Υπουργείο Πολιτισμού

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης ΤΣΜΘ (Αρ. Πράξης 261/22-03-2021)

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 261/22-03-2021, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 22 η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1.      Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νικόλαου Γκρέκη για την ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 υλοποιημένων αυθαίρετων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του στη Μακρινίτσα, Δ. Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας.

2.     Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Παναγιώτας Μαμάτη για το έργο: «Ανέγερση αναλημματικού τοίχου» σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της στη Μακρινίτσα, Δ. Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.

                         ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3.      Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για την ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου και γεφυροπλάστιγγας με οικίσκο στα αγροτεμάχια αρ. 1181 (τμήμα) και 1182 (αναδ. Ματαράγκας 1968) στη θέση «Οργόζινο» στην Τ.Κ. Ματαράγκας, Δ.Ε. Άρνης, Δ. Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.                          

                                 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

4.Έγκριση ή μη του αιτήματος της  κ. Σούρλα Γεωργίας του Ευαγγέλου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 339, εμβαδού 12.000,00τ.μ. στην Τ.Κ. Ελευθερών, Δ.Ε. Κοιλάδας, του  Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας.

5.Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Τσιαντούλη Γεώργιου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 1112Β, εμβαδού 10.000,00τ.μ. στην θέση «Δελέρια ή Μαγούλα» της Τ.Κ. Αρμενίου, του  Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.

6.Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 1117, εμβαδού 10.000,00τ.μ. στην θέση «Ντερέδια» της Τ.Κ. Αρμενίου, του  Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.

7.Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Παπαζήση Αργυρίου για  εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 80 ΜW σε γειτονικά αγροτεμάχια στις θέσεις «Πετροκάλυβο – Προσήλιο – Ζυγουροτόπι- Παλιάμπελα» στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Ροδιάς, του Δήμου Τυρνάβου της  Π.Ε. Λάρισας.

8.Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «OINOSOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,81 ΚW, στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Δένδρων  του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας.

9.Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» για την ανέγερση υποσταθμού Ανύψωσης τάσης 20/150kV στο αγροτεμάχιο αρ. 50Β έκτασης 9.701,16τ.μ. και 50Γ έκτασης 13.088,15τ.μ., στη θέση «Βάτα» της Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου, της Δ.Ε. Αρμενίου, του Δήμου Κιλελέρ.

10.Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «INTERPHOTON INVESTMENT GROUP» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 3.5MW στο αγροτεμάχιο αρ. 418 έκτασης 34.610,00τ.μ., στη θέση «Κοτρώνα» της Τ.Κ. Ναρθακίου, της Δ.Ε. Ναρθακίου, του Δήμου Φαρσάλων.

11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «INTERPHOTON INVESTMENT GROUP» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 2.45 MW στο αγροτεμάχιο αρ. 249 έκτασης 24.803,70τ.μ., στη θέση «Ταταριώτικα» της Τ.Κ. Βαμβακούς, της Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων.

12. Επανυποβολή του αιτήματος του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας για το έργο: «Μελέτη συντήρησης των κειμηλίων του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας». 13.Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Αγίου Αντωνίου Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίου μνημείου. 14.Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Αγίας Παρασκευής Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίου μνημείου.

15.Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Αγίου Νικολάου Τουραχάν Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίου μνημείου.

16.Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίου μνημείου.

17.Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Αγίου Αθανασίου Πραιτωρίου του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίου μνημείου.

18.Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού της Αγίας Παρασκευής του οικισμού Αμουρίου του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίου μνημείου.

19.Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Τσιούμας» Μεγάλου Ελευθεροχωρίου του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίου μνημείου.

20.Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του συγκροτήματος πρώην στρατιωτικών αρτοποιείων στη Λάρισα ως αρχαίου μνημείου.

 

 

 

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                       Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

 

                                                                            Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.