Υπουργείο Πολιτισμού

Η/Δ 5/31.03.2021

Αθήνα, 29.03.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2 105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου Τηλέφωνο: 210 3242062 e-mail: tsmna@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 08:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 5).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Με εντολή της Προέδρου
Η Γραμματέας του Συμβουλίου Μαρία Γερανίου Αρχαιολόγος

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.Έγκριση ή μη αιτήματος της Κατερίνας Σανταμούρη για αλλαγή χρήσης κατοικίας ά ορόφου ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας της, επί της οδού Αφών Ιορδάνου & Ταξιαρχών, εντός του ιστορικού κέντρου της πόλεως Τήνου, σε κατάστημα και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/185505/126597/271/24.04.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2.Αίτηση Νίκης Γαβαλά σχετικά με επισκευές υπαρχόντων προ του ’55 ισογείων κτισμάτων για λόγους υγιεινής και χρήσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στη θέση “Ασφοντυλίτης” Αμοργού (687750/02.03.2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3.Αιτήματα διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της ΕΦΑΚΥΚ του ΥΠΠΟΑ για α) την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 κτίσματος (ισόγειας αποθήκης), προϋφιστάμενης του 2011, εμβαδού 14.94 τμ β) την επισκευή παλαιού (προϋφιστάμενου του 1955) κτίσματος, γ) την επισκευή ξερολιθιάς και δ) την ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας στη φερόμενη ιδιοκτησία κ. Βασίλειου Γαλάνη εμβαδού 6793.50 τ.μ. εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Πανόρμου στη Νάξο (37995/12.03.2021) EΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4.Έγκριση ή μη εργασιών αποκατάστασης όψεων και συντήρησης και ανακατασκευής των εξωστών, οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Jaume Serarols Fajas & Cucurella Borras Maria Ester, στο Κάστρο Αντιπάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/638378/452433/832/13.11.2020) ΕΠΑΝΑΞΕΤΑΣΗ

5. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΑΡΟΥΣΩΣ στη θέση «Πλατεία Αγίας Τριάδας, Δ.Κ. Λευκών, ν. Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/692654/491678/903/08.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ευάγγελου Νομικού για κατασκευή νέου ισόγειου κτιρίου (ξυλουργείου) στην περιοχή Αγίου Νικολάου Χώρας Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/692915/491875/904/08.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος χωροθέτησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επιχείρησης Αναψυχής και Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης, Παρασκευής και Διάθεσης Πλήρους Γεύματος φερομένης εκμετάλλευσης Chiara Mazzocchi στη θέση Μπαρότσι –Νέος Δρόμος Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/695765/494087/911/09.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΑΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ στη θέση «Σοκάρα» Δ.Κ. Παροικιάς, ν. Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/695803/494115/912/09.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των υλοποιημένων εργασιών σε διώροφο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Μαρινόπουλου Αθανάσιου και β) έγκριση ή μη χωροθέτησης ΚΥΕ στο ισόγειο του ως άνω ακινήτου με τη διακριτική ονομασία “Kialoa”, στην Παραλία της Παροικιάς Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 695816/ 494121/ 913/ 09.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής επιχρισμάτων, αντικατάστασης κουφωμάτων και τοποθέτησης πέργκολας σε υφιστάμενο κτίσμα στο οποίο λειτουργεί ΚΥΕ με την επωνυμία «Αστακας» εντός φερομένης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Ανδρουλιδάκη με ΚΑΕΚ 290821001029 στο Κλήμα Μήλου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 696375/ 494534/ 918/ 09.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Πέτρου Ζευγώλη για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας του στην Απείρανθο νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/703954/499992/926/11.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη αιτήματος της «Ίος Περιπέτεια ΑΜΚΕ» για το πρόγραμμα «Προβολή μνημείων και πεζοπορικού δικτύου νήσου Ίου με χορηγία της «Ίος Περιπέτεια ΑΜΚΕ» (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/703459/499648/924/11.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη κατασκευής έξι (6) νέων υπόσκαφων κλιμακωτών κατοικιών με υπόγεια σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Βαβάτση στη θέση «Τρεις Αμμουδιές» ή Ακρωτήρι» Βουρκαρίου Κέας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 734576/ 521791/ 967/ 28.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14.Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με διώροφο τμήμα σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Φρεντερίκ Μορώ και Λίντα Χιν στην Καταβατή Σίφνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/677584/480499/880/02.12.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15.Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας BEAT SHAPPI στη θέση «Ακτή Βασιλείου-Κάστρο» Δ.Κ. Παροικιάς, ν. Πάρου (53298/12.02.2021) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

16.Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Ανάφης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Δράσεις Αξιοποίησης της φυσικής και Γεωλογικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Ανάφη (687744/18.02.2021) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

17.Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΡΟΥΣΣΟΥ στη θέση «Αγ. Βαρβάρα» στα Μάρμαρα Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/713681/506770/939/16.12.2020)

18.Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΚΡΙΝΑΣ στη θέση «Προσφυγικός συνοικισμός» Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/714767/507505/943/16.12.2020)

19.Έγκριση ή μη αιτήματος για χωροθέτηση και λειτουργία Κατάστηματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με χρήση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) -«Παραδοσιακό Καφενείο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Βαλαμπούς στην εκτός σχεδίου- οικισμού περιοχή στο Ημεροβίγλι Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/716183/508513/945/17.12.2020)

20. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ευαγγελίας Λούρα για χορήγηση άδειας διενέργειας εργασιών αποκατάστασης σε διώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας της στον οικισμό της Χώρας νήσου Ίου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/719626/510902/950/18.12.2020)

21.Έγκριση ή μη αιτήματος για την ανέγερση νέας υπόσκαφης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Π. Παυλίδη στην θέση «Σκουραλιού» Βαθύ, ΔΚ. Απολλωνίας Σίφνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/720949/511774/951/18.12.2020)

22.Έγκριση ή μη αιτήματος της Δρ. Σοφίας Κραβαρίτου για τη χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης πέντε (5) αδημοσίευτων θραυσμάτων λίθινων ενεπίγραφων στηλών από το ιερό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης στα Κιόνια Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/720994/511805/953/18.12.2020)

23.Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ ICI για τη διάθεση πολιτιστικών-εκπαιδευτικών προϊόντων στα πωλητήρια της ΕΦΑ Κυκλάδων (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/721109/511879/954/19.12.2020)

24.Έγκριση ή μη αιτήματος γενικής επισκευής, αναδιαμόρφωσης όψεων και εσωτερικών διαρρυθμίσεων τετραώροφου κτηρίου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Στυλιανού και Πολύβιου Βερώνη (πρώην φερόμενη ιδιοκτησία Βασιλικής Σακελλαρίου, Νίκης Μελανίτη & Νικολάου Φιορέττη) πλησίον του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία-Αγ. Σπυρίδωνα εντός οικισμού Χώρας, νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/732953/520594/963/28.12.2020)

25.Έγκριση ή μη αιτήματος της ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ για αλλαγής χρήσης ισογείου (από καταστήματα σε κατοικίες (διαμερίσματα)) και μικρές αλλαγές στις όψεις κτηρίου φερομένης ιδιοκτησίας της, στη θέση «Θόλος» Δ.Κ. Παροικιάς Δήμου Πάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/734001/521375/966/28.12.2020)

26.Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου υπόσκαφου κτηρίου κατοικιών σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννη και Κων/νου Κάβουρα στη Ζώνη Β στη Στελίδα Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/735547/522544/971/29.12.2020)

27.Έγκριση ή μη αιτήματος διαμόρφωσης όψεων οικίας φερομένης ιδιοκτησίας Ειρήνης Ντόβα επί της οδού Βοϊνοβιτς στη θέση «Μπαρκιά» της Χώρας Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/740180/526157/976/30.12.2020)

28.Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση ζημιών Λιμένα Ηρακλειάς (ΥΠΠΟΑ/634593/05.01.2021) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

29. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αργύρη Ανεβλαβή για αποκατάσταση υφιστάμενου λιθόκτιστου κτίσματος και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τη δημιουργία ΚΥΕ για πώληση συσκευασμένων τροφίμων, καφέ και αναψυκτικών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του εντός της Ζώνης Α ́, Απολύτου Προστασίας Αδόμητης των Μελάνων Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/742230/527748/978/31.12.2020)

30.Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας κατοικίας με ισόγειο επίπεδο και δύο [2] επιπλέον υπόσκαφες στάθμες και κολυμβητική δεξαμενή στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ Ξενοδοχείο ΑΕ στη θέση «Φυργάνη -Μύτη» Δήμου Σίφνου (483905/25.01.2021)

31.Έγκριση ή μη αιτήματος της Fabienne Dente Levy για επισκαυή α ́ ορόφου κατοικίας φερομένης ιδιοκτησίας της στο Κάστρο Αντιπάρου (613469/03.02.2021)

32.Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΔΡΑΓΑΤΗ Γ., ΓΟΥΛΑ Κ. & ΣΤ., ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ ΕΛ. & ΟΛ. στη θέση «Λιβάδια» Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (ΥΠΑΓΩΓΗ) (133624/04.02.2021)

33.Α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την τακτοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017, των υλοποιημένων εργασιών σε τμήμα διώροφου κτηρίου φερομένης ιδιοκτησίας Μαργαρίτας Αλτουβά που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Σεβαστιανού και Αγ. Τριάδας, στην Άνω Σύρου και Β) Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης του ισογείου τμήματος του ως άνω ακινήτου από κατοικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και λιανικού εμπορείου, με φερόμενο ενοικιαστή τον Χρήστο Γκόλφη (513265/10.02.2021 και 512946/10.02.2021)

34.Έγκριση ή μη του έργου «Αναθεώρηση της υπ. αρ. 128/2013 άδειας δόμησης για την αλλαγή στατικής αρχιτεκτονικής, στατικής, Η/Μ και ΚΕΝΑΚ μελέτης διώροφής κατοικίας με υπόγειο και τρεις ξενώνες, κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής εμβαδού 101,75 και κατασκευή περγκολών από πέτρα και ξύλο, αλλαγή διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου» σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας BREDBOW HOLDINGS LTD στην θέση, «Αγ. Κυριακή» Αντιπάρου (49010/10.02.2021)

35.Έγκριση ή μη αναθεώρησης οικοδομικής άδειας για α) αλλαγή χρήσης κτηρίων σε ξενοδοχείο και β) επέκτασης καθ ́ύψος, σε φερόμενη ιδιοκτησία Νικήτα Βενετσάνου στη θέση «Άνω Μέρη», εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου (728991/17.02.2021)

36.Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας Cosmote – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1406004 VARI AK, στο κτήριο του ΟΤΕ, επί της οδού Πέτρου και Αδαμαντίας Χρυσού, Δ.Ε. Ποσειδωνίας, Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (740535/22.02.2021)

37.Α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη και Δημήτρη Σιδερή εμβαδού 126,84 τμ. εντός των ζωνών προστασίας των Ι. Ν. Ταξιάρχη, Αγίου Νικολάου, καθώς και Αγ. Αντωνίου, Αικατερίνης και Φανουρίου στην πλατεία Πιάτσα στη Χώρα Φολεγάνδρου και Β) Έγκριση ή μη επέκτασης άδειας λειτουργίας υφιστάμενου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) με την επωνυμία ‘’ΠΙΑΤΣΑ’’ και χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (319517/09.03.2021)

38.Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης συγκροτήματος ενοικιαζομένων δωματίων 26 κλινών με διατήρηση του αντλιοστασίου Α εμβ. 5,73τ.μ. και κατεδάφιση του αντλιοστασίου Β εμβ. 5,10τ.μ. (ν. 4495/17) κατόπιν σωστικής αρχαιολογικής έρευνας σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Δακτυλίδη εντός οικισμού Κόρφου ν. Μυκόνου, κατόπιν σωστικής ανασκαφικής έρευνας (2687/04.03.2021)

39.Έγκριση ή μη προσωρινής παραχώρησης κτηρίου από τον Δήμο Φολεγάνδρου στην ΕΦΑ Κυκλάδων, για φύλαξη αρχαιοτήτων (97464/11.03.2021) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

40.α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε υφιστάμενο κτίσμα (νεώσοικο) εντός φερομένης ιδιοκτησίας κληρονόμων Μαρίας ΔΕΔΕ (εκμισθωτής Petar Atanasov) με ΚΑΕΚ 290820209058 στο Κλήμα Μήλου και β) Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής, με αντικατάσταση και μικροτροποποιήσεις στοιχείων και προσθήκη πέργκολας στο ως άνω ακίνητο (79984/21.03.2021)

ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

41.Α) Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την τακτοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017, υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ιάκωβου Ζώρζου εντός του οικισμού της Οίας, νήσου Θήρας, και Β) Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης της εταιρείας ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Ε.Ε. για τροποποίηση κατόψεων και όψεων της υπ’ αριθμ. 29/2014 άδειας δόμησης στο ως άνω ακίνητο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/738499/524812/974/30.12.)

42.Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση δύο μονώροφων κατοικιών δύο διαμερισμάτων με υπόγειο – δεξαμενές νερού και υδατοδεξαμενές κολύμβησης», σε οικόπεδο εντός οικισμού Βουρβούλου της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλική Γεροκούδη (ΥΠΠΟΑ/409913/04.01.2020)

43.Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση δύο μονώροφων κατοικιών δύο διαμερισμάτων με υπόγειο – δεξαμενές νερού και υδατοδεξαμενές κολύμβησης», σε οικόπεδο εντός οικισμού Βουρβούλου της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μάρκου Σορωτού (ΥΠΠΟΑ/409929/04.01.2020)

44.Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση δύο μονώροφων κατοικιών δύο διαμερισμάτων με υπόγειο – δεξαμενές νερού και υδατοδεξαμενές κολύμβησης», σε οικόπεδο εντός οικισμού Βουρβούλου της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Βούρου (ΥΠΠΟΑ/409902/04.01.2020)

ΣΥΝΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΑΚΥΚ και ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

45.Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ, κατ ́ άρθρο 116 παρ. 9 του ν. 4495/2017, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Χρήστου Τζιβανίδη, στην οδό Ευαγγελιστρίας, εντός του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/693226/492123/905/08.12.2020 και 687811/09.02.2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

46.Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο (2) νέων διώροφων κατοικιών με πισίνες και υδατοδεξαμενές σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ.Κ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στη θέση Αγ. Λάζαρος της νήσου Μυκόνου (34336/02.02.2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

47.Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου συγκροτήματος ανεξάρτητων δωματίων – διαμερισμάτων με υπόγεια και κοινόχρηστη κολυμβητική δεξαμενή σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Σιάτος Κ. Τουριστικές Επιχειρήσεις & ΣΙΑ Ο.Ε., εντός του οικισμού Άνω Μεράς στη θέση Παλαιόκαστρο της νήσου Μυκόνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/729768/518271/961/23.12.2020)

48.Έγκριση ή μη αιτήματος για ανέγερση διωρόφου κτηρίου κατοικιών με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές, σε ακίνητο επιφανείας 433,90 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Βαζαίου, στο Ο.Τ. 34, εντός οικισμού Περίσσας Θήρας (669318/08.02.2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τακτικά μέλη

 1. Μαρία Οικονόμου, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 2. Δημήτριος Αθανασούλης, Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
 3. Αικατερίνη Δελλαπόρτα, Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
 4. Γεωργία Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
 5. Μαρία Μανούδη, Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
 6. Μαρία Αργυροπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
 7. Αλέξανδρος Μαζαράκης- Αινιάν, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 8. Μαρία Μαρθάρη, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
 9. Ελευθερία Τσακανίκα, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών του ΕΜΠ
 10. Ειρήνη Ρίγγα, Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 11. Κωνσταντίνος Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Ουρανία Πατσοπούλου, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 2. Μαρία Σιγάλα, Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
 3. Μανωλέσσου Ελένη, Αρχαιολόγος ΒΧΜ, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων
 4. Παναγιώτα Πάντου, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
 5. Αναστασία Μουτσίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
 6. Ιωάννης Σταϊκόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
 7. Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου, Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

  του Πανεπιστημίου Αθηνών

 8. Βάνα Μαχαίρα, Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
 9. Αλεξάνδρα Σφυρόερα, μέλος ΕΔΕΙ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΠΚΑ
 10. Κλεονίκη Μακρίδου, Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΥΠΠΕΝ
 11. Αντώνης Σιγάλας, Δήμαρχος Θήρας