Οδηγίες για τη συμμετοχή πολιτών σε τηλεδιάσκεψη του ΤΣΜΚ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οδηγίες για τη συμμετοχή πολιτών σε τηλεδιάσκεψη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης

  1. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο e:Presence – Εγκατάσταση του προγράμματος Zoom

Μετά την ανάρτηση της Ημερήσιας Διάταξης στην ιστοσελίδα του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης, ο διαχειριστής της πλατφόρμας στέλνει, σε όσους πολίτες έχουν κάνει αίτημα παράστασης, δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [1] ένα μήνυμα για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην πλατφόρμα e:Presence και [2] ένα μήνυμα με τις λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης. Πριν την τηλεδιάσκεψη, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει το πρόγραμμα Zoom στον υπολογιστή ή στο κινητό τους. Σχετικές οδηγίες για την εγκατάσταση του προγράμματος Zoom, καθώς και για τη χρήση της πλατφόρμας e:Presence, υπάρχουν στη σελίδα υποστήριξης χρηστών του e:Presence, ιδιαίτερα στην καρτέλα Βοηθητικά videos.

  1. Χρήση του Demo Room ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Zoom

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού χρήστη, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του Demo Room (δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη), όπου μπορείς κανείς να δοκιμάσει τη σύνδεση, καθώς και τη σωστή λειτουργία του ήχου και της εικόνας. Η διαδικασία σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια στο βίντεο που έχει αναρτηθεί εδώ.

  1. Είσοδος στην τηλεδιάσκεψη

Κατά την ημέρα της Συνεδρίασης, μετά τη σύνδεσή τους στην τηλεδιάσκεψη, οι πολίτες μεταφέρονται στον χώρο αναμονής (waiting room) της τηλεδιάσκεψης, περιμένοντας να επιτραπεί η συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους για το υπό συζήτηση θέμα.

web counter