Πρόσκληση Συνεδρίασης ΤΣΜΘ- Πέμπτη 22-04-2021, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΤΣΜΘ- Πέμπτη 22-04-2021, ώρα 09:00

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 262/22-04-2021, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 22 η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

                                                            ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κουτσοδήμου Ευθυμίου για τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση «Καψάλες» στην Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Σπανού Βασιλείου για τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση «Ριζό ή Παλιούρι» Προφήτη Ηλία στο Ζάρκο, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων.
 3. Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου στην Πατουλιά Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων ως αρχαίου μνημείου.
 4.  Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Αγίου Νικολάου Πλατάνου του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων ως αρχαίου μνημείου.
 5.  Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο  του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων ως αρχαίου μνημείου.
 6. Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού Αγίου Νικολάου Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων ως αρχαίου μνημείου.                                                                                                   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7   Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για τη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών, των φορητών εικόνων και των ελαιογραφιών του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Δ.Ε. Παμίσου, Δήμου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.                                     

                                                             ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.» για ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας 94 κλινών, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Μπέλτσιου Ιωάννη του Ιωάννη, στη θέση «Λειβάδι – Παναγία Λειβαδιώτισσα», εντός ορίου του οικισμού της Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλου Π.Ε. Σποράδων.

9 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Μ. Δερπανόπουλου, εκπροσώπου, της «AGRODER ΙΚΕ» για την χορήγηση  άδειας εγκατάστασης θερμοκηπίου με ΣΗΘΥΑ σε μισθωμένο αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας στη θέση «Νταλούκα» Δ.Δ. Μικροθηβών του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.

10 Έγκριση ή μη του αιτήματος των Ζαπάντη Λάζαρου και Ζαπάντη Μαρίας για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,675 kW στη θέση «Άγιος Γεώργιος», σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, στο Σέσκλο Δήμου Βόλου, Π. Ε. Μαγνησίας.

11 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Καλαμάκη Ελένης σχετικά με τη Ρύθμιση με το Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών, στην περιοχή «ΔΟΝΤΙΑ» στις Νέες Παγασές του Δήμου Βόλου, εκτός σχεδίου πόλεως Βόλου, εντός Ζ.Ο.Ε. 3α εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δημητριάδος.

12 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Παναγιώτη Ντάμτσιου για χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης ανθρωπολογικού υλικού από το εσωτερικό μεταβυζαντινής δεξαμενής από τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη έξω από το Κάστρο της Σκιάθου.

13 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Μαγνησίας για την πρόταση προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Μακρινίτσας από την εισροή υγρασίας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 14 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων για την υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αθαμανίας, Δ. Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων και αλλαγής χρήσης του σε Πολιτιστικό Κέντρο.

15 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ευφροσύνης Κόλλια α) για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 υλοποιημένων αυθαιρεσιών (Α/Α δήλωσης: 11756070) και β) για το έργο: «Προσθήκη κατ’ έκταση, αλλαγή χρήσης τμήματος κατοικίας και κατασκευή πισίνας» σε ακίνητο στην περιοχή Στρόφιλος, εντός ορίων οικισμού Αγίου Βλασίου, Δ. Νοτίου Πηλίου.

16 Έγκριση ή μη του αιτήματος τoυ Δημήτριου Ζερβού α) για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 υλοποιημένων αυθαιρεσιών (Α/Α δήλωσης: 11604328) και β) για το έργο της κατασκευής πισίνας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του στη συνοικία Ταξιαρχών της Τσαγκαράδας, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

                                                             ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

17 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Γκόγκουλα Χαρίκλειας για χορήγηση άδειας κατασκευής πρόχειρου καταλύματος (κτηνοτροφικής μονάδας), στη θέση «Γκοτζατζμέ» της Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δ. Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας.

18 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Γκατζώρα Νικολάου για χορήγηση άδειας κατασκευής πρόχειρου καταλύματος (κτηνοτροφικής μονάδας), στη θέση «Γκοτζατζμέ» της Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δ. Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας.

19 Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε. για χορήγηση άδειας ανέγερσης μόνιμης σταυλικής εγκατάστασης στη θέση ΚΑΡΑΝΤΕΡΕ της Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ του Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.

20 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «HAG ENERGY LARISA SOLAR MIKE» (με συμβατική ονομασία HAG ENERGY 1) για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,9 KW, στο αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΡΟΣΗΛΙΑ» της Τ.Κ. ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ του Δ. Τυρνάβου Π.Ε. Λάρισας.

21 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ENERGO PLUS IKE» (με συμβατική ονομασία HAG ENERGY 2) για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,9 KW, στο αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΡΟΣΗΛΙΑ» της Τ.Κ. ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ του Δ. Τυρνάβου Π.Ε. Λάρισας.

22 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «HAG ENERGY LARISA SOLAR MIKE» (με συμβατική ονομασία HAG ENERGY 3) για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,9 KW, στο αγροτεμάχιο στη θέση «ΠΡΟΣΗΛΙΑ» της Τ.Κ. ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ του Δ. Τυρνάβου Π.Ε. Λάρισας.

23 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ζαρώτη Αφροδίτης χορήγησης άδειας κατασκευής πρόχειρου καταλύματος (κτηνοτροφικής μονάδας), στη θέση «Κεραμαριό» της Τ.Κ. Ολυμπιάδας της Δ. Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.

24 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Στάθη Νικολάου του Ιωάννη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100kW σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του (αρ. τεμ. 27) στον οικισμό του Καστρίου του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας. 25 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας VODAFONE-PANAFON δια της ERGATIKAT SA για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία και κωδικό NEOI POROI MESSAGGALA_1472 σε μισθωμένη έκταση στην ΤΚ. Αιγάνης Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας.

26 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας INTERPHOTON INVESTMENT GROUP για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 4.5 MW στα αγροτεμάχια με αρ. 1000, 1001, 1000Α & 1002Β έκτασης 48.246,59 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Στεργιόπουλου, Βασιλείου Στεργιόπουλο και Αθανασίου Στεργιόπουλου, στη θέση «Δεκατεσσάρια» της Τ.Κ. Βαμβακούς, Δ.Ε. Πολυδάμαντα, Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.

27 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «SOLAR POWER E.Ε.» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,95 kWp., στο αγροτεμάχιο Η.Ζ.Ι.Κ.Η, έκτασης 11.848,87 τ.μ. στη θέση «Καρτάλι» της κτηματικής περιφέρειας Νίκαιας της Δ.Ε. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.

28  Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας SURYA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,80 kW, σε τμήμα του αγροτεμαχίου 202, εκτάσεως 9.443,03τ.μ., στη θέση Παλιοχώρι της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ.Ε. Κοιλάδας,  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

29 Έγκριση ή μη του αιτήματος ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,50 KW, σε αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 10.169,04 τ.μ. στη θέση  Τρία Σύνορα  της κτηματικής περιφέρειας Τερψιθέας  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

30 Έγκριση ή μη του αιτήματος KK SOLAR I.K.E. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,50 KW, σε αγροτεμάχιο εμβαδού 10.611,04 τ.μ. στη θέση Τρία Σύνορα της κτηματικής περιφέρειας Τερψιθέας  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

31 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μερόπης Κατσαντώνη για χορήγηση άδειας φωτογράφισης των τοιχογραφιών στα ασκηταριά του Πυθίου Ελασσόνας, μελέτης των χρωστικών των τοιχογραφιών και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

32 Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού των Ιερών Ναών του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Νικολάου Αμυγδαλέας του Δήμου Λάρισας της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίων μνημείων.

33 Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού  Αγίου Σπυρίδωνα στην Κοιλάδα της Π.Ε. Λάρισας, ως αρχαίου μνημείου.

34 Υποβολή προς έγκριση της Διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού ναού  Αγίου Δημητρίου στο Δαμασούλι του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας, ως αρχαίου μνημείου.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                         Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.