Πρόσκληση Τρίτη 11/5/2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Τρίτη 11/5/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου που  θα  γίνει την Τρίτη 11 Μαΐου  και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη αυθαίρετων κατασκευών σε οικοδομή  ώστε να  ενταχτούν προς ρύθμιση με τον Ν.4495/17,   επί της Μαβίλη 15, στα Ιωάννινα.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. Έγκριση ή μη λειτουργίας νέας δραστηριότητας ‘Open Bar’(Ανοικτό Μπάρ) σε υφιστάμενη ξύλινη κατασκευή στην θέση ‘Κυρά Φροσύνη’ της λίμνης Παμβώτιδας και επί της Διονυσίου Σκυλοσόφου 6, στα Ιωάννινα.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. Έγκριση ή μη “Aποκατάστασης και ανακατασκευής δυο κτηρίων ’ επί της οδού Ανεξαρτησίας 119A στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. Έγκριση ή μη αυθαίρετου κτίσματος δυο κατοικιών και κατεδάφιση βοηθητικού κτίσματος στο Συρράκο Ιωαννίνων ώστε να  ενταχτούν προς ρύθμιση με τον Ν.4495/2017.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. Έγκριση ή μη αποκατάστασης και επανάχρησης εγκαταλειμμένου ισόγειου κτίσματος επί της Ζάππα 8 στα Ιωάννινα.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. Σχετικά με άδεια μελέτης και δημοσίευσης του τοιχογραφικού διακόσμου του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου.

(ΕΦΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 1. Προσωρινή παραχώρηση ή μη χρήσης του εξωτερικού χώρου του Μουσείου Αργυροτεχνίας, στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ του Κάστρου Ιωαννίνων στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων για την πραγματοποίηση δοκιμών και παραστάσεων θεατρικής παραγωγής. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
 2. Προσωρινή παραχώρηση ή μη χρήσης του εξωτερικού χώρου του Μουσείου Αργυροτεχνίας, στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ του Κάστρου Ιωαννίνων στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιωαννιτών. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
 3. Πραγματοποίηση εκθέσεων φωτογραφίας στα πλαίσια του 13ου Photometria International Photography Festival σε χώρους αρμοδιότητας της ΕΦ.Α.Ι.

(ΕΦΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης και αντικατάστασης κουφωμάτων σε δύο διαμερίσματα διώροφης οικοδομής που βρίσκεται στην οδό ιστορικού Προκοπίου 6, στο Κάστρο Ιωαννίνων.

(ΕΦΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 Γνωμοδότηση για την αλλαγή χρήσης εμπορικού καταστήματος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς την αλλαγή των όψεων, σε ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Ανδρονίκου Παλαιολόγου 6, στο Κάστρο Ιωαννίνων.

(ΕΦΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης και αντικατάστασης κουφωμάτων σε οικοδομή που βρίσκεται στην οδό Αψαράδων 16, στο Κάστρο Ιωαννίνων.

(ΕΦΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 1. Γνωμοδότηση για την υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προ-στασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αυθαίρετων κατασκευών σε ισόγειο κτίριο με υπόγειο καθώς και σε ισόγειο κλειστό χώρο στάθμευσης, που βρίσκε-ται στην οδό Γλυκήδων 2, Ανδρ. Παλαιολόγου και Θ. Βάγια, στο Κάστρο Ιωαννίνων.

(ΕΦΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 1. Έγκριση η μη χορήγησης άδειας μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από την Άρτα στην κ. Μ. Νιάρου.

(ΕΦΑ  ΑΡΤΑΣ)

 1. «Έγκριση ή μη Τεχνικής Έκθεσης συντήρησης και αποκατάστασης του δαπέδου του νάρθηκα του Ι.Ν. Παναγίας Βλαχέρνας, στη Βλαχέρνα Άρτας».

(ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ)

 1. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: Εργασίες Αποκατάστασης Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Άνω Κλειδωνιάς.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. Έγκριση ή μη νέας πρότασης εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND, στη θέση  ‘Μάτσικας’ του Δήμου Ιωαννιτών.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Οδών Πρόσβασης Ιστορικού Κάστρου Πάργας».

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. 19. Έγκριση ή μη εγκατάστασης θερμοκηπίου επί της οδού Μακαρίου στα Ιωάννινα.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

20.Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής υφιστάμενη γεώτρησης του δικτύου ύδρευσης, πλησίον της γέφυρας Αώου Κόνιτσας.

(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

 1. Γνωμοδότηση για την υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αυθαίρετων κατασκευών σε διώροφη οικοδομή με πυλωτή, σε ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Ζωγράφου, στο Ο.Τ. 42 του Συνοικισμού Παραμυθιάς, στον τομέα Β΄ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εντός αρχαιολογικής ζώνης.

(ΕΦΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)

 1. Έγκριση ή μη για την ένταξη στον Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κτιρίων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου της Τ.Κ. Καστρίτσας του Δήμου Ιωαννιτών.​

(ΕΦΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 1. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης νομιμοποίησης αυθαιρεσιών και μετατροπής ισόγειου καταστήματος σε κατοικία, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημάκα Αθανάσιου, στη θέση “Μποστάνια”, εκτός ορίων οικισμού Καστρίου του Δήμου Πάργας του Νομού Πρέβεζας».

(ΕΦΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

 1. Έγκριση ή μη της ΜΠΕ της εταιρείας ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε στην Τ.Κ. Κορώνης, ΔΕ Φαναρίου, Δήμου Πάργας, ΠΕ Πρέβεζας.

(ΕΦΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

 1. Αποδοχή ή μη αίτησης θεραπείας της Σπύρος Ζηκίδης-Νίκος Βάγιας Ο.Ε. κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/168445/05.05.2021 Απόφασης της ΕΦΑ Πρέβεζας για τη μη έγκριση λειτουργίας ΙΚΤΕΟ φερόμενης ιδιοκτησίας της εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

(ΕΦΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

 1. Έγκριση ή μη αντικατάστασης υπάρχουσας στέγης από κεραμίδια με πάνελ σε ισόγεια κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Κ. Νάσση εντός οικισμού Τ.Κ. Καστριού, ΔΕ Φαναρίου, Δήμου Πάργας, ΠΕ Πρέβεζας.

(ΕΦΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

 1. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης νομιμοποίησης αυθαιρεσιών και μετατροπής ισόγειου καταστήματος σε κατοικία, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημάκα Αθανάσιου, στη θέση Μποστάνια, εκτός ορίων οικισμού Καστρίου, ΔΕ Φαναρίου, Δήμου Πάργας, ΠΕ Πρέβεζας.

(ΕΦΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης και φωτογράφησης του τέμπλου και των εικόνων του καθολικού της Ι.Μ.  Προφήτη Ηλία στα Ηλιοβούνια, Δήμου Ζηρού, ΠΕ Πρέβεζας.

(ΕΦΑ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

 1. Έγκριση ή μη ανέγερσης Νέας Διώροφης Οικοδομής-Καταστημάτων σε οικόπεδο  φερόμενης ιδιοκτησίας Στέφανου Μωραΐτη εντός του παραδοσιακού οικισμού Βάλτος-Χρυσογιάλι, ΔΕ Πάργας, Δήμου Πάργας, ΠΕ Πρέβεζας. (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)