Υπουργείο Πολιτισμού

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 22.1.2021

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 1/15.1.2021 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 1η κατά σειρά Πράξη του 2021 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 1η/2021) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22.1.2021 και ώρα 10,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις. Σύντομα θα παραλάβετε τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση, καθώς και οδηγίες.

 

 1. Χορήγηση ή έγκρισης για εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη θέση «Αλύπα» Παλαιοκαστρίτσας, Τ.Κ. Λακώνων του Δ. Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.

 

 1. Α. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Έγκριση ή μη, αυτοχρηματοδότησης ανασκαφικής έρευνας, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας των κκ. ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΥΖΟΣ», εκτός ορίων οικισμού Σταυρού, του Δήμου Ιθάκης, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Σταυρού. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 2. Έγκριση ή μη μελέτης ειδικών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων και εργασιών δομικής αποκαταστάσεως για την ανάδειξη και στερέωση των λειψάνων του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στο κτήμα ΡΑΛΛΑΤΟΥ παρά τον οικισμό ΒΙΛΛΑΤΩΡΙΑ στην Κεφαλονιά. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 3. Επαναδιαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης: «Έγκριση ή μη εργασιών στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Υ.Θ. (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) Ιθάκης». Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 4. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών, στον περιβάλλοντα χώρο του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Υ.Θ. (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ) Ιθάκης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 5. Έγκριση ή μη για προσθήκη κατ’ επέκταση και ύψος κατοικίας στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ, αρ. οικ. 5, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 14, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, στο Δ. Σάμης Κεφαλονιάς και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 6. Επανυποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση δύο κατοικιών – μία διώροφη με υπόγειο & μία υπόσκαφη – με δύο κολυμβητικές δεξαμενές και τοιχία αντιστήριξης, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΙΤΣΟΥ στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ-ΦΟΥΡΚΕΣ», Τ.Κ. ΑΡΓΑΣΙΟΥ, Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.
 7. Χορήγηση ή μη άδειας τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής στο δώμα πολυώροφης οικοδομής επί της οδού Ναυσικάς 23α , φερόμενης ιδιοκτησίας ΧΡ. ΤΖΙΑΚΟΥ, εντός του κηρυγμένου ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας & της Παλαιόπολης. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 8. Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης ασκεπούς προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής σε οικ. φερόμενης ιδιοκτησίας κ. STORM NICOLA JAYNE εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Κασσιώπης του Δ. Β. Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 9. Χορήγηση ή μη άδειας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σε οικ. φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΓΡ. ΑΡΑΘΥΜΟΥ στη θέση ΡΟΔΑ Σφακερών, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ΡΟΔΑΣ, στο Δ. Β. Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 10. Χορήγηση ή μη άδειας αναθεώρησης οικοδομικής αδείας ως προς την προσθήκη υπογείου και την προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε διώροφη οικοδομή αμιγούς χρήσης καταστημάτων γραφείων, φερόμενης ιδιοκτησίας των κκ. ΦΡΕΙΔ. & ΦΙΛ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ & ΠΑΝ. & ΑΦΡ. ΣΟΥΡΤΖΗ στη θέση «ΠΟΤΑΜΙ» ΡΟΔΑΣ, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ΡΟΔΑΣ, στο Δ. Β. Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 11. Έγκριση ή μη του έργου «Μετατροπή παραδοσιακού κτίσματος σε επιπλωμένη κατοικία έξη κλινών στη θέση ΓΥΦΤΙΚΑ του Δ.Δ. Γάιου του Δ. ΠΑΞΩΝ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 12. Έγκριση ή μη αιτήματος κου XHOVANI GORAN για την ανέγερση τριών (3) νέων ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και κολυμβητικών δεξαμενών σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη θέση «ΑΣΣΟΣ – ΜΙΧΑΛΑΚΙΑ», εκτός ορίων οικισμού Κατελειού Ελειού – Πρόννων Κεφαλονιάς, εντός του αρχαιολογικού χώρου Κάτω Κατελειού. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 13. Έγκριση ή μη τοποθέτησης περίφραξης σε ακίνητο εντός των οριοθετημένων ζωνών Α΄& Β΄ του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. Λειβαθούς του Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 14. Έγκριση ή μη του έργου «Εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθμισης» στη θέση «6Η ΠΑΡ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 1» στο Μαντούκι Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων φερόμενης ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 15. Σχετικά με γενικές επισκευές & διαρρυθμίσεις (εσωτερικές-εξωτερικές) παλαιού διώροφου κτηρίου & κατασκευή ισόγειας αποθήκης-λεβητοστάσιο σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. ΤΟΜΑΣ ΓΚΙΟΡΓΚ ΒΙΓΚΕΡΜΑΝ & ΓΙΟΧΑΝ ΦΡΑΝΖ ΣΜΙΤΣ στον οικισμό ΠΡΙΝΥΛΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δ. Β. Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 16. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση δύο διώροφων κτηρίων κατοικιών με δύο κολυμβητικές δεξαμενές σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ARBEN GJON KOKA, στη θέση «ΔΕΡΜΑΤΟΥΣΑ», Τ.Κ. ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΩΝ, Δ. Ζακύνθου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.
 17. Έγκριση ή μη του έργου: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 999 ΚW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στη θέση Κοπελλούλες Σιμωτάτων, Τ.Κ. Βλαχάτων, Δ.Ε. Λειβαθούς, Δ. Αργοστολίου, Π.Ε. Κεφαλληνίας. – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 18. Έγκριση ή μη του έργου: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 999 ΚW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στη θέση Βούνους Σιμωτάτων Δυτικό, Τ.Κ. Βλαχάτων, Δ.Ε. Λειβαθούς, Δ. Αργοστολίου, Π.Ε. Κεφαλληνίας. – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 19. Έγκριση ή μη του έργου «Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ισόγειο διατηρητέου κτηρίου στην οδό Αλκινόου 113 στην πόλη της Κέρκυρας φερόμενης ιδιοκτησίας Σταύρου Τσίλη». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 20. Έγκριση ή μη του έργου «Προσθήκη και ενίσχυση υφιστάμενης διώροφης οικοδομής στην 6η ΠΑΡ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 7 στο Μαντούκι Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Κέρκυρας φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΝΙΓΙΟΛΑ ΜΗΤΡΟΥ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 21. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης κατοικίας με υπόγειο στη θέση «ΚΟΝΤΑΡΑΙΪΚΑ» στην Απόλπαινα, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 22. Έγκριση ή μη τοποθέτησης κινητής ρυμουλκούμενης καντίνας, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Διχαλίων, στη θέση «ΛΟΥΤΡΟ», εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης, στο Δ. Σάμης Κεφαλονιάς. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 23. Χορήγηση ή μη άδειας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών στο δώμα διώροφης οικοδομής επί της οδού Ναυσικάς 1, 1η πάρ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΚΩΝ. ΠΑΟΛΙΝΕΛΗ, στην περιοχή Κανόνι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 24. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων και για την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ, στην Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.
 25. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων τμημάτων τριώροφης οικοδομής επί της οδού 9η ΠΑΡ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ αρ. 9 στην περιοχή του  «Μαντουκίου» στην πόλη της Κέρκυρας (φ. ιδ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ). – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 26. Έγκριση ή μη ανέγερσης προκατασκευασμένης διώροφης κατοικίας με στέγη και προκατασκευασμένης αποθήκης στους Καρυώτες, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 27. Έγκριση ή μη του έργου «Προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα ισόγεια λίθινη κατοικία, προϋφιστάμενη των τελευταίων 100 ετών & ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή στη θέση Πελεκητό Περίθειας της Δ.Ε. Θιναλίων του Δήμου Β. Κέρκυρας φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΙΑΣ Α.Ε.». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 28. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΗ ΒΥΘΟΥΚΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην Τ.Κ. Μπόχαλης, Δ. Ζακύνθου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.
 29. Πιστοποίηση ή μη χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου της οικίας Ρώμα, φερόμενης ιδιοκτησίας ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΑΝΔΙΑΝΟΥ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ – ΡΩΜΑ & ΔΟΜΗΝΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ – ΡΩΜΑ επί της οδού Λουκά Καρρέρ 19 στην πόλη της Ζακύνθου.Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.
 30. Χορήγηση ή μη, άδειας φωτογράφισης, καταγραφής και δημοσίευσης των κειμηλίων της Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΟΜΑΛΩΝ Κεφαλονιάς στον Ιερομόναχο Γεράσιμο Χαραλαμπάτο. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 31. Έγκριση ή μη της μελέτης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 32. Έγκριση ή μη της μελέτης για ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών με σοφίτα και κολυμβητική δεξαμενή, στη θέση «Μαρκά», επί της οδού Φιλαρμονικής 31 & Αγορείου, εντός σχεδίου Παλαιάς Πόλης της ΛΕΥΚΑΔΑΣ, φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΓΙΑΛ ΜΠΕΝ ΜΠΑΟΥΜ, Δ.Ε. Λευκάδας, Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ». – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση ή μη της τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης: Ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών με σοφίτα και κολυμβητική δεξαμενή, στη θέση «Μαρκά»,  επί της οδού Φιλαρμονικής 31 & Αγορείου, εντός σχεδίου Παλαιάς Πόλης της ΛΕΥΚΑΔΑΣ, φερόμενης ιδιοκτησίας ΕΓΙΑΛ ΜΠΕΝ ΜΠΑΟΥΜ, Δ.Ε. Λευκάδας, Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.

 1. Διαβίβαση αίτησης ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΖΑΜΑΡΙΑ για τακτοποίηση ή μη στο πλαίσιο του Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Πόρου Ελειού – Πρόννων Κεφαλονιάς, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 2. Έγκριση ή μη του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένου ξύλινου κουφώματος παραθύρου από τον χώρο υγιεινής (wc) του ισογείου στο Ανάκτορο του Αχιλλείου». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 3. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών σε διώροφη οικοδομή, φερόμενης ιδιοκτησίας κκ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΝΙΚ. & ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΠ., στον οικισμό Ρόδας, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ΡΟΔΑΣ, στο Δ. Β. Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 4. Έγκριση ή μη για την «Τακτοποίηση παραβάσεων σύμφωνα με το , Ν. 4495/2017 για τις δύο οικοδομές φερόμενης ιδιοκτησίας κου ΔΕΥΤΑΡΑΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, εντός σχεδίου ΛΕΥΚΑΔΑΣ, επί της οδού Κ. Μαχαίρα, Δ.Ε. Λευκάδας, Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ». – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 5. Αίτημα κου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΕΔΕΡΙΓΟΥ για τακτοποίηση αυθαιρεσιών στο πλαίσιο του Ν. 4495/2017 και χορήγηση άδειας εκσκαφών για την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, ψησταριάς – φούρνου (BBQ), διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (αυλές, ράμπες πρόσβασης, ζαρντινιέρες, κράσπεδα πεζοδρομίου & τοιχία περίφραξης) & κατασκευή χώρου στάθμευσης   σε ακίνητο, που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΡΑΧΗ», εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Κάτω Κατελειού, εκτός ορίων οικισμού Κατελειού Ελειού – Πρόννων. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής  ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 6. Χορήγηση άδειας μελέτης, δημοσίευσης & φωτογράφησης αρχειακού & αρχαιολογικού υλικού. – Μ.Α.Τ. – Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.
 7. Έγκριση ή μη άδειας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε ακίνητο , φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΠΑΡ. ΜΑΖΗ, στην περιοχή Κανόνι (ΟΤ620/09, ιδ. 141632), του Δ. Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 8. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης & δημοσίευσης υλικού από τις παλιές ανασκαφές της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στο σπήλαιο της Πόλης και στην περιοχή Σταυρού Ιθάκης στην Καθ. CATHERINE MORGAN. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.

Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης & δημοσίευσης υλικού από τις παλιές ανασκαφές της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στο σπήλαιο της Πόλης και στην περιοχή Σταυρού Ιθάκης στην Καθ. CATHERINE MORGAN. – ΕΠΣ.  Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ. 

 1. Τοποθέτηση ή μη μονάδας κλιματισμού στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκώνα, Δ.Ε. Αργοστολίου, Δήμου Αργοστολίου. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 2. Έγκριση ή μη του έργου «Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΟΥΡΕΙΟ), σε ισόγειο τριώροφης οικοδομής, όμορης διατηρητέου κτηρίου, στην οδό ΠΟΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 24 στην πόλη της Κέρκυρας (ΘΩΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ) ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 3. Έγκριση ή μη του έργου «Κατεδάφιση ισόγειας αποθήκης στην ΠΑΡ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 104Α στο Μαντούκι, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Κέρκυρας φερόμενης ιδιοκτησίας ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 4. Έγκριση ή μη εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση διώροφης & ισόγειας κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Φισκάρδου και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου στο Δ. Σάμης Κεφαλονιάς. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.
 5. Έγκριση ή μη του έργου «Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ), σε ισόγειο τριώροφης οικοδομής, όμορης διατηρητέου κτηρίου, στην οδό ΠΟΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 18 στην πόλη της Κέρκυρας (ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ Σ. – ΦΕΣΑΤΙΔΗΣ Π.) ». –ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ. – Εισηγητής ο κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ.
 6. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής πρότασης προσθήκης καθ’ ύψος σε υφιστάμενο ισόγειο κτήριο & ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στο Ν. 4495/2017 της ξενοδοχειακής επιχείρησης ΠΕΡΑΤΖΑΔΑ 1811 Α.Ε., εντός οικισμού Βαθύ Ιθάκης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΜΑΡΑ». – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής  ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 7. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Νέα ισόγεια οικοδομή με σοφίτα» στη θέση «ΛΑΧΑΝΑ» εντός ζώνης σχεδίου πόλεως Βαθέως Ιθάκης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΘΩΜΑ». – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 8. Σχετικά με την προσθήκη καθ’ ύψος ορόφου και αναμόρφωση όψεων ισογείου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ εντός του οικισμού Γάιου του Δ. ΠΑΞΩΝ». – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 9. Έγκριση ή μη κατασκευής περίφραξης τμήματος ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας των κκ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΛΟΥΙΣΚΩΦ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης Κεφαλονιάς. – ΕΠΣ. Εισηγήτρια η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ.

Έγκριση ή μη κατασκευής περίφραξης τμήματος ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας των κκ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΛΟΥΙΣΚΩΦ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης Κεφαλονιάς. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας. – Εισηγητής  ο κος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ.

 1. Έγκριση ή μη ανέγερσης ενός διώροφου & ενός τριώροφου κτίσματος στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 2. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριών νέων ισόγειων κατοικιών με κολυμβητικής δεξαμενή στη θέση «ΓΙΟΜΑΤΡΑΧΗ» Τ.Κ. Χαραδιάτικων, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΜΠΕΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 3. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας μονοκατοικίας με υπόγειο & ξενώνα στη θέση «ΒΑΡΔΑ» στην Απόλπαινα, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΜΠΑΡΟΥΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΟΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 4. Έγκριση ή μη επισκευής και ριζικής ανακαίνισης ισόγειου κτηρίου, αλλαγή χρήσης σε κατοικία και προσθήκη κατ’ επέκταση σε ακίνητο στη θέση «ΚΑΡΥΕΣ» στην Απόλπαινα, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 5. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Δύο νέες διώροφες οικοδομές με πατάρι και κολυμβητική δεξαμενή σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΟΣ ΘΗΣΕΥΣ Ε.Ε.» στη θέση «ΜΠΕΝΟΥ» εντός ορίων οικισμού ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ ΕΡΥΣΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ». – ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ- Εισηγητής ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
 6. Χορήγηση ή μη άδειας για γενικές επισκευές, αισθητική βελτίωση, εσωτερική διαρρύθμιση δύο υπαρχουσών ισόγειων οικοδομών, διαμόρφωση υπαίθριου χώρου και τοιχία περίφραξης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΜΙΧΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στη θέση «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ», Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 7. Έγκριση ή μη λειτουργίας υφιστάμενου ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ της COSMOTE A.E. με κωδ. ονομ. «ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ Χ-140 4521», που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ» πλησίον Δουκάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 8. Χορήγηση ή μη άδειας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σε οικ. φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ στην Κασσιώπη του Δήμου Β. Κέρκυρας, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Κασσιώπης. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 9. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου τριώροφου κτηρίου κατοικιών με στέγη και υπόγειο στη θέση «ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ» εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΝΙΑΚΗ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 10. Έγκριση ή μη ανέγερσης κτηριακού συγκροτήματος τριών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές στη θέση «ΓΕΦΥΡΙ» στη Λυγιά, Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 11. Έγκριση ή μη ανέγερσης μιας τριώροφης οικοδομής στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας (ΟΤ462), Δ. Λευκάδας (φ. ιδ. ΓΕΩΡΓΑ Μ. & ΓΕΩΡΓΑ Δ. ΟΕ). Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. – Εισηγήτρια η κα Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 12. Έγκριση ή μη εργασιών διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του όμορου με τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου οικοπέδου, για τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) φερόμενης εκμετάλλευσης κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΜΗ, εντός του οικισμού Μπενιτσών της ΔΕ Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 13. Χορήγηση άδειας μελέτης, κατασκευής εκμαγείων, φωτογράφισης και δημοσίευσης νομισματικού υλικού στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με θέμα «Το νομισματοκοπείο της Κέρκυρας. Η ιστορία του νησιού μέσα από τη νομισματική της παραγωγή» στην κα Γουλιέλμα-Κυριακή Αυγερινού, αρχαιολόγο της ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 14. Tακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε οικοδομή φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΕΥΑΝΘΙΑΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ επί της δημ. οδού Γουβιών-Κοντόκαλι εντός οικισμού Γουβιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 15. Έγκριση ή μη της ένστασης επί της απόρριψης αιτήματος σχετικά με την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ισόγειο κατάστημα επί της Πλατείας Κυπριακού Αγώνα 10 στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 16. Έγκριση αποδόμησης τμήματος τοίχου, που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του έργου Αποκατάσταση τριών κτηρίων εντός του κτήματος Mon Repos.   – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 17. Χορήγηση ή έγκρισης για γενική επισκευή των όψεων καθώς και την επισκευή της στέγης σε προϋφιστάμενα του 1955 κτήρια και σε αυθαίρετο τμήμα φερόμενης ιδιοκτησίας κ.ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΣΠ. & ΜΠΕΛΛΟΥ Λ. εκτός οικισμού Πετριτή, Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. .  – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 18. Χορήγηση ή έγκρισης για νομιμοποίηση ισόγειας κατοικίας με ένταξή της στο Ν.4495/2017, προσθήκη κατοικήσιμης υποστέγης & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση «ΚΕΛΙΑ» Βάτος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.

Η  Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.

Γουλιέλμα-Κυριακή Αυγερινού

Αρχαιολόγος