Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021,ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021,ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 19.02.2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 61
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Νικολακάκη
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, στις 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.
Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στη Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά τον Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΥΓΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3ης Συνεδρίας/26.02.2021
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1. Έγκριση ή μη εργασιών αποκατάστασης εξωτερικής όψης και εσωτερικής διαρρύθμισης του ορόφου σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Κουστένη, εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Δημητσάνας, Δ. Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας. (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)
2. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Ε. Ρίμπα α) διατήρησης μη αδειοδοτημένων κατασκευών και β) έγκρισης νέων εργασιών στο Τουριστικό Περίπτερο Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
3. Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής Μελέτης ανέγερσης δύο διωρόφων κατοικιών με αντίστοιχα υπόγεια και κολυμβητικές δεξαμενές και μιας ισόγειας κατοικίας, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ορφανού Μηνά, εντός του οικισμού Στούπας (Ζώνη αρτιότητας Β), Δ. Ε. Λεύκτρου , Δ. Δυτικής Μάνη, Π.Ε. Μεσσηνίας.
4. Έγκριση ή μη του έργου: «Ανέγερση τριώροφης οικοδομής με τμήμα υπογείου τουριστικών διαμερισμάτων και ισογείου καταστήματος, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σημερούδας Βιλλιώτη, που βρίσκεται εντός των ορίων της Τ.Κ. Καρδαμύλης του οικισμού Καρδαμύλης (εντός ρυμοτομικού σχεδίου), στη θέση «Σάλιο», Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας. (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
5. Έγκριση ή μη κατεδάφισης διώροφου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Χείλαρη, στην Τ.Κ. Λεωνιδίου, Δ. Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας. (εξ αναβολής)
6. Έγκριση ή μη της μελέτης για: «Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με τον Ν.4495/17», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Τριαντάφυλλου Δολιανίτη, το οποίο βρίσκεται εντός του Χαρακτηρισμένου Ιστορικού Τόπου οικισμού Λεωνιδίου, Δ.Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
7. Έγκριση ή μη για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ Δημητροπούλου Χρυσαυγής & Δημητρόπουλου Μιχαήλ, το οποίο βρίσκεται στην Άνω πόλη Κυπαρισσίας, στη θέση «Γυφτορούγα», Δ. Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας.
8. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Επισκευή υπάρχοντος ισογείου κτίσματος με πατάρι στην βορεινή πλευρά, υπερύψωση παταριού, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκη α΄ ορόφου» στην οδό Αριστομένους 11-13, Κολοκοτρώνη και Σφακτηρίας του Δήμου Καλαμάτας, φερόμενου ως ιδιοκτήτη «Σάββα Γεωργιόπουλου και ΣΙΑ Ο.Ε.».
9. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Τουριστική επιπλωμένη κατοικία – αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα σε υφιστάμενο κτήριο: μικρή ανύψωση περιμετρικής φέρουσας λιθοδομής – εγκιβωτισμένη στέγη/εσωτερικές διαρρυθμίσεις/διάνοιξη παραθύρου στη νότια όψη/κατασκευή υδατοδεξαμενής επί του εδάφους/προσθήκη αποθήκης» φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Χρυσικάκη, στον οικισμό Σωτήρα, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (Συνεισήγηση με ΕΦΑ Λακωνίας)
10. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Δύο τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες – αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα: Προσθήκη κατ ́επέκταση σε υφιστάμενο κτήριο/μικρή ανύψωση περιμετρικής φέρουσας λιθοδομής – εγκιβωτισμένη στέγη/εσωτερικές διαρρυθμίσεις/διάνοιξη παραθύρων στις όψεις» φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Χρυσικάκη, στον οικισμό Σωτήρα Ανατολικής, Δ. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (Συνεισήγηση με ΕΦΑ Λακωνίας)
11. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Τρεις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες – αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα: Προσθήκη σε υπάρχον κτίσμα και ανέγερση νέου κτίσματος/εσωτερικές διαρρυθμίσεις/διάνοιξη νέων ανοιγμάτων στις υπάρχουσες όψεις/κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής» φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Χρυσικάκη, στον οικισμό Σωτήρα, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (Συνεισήγηση με ΕΦΑ Λακωνίας)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
12. Σχετικά με έγκριση ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Π. Χρυσικάκη, εντός ορίων οικισμού Σωτήρα, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εκτός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
13. Σχετικά με έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για επέκταση ξενοδοχείου 4*, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΛΥΚΟΥΣΑ Ο.Ε.», εκτός ορίων οικισμού Λιμενίου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (Συνεισήγηση με Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας)
14. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για τη διατήρηση υφιστάμενων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στον Ν.4495/2017, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. E. Καράμπελα, εντός ορίων οικισμού Ομαλών, Τ.Δ. Αρεόπολης, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (Συνεισήγηση με Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας)
15. Χορήγηση ή μη άδεια φύτευσης ελαιοδένδρων σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Μαυρουδή, στη θέση «Αγριαγγινάρα» Αγίου Βασιλείου Ξηροκαμπίου, Δ.Ε. Φάριδος, Δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας.
16. Χορήγηση ή μη έγκρισης για ανακατασκευή παλαιάς διώροφης οικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικόλαου Μέντη, εντός ορίων οικισμού Ελαφονήσου, Δ. Ελαφονήσου, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
17. Σχετικά με 1) την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4495/2017 ισόγειας οικοδομής με τμήμα υπογείου και 2) την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για
την αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης και επέμβασης στις όψεις για την τροποποίηση υφιστάμενων ή τη διάνοιξη νέων κουφωμάτων, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Κοτσώνη Ν. Δήμητρας, επί της οδού Στάουφερτ 26, Ο.Τ.103, εντός σχεδίου πόλεως Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.
18. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης για την ανέγερση συγκροτήματος 6 τουριστικών επιπλωμένων διαμερισμάτων με υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Στυλιανής Μπιρμπάκου, Γεωργίου Μητσάκου και Μαρίνας Θεοδωρακάκου, εντός ορίων οικισμού Μαυροβουνίου, Δ.Ε. Γυθείου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
19. Σχετικά με κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σε γήπεδο εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου, Δ. Ελαφονήσου, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
20. Σχετικά με χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,90 KWp, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΕΑΣΑ)-ΡΕΑ», στο 2ο χλμ Ναυπλίου-Ν. Κίου (εκτός οικισμού), Δ. Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας.
21. Σχετικά με αίτημα της «Σκούρας Ο.Ε.» για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Σιώκου, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.
22. Σχετικά με εργασίες επισκευής διώροφης κατοικίας, προσθήκης καθ’ ύψος, ανέγερσης νέου κτηρίου και αλλαγή χρήσης σε τουριστικό κατάλυμα (ξενώνα), φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Φίλιππου Κανελλάκη και Μαρίας-Ειρήνης-Αμαλίας Αργυροπούλου, επί της οδού Ζυγομαλά 58, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.
23. Σχετικά με χορήγηση ή μη αρχικής έγκρισης διάθεσης ενός έγχρωμου πολύπτυχου, με θέμα τους ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, εκδόσεων «ΦΑΟΣ», στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.
24. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοτροφείου ωοτόκων ορνίθων σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μ. Σκούρτη, στην οδό Αγ. Θωμά 19, στα Δενδρά, Δ.Ε. Μιδέας, Δ. Ναυπλιέων, Π.Ε.Αργολίδας.

Τρίπολη, 19.02. 2021
Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη
Πάρεδρος ΝΣΚ