμνή, στην Πόθια της νήσου Καλύμνου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΜΑΛΙΟΥ-ΟΕ».
 7. Έγκριση ή μη ανέγερσης αγροτικής αποθήκης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σταμ. Χαροκόπου στην Κάρπαθο.
 8. Έγκριση ή μη οικοδόμησης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μιχ. Παναγιώτου στην Κάρπαθο.
 9. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας οικοδομής επί των γηπέδων Κ.Μ. 817 και 820 Γαιών Ασκληπειού, φερόμενης ιδιοκτησίας Παρασκευής Πεθάκα-Σταυριανού, στη θέση Κολλί, στο Ασκληπειό, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού xώρου Κιοταρίου.
 10. Υπαγωγή ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας και Άννας-Μαρούλας Σταυλά στη θέση “Πρόβαρμα” στη Χώρα Αστυπάλαιας στις διατάξεις του Ν. 4495/2017.
 11. Υπαγωγή ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας Χατζημπύρου Μαρίας στο Λειβάδι Αστυπάλαιας στις διατάξεις του Ν. 4495/2017.
 12. Υπαγωγή ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας Μαρούλας Τσέπου στο Λειβάδι Αστυπάλαιας στις διατάξεις του Ν. 4495/2017.
 13. Χορήγηση άδειας κατοχής δύο χάλκινων βυζαντινών νομισμάτων στον κ. Δημ. Ρούσσο.
 14. Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης δεκαεπτά (17) μολυβδόβουλλων της ΕΦΑ Δωδεκανήσου στον κ. Ν. Μαστροχρήστο.
 15. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφου κτηρίου με χρήση κατοικιών καθώς και δύο κολυμβητικών δεξαμενών σε οικόπεδο με στοιχεία τμήμα 1, 08Ν, στο Ο.Τ. 72 στην εντός σχεδίου πόλεως Μαστιχαρίου και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαστιχαρίου Κω, φερόμενης εκμετάλλευσης από την εταιρεία «ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
 16. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριών κτηρίων ανεξάρτητων διαμερισμάτων και κολυμβητικών δεξαμενών στo οικόπεδο με στοιχεία 02 N του Οικοδομικού Τετραγώνου 62Α εντός σχεδίου πόλεως Μαστιχαρίου της Κω, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαστιχαρίου Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΓΚΙΚΑΣ Ι.Κ.Ε. ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜ/ΤΑ».
 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 

 1. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής δεκαεννέα (19) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στον κ. Νικόλαο Καρλάκη του Σταύρου.
 2. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής δύο (2) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στην κ. Μακαρούνα Μαρία του Γεωργίου.
 3. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής πέντε (5) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στην κ. Αγγελίνα Αναπλιώτη του Ιωάννη.
 4. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής επτά (7) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στην κ. Καλλιόπη Καμπουράκη του Ελευθερίου.
 5. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής έξι (6) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στον κ. Θεόδωρο Καραγεωργίου του Αγγελή.
 6. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής δώδεκα (12) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στην κ. Μαρία Καραντάνη του Νικολάου.
 7. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής τριών (4) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στην κ. Αικατερίνη Λελέκη-Κοντομανώλη του Θεοφίλου.
 8. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής τριών (3) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στον κ. Κουκουβά Νικόλαο του Αντωνίου.
 9. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής έντεκα (11) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης, στην κ. Καλλιόπη Κουλουριώτη του Γεωργίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης «ένταξης στον Ν.4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών, τριώροφης οικοδομής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χατζηγιακουμή Στέργιου στα Νικειά της Νισύρου».
 2. Έγκριση ή μη τεχνικής έκθεσης συντήρησης κρήνης Αγ. Αναστασίας στη Ρόδο, επί των οδών Κουρβουαζιέ και Αγ. Αναστασίας.
 3. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: Συντήρηση του αρχοντικού Μαστορίδη, φερόμενης ιδιοκτησίας Steven Sfugaras, στην περιοχή “Αμπούτσι” στη Σύμη.
 4. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: Έγκριση υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο, φερομένης ιδιοκτησίας Νικολάου Πανάγου στην περιοχή “Βελανίδι-Πέδι” στη Σύμη.