ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 12.04.2021/ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού