ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού