Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, ώρα 09:30, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 19.03.2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 146
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Επανάληψη στο ορθό: 23.03.2021

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Νικολακάκη
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, στις 09:30, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.
Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στη Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά τον Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 5ης Συνεδρίας /26.03.2021
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
1. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης εργασιών και διατήρησης, βάσει του Ν.4495/2017, σε φερόμενη ιδιοκτησία κ. Γεωργίου Ξυπολιά, εντός οικισμού Λιγουριού-εκτός ζωνών και εντός του οιριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Ιερών Ασκληπιού και Απόλλωνα Μαλεάτα.
2. Έγκριση ή μη, από την πλευρά της αρχαιολογικής νομοθεσίας, υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 αυθαίρετων ισόγειων κτισμάτων και ισόγειων αποθηκευτικών χώρων, φερόμενης ιδιοκτησίας Δωρή Σταύρου, στο Δ.Δ. Νέας Τίρυνθας, θέση «Κρίνοι» (εκτός οικισμού), Δ. Ναυπλιέων.
3. Σχετικά με αίτημα χορήγησης έγκρισης για αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικίες, τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και γενικές επισκευές σε γήπεδο, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Ευγενίας Βασιλοπούλου, στη θέση Ανήφορος, εκτός σχεδίου Δ.Δ. Παλαιάς Επιδαύρου και εντός της Γ’ ζώνης προστασίας του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Επιδαύρου- ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες Διατάξεις”.
4. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτηρίου) στη συμβολή των οδών Τριπόλης και Ικτίνου στο Άργος.
5. Σχετικά με έγκριση τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης και την αναθεώρησή της ως προς τη διαμόρφωση των όψεων και την εσωτερική διαρρύθμιση, σε κτήριο φερόμενης εκμετάλλευσης «George P. AE» επί των οδών Ζυγομαλά και Βύρωνος 6, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
6. Χορήγηση ή μη άδειας διατήρησης των καταλοίπων στον ΤΟΜΕΑ Γ της σωστικής ανασκαφής, που διεξήχθη στη θέση «ΜΑΓΕΡΗ» του Δήμου Κορινθίων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΚΥΤ 400/1520KV ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ».
7. Έγκριση ή μη προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε υφιστάμενο οινοποιείο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Μπαϊρακτάρη, επί δημοτικής οδού, στη θέση «Μπογάζι», Δ. Νεμέας, Π.Ε. Κορινθίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
8. Χορήγηση η μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης ελληνιστικής κεραμικής με ανάγλυφη διακόσμηση από το Έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Μαντίνειας (2011-2014)» στην κα Θεώνη Χριστοφίλου.
9. Έγκριση ή μη αιτήματος για κατεδάφιση διώροφου κτίσματος και ανέγερση διώροφου κτίσματος με υπόγειο, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Στέλλας – Εστέλ Κατσιμάνη στη θέση «Νησί», στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
10. Σχετικά με α) αυθαιρεσίες που έχουν περαιωθεί με την υπαγωγή τους στον Ν. 4178/2013, σε διώροφο κτήριο, β) την έγκριση ή μη κατασκευής 1) ισόγειων προσθηκών, 2) στεγάστρου και πέργκολας, στη φερόμενη ιδιοκτησία κ. Κ. Δούλφα, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Γερακίου και εντός του Τομέα Α του νεώτερου οικισμού του Γερακίου, Π.Ε. Λακωνίας.
11. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για τη διατήρηση υφιστάμενων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στον Ν.4495/2017, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Κ. Κουρετζή, εντός ορίων οικισμού Κυπαρίσσου, Τ.Κ. Αλίκων, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)
12. Χορήγηση ή μη έγκρισης εκσκαφών και ανέγερσης οκτώ (8) ισόγειων προκατασκευασμένων κατοικιών με ανοιχτή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα), σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Μέντη, στη θέση «Βαγιόνια», εκτός ορίων οικισμού Βιγκλαφίων, Δήμου Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας, εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
13. Σχετικά με τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών βάσει του Ν. 4495/2017, στη φερόμενη ιδιοκτησία κ. Αναστάσιου Δρακάκη, στη θέση «Ψαφάκι», Τομέας Ε, εντός σχεδίου Νεάπολης, Δ.Κ. Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
14. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την τακτοποίηση με τον Ν. 4495/17 αυθαίρετων κατασκευών σε οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα Α-3), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ισμήνης Ντομουχτσή, σε πενταώροφο κτήριο, επί της οδού Αρχιδάμου 95 στο Ο.Τ. 59, εντός σχεδίου πόλεως Σπάρτης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.
15. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και επένδυση αυτών με λιθοδομή και την ανέγερση νέας οικοδομής με αποθήκες στο ισόγειο, κατοικία στον α΄ όροφο και κατάστημα στον β΄ όροφο με κεραμοσκεπή, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Λ. Παπαγιάννη, εντός ορίων οικισμού Γερακίου (τομέας Α), Δ.Ε. Γερονθρών, Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
16. Xoρήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαίου λατομείου κροκαλοπαγούς ασβεστολίθου, στη θέση «Αγριαγκινάρα – Σπαρτόραχες», στην κτηματική περιφέρεια της Δ.Κ. Ξηροκαμπίου, Δ.Ε. Φάριδος, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας.
17. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαίρετων κατασκευών και χώρων σε τριώροφη οικοδομή, φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Παπαστρατάκου Νικολάου του Χρήστου και Παπαστρατάκου Ζαφείρως του Χρήστου, επί της οδού Λυσάνδρου 56, στο Ο.Τ. 8 της πόλης της Σπάρτης, Δήμου Σπάρτης, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σπάρτης και τμήματος Μαγούλας.
18. Σχετικά με υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017, σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σπυρίδωνος Αρβανίτη, στη θέση «Κάμπος-Δουμάνη», εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου, Δήμου Ελαφονήσου, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
19. Έγκριση ή μη εργασιών για την υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 ήδη πραγματοποιημένων κατασκευών στο κτήριο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σταματίνας Τσούχλου, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
20. ’Εγκριση ή μη για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών με τον Ν.4495/2017 για το διώροφο κτίσμα με αποθήκες, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μάνου Ματίνας, στη θέση «Αγίας Κυριακή», Δ.Κ Λεωνιδίου, εντός οικισμού Δ.Ε Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε Αρκαδίας.
21. Έγκριση ή μη μελέτης για υπαγωγή της υπ΄ αριθμό 11223767/01-11-2019 δήλωσης στις διατάξεις του Ν.4495/2017, που αφορά σε αυθαίρετες κατασκευές, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σωτηρίας συζ. Νικολάου Νιάρχου, στη θέση «Στάη», εντός του οικισμού Λεωνιδίου, Δ.Ε Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε Αρκαδίας.
22. ’Έγκριση ή μη για τις εργασίες επισκευής στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Φώτιου Μπαλοδήμα,, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, Δ.Κ Πύλου, Δ.Ε Νέστορος, Δήμου Πύλου – Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας.
23. Έγκριση ή μη της μελέτης για: «Αποκατάσταση και νέα διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Δ.Ε. Κυνουρίας εντός οικισμού» σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννας Πλακοκεφάλου, στην θέση «Κάτω Γειτονιά» Άνω Τυρού, Δήμου Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
24. Έγκριση ή μη τροποποιητικής μελέτης ανέγερσης δύο ξενοδοχειακών μονάδων και προσθήκης κολυμβητικής δεξαμενής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ιωάννη και Αθανασίου Μιχελόγγονα, στη Βάθεια, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (Συνεισήγηση με ΕΦΑ Λακωνίας)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
25. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης διώροφης κατοικίας με τμήμα υπογείου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δ. Μπιτσιώρη, εντός του οικισμού Πεταλιδίου, Δήμου Μεσσήνης, Π.Ε. Μεσσηνίας και εντός αρχαιολογικού χώρου.
26. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νικολάου Καναβού για την ανανέωση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας καντίνας, κατά τους θερινούς μήνες, στο ιδιόκτητο αγρόκτημά του, και την εκτέλεση συνοδών έργων ως προς την εγκατάσταση βοηθητικών κατασκευών στη θέση «ΦΙΛΗΜΟΥ», Πετροχωρίου, Τ.Κ. Ρωμανού, Δ.Ε. Νέστορος, Δήμου Πύλου–Νέστορος, Π..Ε.Μεσσηνίας.

Τρίπολη, 23.03. 2021
Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη
Πάρεδρος ΝΣΚ